Annons:

KOMMUNENS KRAV ÄR EN KOPIA AV ERICA GRAWÉS CV

De krav som kommunen ställer i sina upphandlingar är en kopia av Erica Grawés CV. Foto: Arkivbild

KOMMUNENS KRAV ÄR EN KOPIA AV ERICA GRAWÉS CV

Arbetscoaching AB har vunnit alla tre upphandlingar som gjorts av Vimmerby kommuns ledarskapsprogram. Något annat anbud har kommunen aldrig fått; inte 2012, inte 2016 och inte 2020. Det är kanske inte så konstigt eftersom kommunens kravbild är en kopia av Grawés CV.

Annons:

När Vimmerby kommun upphandlade ledarskapsprogrammet för miljonbelopp 2012 och 2016 var Carolina Leijonram själv beställare av upphandlingen. Det var därmed hon som satte upp kraven. Den första upphandlingen genomförde kommunen själv, medan den andra gick genom upphandlingscentralen i Västervik (som Vimmerby är en del av).

Vid båda tillfällena kom det aldrig in något annat anbud än de från Arbetscoaching AB – det företag som drivs av Erica Grawé och som flera personer, i vår tidigare artikel, hävdar är mycket nära vän med Carolina Leijonram.

Saknar relevant examen

I upphandlingarna 2012 och 2016 ställer kommunen krav på högskoleexamen – men man specificerar inte vilken. En utbildad litteraturvetare, ingenjör eller förskolelärare kan alltså få uppdraget att ansvara för kommunens miljondyra ledarskapsprogram. Det är också precis vad som händer. Erica Grawé har nämligen ingen högskoleutbildning som är kopplad till ledarskap eller ens personalfrågor – hon är utbildad förskolelärare.

Däremot ställer kommunen helt specifika krav på dokumenterad handledarkompetens inom fyra olika utbildningskoncept/ledarskapsmetoder. Dessa fyra är just de certifieringar som finns på Grawés CV.

Utöver det krävde kommunen (Leijonram) att leverantören skulle ha haft tre liknande uppdrag under de fem senaste åren – att Leijonram visste om att Grawé uppfyllde det kravet är förstås självklart. Hon hade ju själv anlitat Grawé i både Kinda och Hultsfred, vilket vi visat i en tidigare artikel. Lika givet är det förstås att Leijonram hade järnkoll på Grawés CV eftersom de samarbetat i både Kinda och Hultsfred.

Anbudet godkänns ändå

2020 är det HR-chefen Marie Halldén som står som beställare i kommunens upphandling. Då, för första gången, ställer kommunen krav på en adekvat högskoleutbildning. Konsulterna ska ha en ”utbildning med relevant högskoleexamen inom beteendevetenskapliga områden så som till exempel psykologi, pedagogik, beteendevetenskap eller annan likvärdig utbildning”. Kraven på de fyra specifika handledarutbildningarna som Erica Grawé har ligger kvar. 42 organisationer hämtar hem materialet som hör till upphandlingen – men kraven är uppenbarligen för smala. Bara ett företag lämnar bud: Erica Grawés Arbetslivscoaching AB.

Kommunen godkänner anbudet – detta trots att Grawé inte uppnår de skall-krav som man satt upp. 2020 har hon inte någon annan högskoleutbildning än förskolelärarexamen – en utbildning som det krävs en enorm fantasi för att kunna beskriva som ”relevant” i det här sammanhanget.

Det mesta tyder på att upphandlingarna skräddarsytts för att bara ett företag ska kunna lämna anbud. Den delen har lyckats – något annat anbud har ju aldrig kommit in.

”Jag blev glad”

2012 fick kommunen en fråga från ett annat företag där man ifrågasatte om alla fyra handledarutbildningarna var nödvändiga. 40 minuter senare svarar Carolina Leijonram ja. ”Jag vet vad jag vill ha”, skriver hon i mejlet.

2015 ställde undertecknad övergripande frågor om upphandlingsprocessen till Carolina Leijonram. Då gav hon följande svar:

”Jag har jobbat med ledarskapsutbildning i Hultsfred och Kinda och jag hade ett hum om vad jag såg behövdes. Jag satte ihop en baskravslista och jag har jobbat med Erika Grawé förut. Jag har förtroende för henne så jag blev glad när det var hon som vann upphandlingen. Men jag var väldigt mån om att allt skulle gå rätt till”.

Om det fanns någon kontakt mellan Leijonram och Grawé inför eller under upphandlingarna har vi inte kunnat undersöka. I ett mejl till oss meddelar kommunen att Leijonram ”rensade mejlen i somras” och kommunen raderar alla mejlloggar efter 180 dagar.

"Genomförts på ett korrekt sätt"

Kommunen har bollat över frågor om upphandlingen till upphandlingscentralen i Västervik som, tillsammans med Vimmerby kommun, genomfört upphandlingen. Den person som var ansvarig för just den här upphandlingen, Camilla Lundgren, skriver såhär till oss apropå beslutet att godkänna Grawés anbud trots att hon saknade relevant högskoleexamen: 

”Det är mycket riktigt så att obligatoriska krav i en upphandling måste uppfyllas av en leverantör för att vara kvalificerad att gå vidare i upphandlingsprocessen. När det gäller Krav på tjänsten så är det upphandlande myndighet (kallad Beställaren) som ansvarar både för formulering av krav och kontroll av kravuppfyllnad”.

Är det vanligt att ni upphandlar en tjänst utan att kräva att leverantörens utbildning är kopplad till själva tjänsten? 

Det finns inte några generella regler för vilka krav som ska ställas på varan/tjänsten. En upphandlande myndighet har stor frihet att själv formulera vilka krav som ska och bör ställas utifrån verksamhetens behov. Varje upphandling är unik och därmed också vilka krav som ställs. I upphandlingarna för Vimmerby kommuns ledarutvecklingsprogram har jag ingen annan uppfattning än att upphandlingarna har genomförts på ett öppet, transparent och korrekt sätt.

Under åren som Arbetscoaching AB haft avtal med Vimmerby kommun har kommunen köpt tjänster för cirka 9,2 miljoner. Antalet inköp som gjorts ligger på 705 stycken. Kommunen hävdar att alla inköp som gjorts är avrop från de upphandlingar som genomförts angående ledarskapsprogrammet. 

Vi har gett både kommunalrådet Jacob Käll och kommundirektören Carolina Leijonram flera möjligheter till en intervju under den här granskningen. I ett mejlsvar för flera år sedan kommenterade Leijonram antalet anbud såhär: 

"Det var bara hon som lämnade. Men det gick till enligt regelverket och hur många som lämnar är utanför vår kontroll. Upphandlingen var annonserad nationellt. Jag förstår inte varför det var så få som lämnade in anbud och det är flera konsulter som hört av sig till mig i efterhand och sagt att de missade det här tåget."

Här kan du läsa tidigare artiklar i vår granskning:

DEL ETT: KOMMUNEN KÖPER FÖR MILJONER AV LEIJONRAMS VÄNINNA

DEL TVÅ: Leijonram: ”Vi har en god yrkesmässig relation”

DEL TRE: Grawé var referens på Leijonrams CV när hon sökte jobbet i Vimmerby

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt