Annons:

Grawé till Leijonram: ”Ring mig efter jobbet”

Ett mejl visar att kommundirektören Carolina Leijonram har kontakt med konsulten Erica Grawé utanför jobbet. Foto: Simon Henriksson

Grawé till Leijonram: ”Ring mig efter jobbet”

Vår begäran om mejlkonversationer mellan Carolina Leijonram och Erica Grawé gav relativt skral utdelning – men inte obetydlig.
I ett av de få mejlen som vi fått ut uppmanar Erica Grawé Carolina Leijonram att ringa efter jobbet.

Annons:

Konsulten Erica Grawé – som Vimmerby kommun köpt tjänster av för 9,7 miljoner under Carolina Leijonrams tid som högsta chef – och Leijonram har en privat relation. Det hävdade tre av varandra oberoende källor i den första artikeln i vår granskning. Leijonram själv hävdar att relationen är yrkesmässig. De båda har varit på gemensamma utbildningar för många år sedan – men inte mer än så. Det är Carolina Leijonrams version och utöver det har hon vägrat intervju med oss.

I vår granskning har vi sedan kunnat visa hur upphandlingarna av ledarskapsprogrammet anpassats efter Erica Grawés kunskapsområden och CV – och inte vid något av de tre tillfällen har det kommit in ett enda bud från ett annat företag. 

Få mejl utlämnade

För att komma så nära relationen som möjligt begärde vi ut alla mejl mellan de båda under den här tidsperioden. Det visade sig vara svårare än vi trott. Kommunens mejlloggar raderas efter 180 dagar. När det gäller äldre mejl är det, enligt kommunen, upp till varje tjänsteman vad som ska sparas. Carolina Leijonram har meddelat att hon rensade sin mejl i somras och att det därför inte finns kvar några konversationer mellan henne och Grawé. Hur mycket kontakt de båda har kan vi därmed inte få veta. Några telefonlistor har kommunen inte heller kunnat ta fram. 

Av de lätträknade mejl vi fick ut mellan de båda kan man likväl dra följande slutsatser:

Leijonram och Grawé har kontakt utanför arbetet. Den 31 augusti skriver Erica Grawé såhär i ett mejl till Leijonram: ”Ring mig efter jobbet i morgon om du hinner”.

I vår första artikel hävdade en av uppgiftslämnarna att Erica Grawé har en mycket stor makt i kommunens dagliga arbete. Såhär formulerade sig personen: ”Alla strategiska beslut är Erica inblandad i och de har en väldigt tajt relation. Tillsammans har de ett väldigt stort inflytande över kommunen.”

Nu handlar inte det här om stratetiska beslut, men uppenbarligen har Erica Grawé åtminstone makt på en så låg nivå att hon styr över vilka som ska delta på kommunens utvecklingsdagar.

I ett mejl där Carolina Leijonram ber en person närvara skriver hon såhär:

”Pratade med Erica förra veckan. Vi är överens om att vi tycker att det skulle vara mycket bra av flera skäl om du känner att du har möjlighet att hänga på utvecklingsdagarna den 7/10-8/10. Fördelarna överväger stort nackdelarna med ditt deltagande.”

I ett annat mejl med samma ändamål skriver Leijonram såhär:  

”Jag pratade med Erica förra veckan och vi tror båda att det är mycket bra att du XXX kommer med, är det möjligt?”

Det här är den tionde delen i vår granskning av Vimmerby kommuns ledarutvecklingsprogram. Under veckan kommer vi fortsätta arbetet. Vet du något som du anser att vi borde ta upp? Kontakta oss!

Här kan du läsa tidigare artiklar i vår granskning:

DEL ETT: KOMMUNEN KÖPER FÖR MILJONER AV LEIJONRAMS VÄNINNA

DEL TVÅ: Leijonram: ”Vi har en god yrkesmässig relation”

DEL TRE: Grawé var referens på Leijonrams CV när hon sökte jobbet i Vimmerby

DEL FYRA: KOMMUNENS KRAV ÄR EN KOPIA AV GRAWÉS CV

DEL FEM: FÖRETAGEN: UPPHANDLINGEN VAR SKRÄDDARSYDD

DEL SEX: ERFAREN KONSULT: "En oegentlighet som går ut över skattebetalarna"

DEL SJU: Informerades om kommande granskning – då hyllades ledarskapsprogrammet på fullmäktige

DEL ÅTTA: Fullmäktiges ordförande: Fanns skäl att informera politiken

DEL NIO: SÅ REAGERAR GRUPPLEDARNA PÅ GRANSKNINGEN

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt