Annons:

Kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll (C) säger att prognosen pekar mot ett finfint överskott för kommunen. Foto: Simon Henriksson

Kommunen går mot urstarkt resultat – pengar ska sparas till sämre tider

Kommunen sänkte överskottsmålet inför 2020. Nu ser man ut att gå mot ett urstarkt resultat och prognosen pekar mot ett överskott på drygt 38,8 miljoner kronor.
– Det ser helt klart bra ut, säger kommunalrådet Jacob Käll (C).

Annons:

Inför det här året tog alliansmajoriteten beslut om att sänka resultat- och överskottsmålet i kommunen. Istället för de vanliga två procenten skulle kommunen ha ett enprocentigt överskottsmål.

Budgeten beräknades därmed generera ett överskott på drygt tio miljoner kronor. Vid den här tidpunkten ser kommunen inte ut att vara i närheten av det. Den glädjande nyheten är emellertid att det ser ut att gå åt rätt håll.

Prognosen i delårsbokslutet pekar mot ett överskott på drygt 38,8 miljoner kronor.

– Delårsbokslutet ser bra ut helt klart. Vi sänkte överskottsmålet och budgeterade för tio miljoner kronor. Nu pekar prognosen mot 38 miljoner i överskott om allt håller till årsskiftet. Vi tror på det, men det kan förstås inträffa saker, säger kommunalrådet Jacob Käll (C).

Ökade statsbidrag

En orsak till den kraftiga förbättringen är att ett gynnsammare ekonomiskt läge för socialnämnden. Men den överlägset största anledningen är kraftigt ökade statsbidrag.

– Det är både eget arbete och stöd från staten. Jag kan inte de exakta siffrorna, men det är en ökning av statsbidraget och vi tackar inte nej till det förstås, säger Käll. 

– Till största del beror det på statsbidrag, kommenterar oppositionsrådet Helen Nilsson, som tillhör regeringspartiet Socialdemokraterna. 

Fram till delårsbokslutet hade intäkterna för skatter och statsbidrag till kommunen ökat med drygt 30 miljoner jämfört med samma period föregående år, enligt kommunens delårsbokslutet.

Pengarna ska sparas

Ytterligare ett skäl till att kommunen är på väg mot ett så pass stort överskott är bra avkastning på pensionsplacerade medel. 

– Våra pensionsmedel har gett bra avkastning och bidragit starkt till resultatet. Realiserade vinster på placeringar ger bra resultat och har gjort i flera år, säger Ola Gustafsson (KD).

– Nu börjar det se lite skakigare ut, men ekonomichefen gör bedömningen att prognosen kan slå in.

Vad ska överskottet, om det nu blir så, användas till då?

– Vi kommer avsätta medel i en resultatutjämningsreserv som kan användas i sämre tider, säger Käll. 

Kommunens eget kapital uppgick vid utgången av augusti månad till drygt 863 miljoner kronor. Soliditeten har ökat med några procentenheter och låg vid samma tidpunkt på 53,1 procent. Någon amortering av skulderna har inte skett i år och de långfristiga skulderna uppgick vid balansdagen till knappt 509 miljoner kronor för kommunen. 

2020 gjorde kommunen ett överskott på nästan 30 miljoner kronor. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt