Annons:

Kirchberg om klimatet:

Martin Kirchberg menar att människans påverkan på klimatet inte är betydande.

Kirchberg om klimatet: "Forskarna är verkligen inte överens om människans påverkan"

Martin Kirchberg är regionråd för Sverigedemokraterna och delar inte beskrivningen av honom och hans partivänner som klimatförnekare. Han hävdar att forskningen inte alls är så tydlig kring människans påverkan.
– Det finns forskare som hävdar motsatsen, säger han.

Annons:

FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport släpptes i augusti. I den säger IPCC att bevisen för att olika typer av extremväder är kopplade till mänsklig påverkan har stärkts sedan den senaste rapporten 2013. Det handlar om ökad risk för mer intensiva värmeböljor, skyfall och extrem torka.

”Några av de värmeextremer vi har sett det senaste årtiondet skulle ha varit extremt osannolika om det inte vore för människans påverkan på klimatsystemet.” skriver IPCC.

Efter att Sverigedemokraterna under regionala utvecklingsnämndens sammanträde på onsdagen yrkat att skrivningar som hänvisar till IPCC:s rapport skulle strykas med motiveringen att det inte finns något belägg för att människors påverkan på klimatet skulle ha någon avgörande betydelse såg Centerpartiet rött.

– Detta är ett anmärkningsvärt uttalande av SD, IPCC har tydligt slagit fast att människors påverkan på klimatet är avgörande. Detta stöds också av väldigt många klimatforskare världen över. SD kommer nu ut som klimatförnekare, säger Karin Helmersson.

"Bara att titta på forskningen"

Martin Kirchberg, regionråd för SD i Region Kalmar län, menar att han och hans parti inte förnekar att klimatet förändras.

– Det är inte det som är frågan. Läser man texten i vårt yrkande, så hänvisar vi till IPCC:s senaste rapport och den vetenskapliga delen. I den förra rapporten lyfte man fram ett scenario som heter "RCP 8,5", vilket är det mest alarmistiska scenarion. I denna rapport förklarar man nu att "RCP 8,5" inte är sannolikt. Man lyfter fram ett annat scenario som är betydligt mildare. Centerpartiet lever i det förgångna och man måste följa med lite grann och inte bara titta på den politiska sammanfattningen, säger Martin Kirchberg.

Så mänskligheten har inte en avgörande betydelse på klimatet?

– Nej, det är det vi har skrivit och det är vår uppfattning.

Vad baserar ni det på?

– Det är bara att titta på forskningen. Jag har inte siffrorna framför mig, men tittar man på människans påverkan jämfört med naturliga cykler så ser man tydligt – och det kan man räkna ut också, om man tittar på växthuseffekten till exempel – att vattenånga har betydligt större växthuseffekt än till exempel koldioxid. Följer man temperaturserier och jämför med koldioxidens förändring så stiger temperaturen först och sedan koldioxidhalten. 

Så en majoritet av forskarna är inte överens?

– Verkligen inte.

Är det inte rätt entydigt att forskarna menar att människans påverkan på klimatet är stor?

– Det finns forskare som hävdar det, men det finns också många forskare som hävdar raka motsatsen. Dessa hörs absolut inte lika mycket i debatten och det är ett problem att media alltid lyfter fram IPCC:s politiska rapport. Forskare som är kritiska till IPCC får sällan komma fram i media och inte heller någon finansiering. Det finns en skevhet i debatten. 

Är det inte ganska tydligt att klimatforskare menar att människans påverkan på klimatet är avgörande?

– Det finns också många forskare som säger raka motsatsen, men som varken hörs eller syns i debatten. Det är därför den allmänna uppfattningen är att människor är allenarådande när det gäller klimatet. 

Om det vore så behöver människan inte ställa om sitt sätt att leva alls?

– Vi kan säga så här. Om man tror på tesen att koldioxiden är en överskuggande klimatfaktor, vilket jag inte tror, men tror man på koldioxidtesen så är Sveriges utsläpp av koldioxid en tusendel av koldioxidutsläppen i världen. Vi är dessutom ett skogbeklätt land och räknar man på detta så tar vår skog upp mer koldioxid än vi släpper ut. Vi är i praktiken klimatnegativa. Uppenbarligen håller inte Centerpartiet med om det, men då får Centerpartiet läsa på bättre.

Är du klimatförnekare?

– Det är ett retoriskt plumpt grepp. Jag förnekar inte att klimatet förändras. Frågan gäller snarare om människans påverkan har en avgörande betydelse på klimatet.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt