Annons:

Kommunen satsar på globala jättar för att lösa rekryteringsbekymret

Kommunen satsar på globala jättar för att lösa rekryteringsbekymret. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Kommunen satsar på globala jättar för att lösa rekryteringsbekymret

Både kommunen och näringslivet ser bekymmer med att lösa rekryteringsbehovet. Nu avsätter kommunstyrelsen 100 000 kronor för riktade marknadsinsatser – som ska gå till de globala jättarna Facebook och Instagram.

Annons:

Bakgrunden är att flera företag i näringslivet, inte minst besöksrelaterade företag, ser kompetensförsörjningen som en av de största utmaningarna. 

– Vi har haft det här uppe tidigare och det är för att både vi själva och näringslivet har ett stort behov av att rekrytera framåt. Det är en av de allra största utmaningarna och vi träffade besöksnäringsföretagen för en tid sedan. Inför säsongen är det akut, men det finns också stora behov på lång sikt. Det är inte heller bara besöksnäringsföretagen som ser det behovet, utan industrin brottas också med de här utmaningarna, säger kommunalrådet Jacob Käll (C).

Nu ska ett nytt arbetssätt prövas för att lösa kompetensförsörjningsutmaningarna i kommunen.

– Vi lägger medel och aktiviteter för att marknadsföra alla de möjligheter till jobb som finns inom både offentlig sektor och vår näring. Det här är ett arbete som främst dras av vår utvecklingsavdelning, men de jobbar också nära HR-avdelningen.

"Hand i hand med näringslivet"

Kommunstyrelsens vice ordförande Marie Nicholson (M) säger att det handlar om att skapa en gemensam plattform.

– Där kan vi marknadsföra både kommunala arbeten och arbeten inom näringslivet. Det kan handla om att dra till sig några som är intresserade av att jobba för ett visst företag, men så upptäcker dessa att det finns andra möjligheter också. Får man inte första jobbet, så kanske man tar det andra jobbet. Kompetensförsörjningen är den vanligaste kommentaren vi får från företag när det handlar om utmaningar framåt.

Att försöka lösa arbete åt personer som jobbar i kommunen över sommaren är också prioriterat.

– Kan vi erbjuda dem arbete när sommarsäsongen är slut för att de ska stanna kvar i kommunen? Det är ett samarbete vi vill utveckla så mycket det går. Det här ska ses som ett komplement till platsbanken och inget alternativ. Vi går hand i hand med näringslivet och det är viktigt, säger Nicholson.

Marknadsför hos globala jättar

Vimmerby Tillsammans hemsida kommer att användas som utgångspunkt. Kommunstyrelsen har tagit beslut om att avsätta 100 000 kronor för marknadsinsatser och aktiviteter. Cirka en tredjedel av pengarna ska gå till strategi, budskap och framtagning samt optimering av målgrupper bland annat. 70 procent ska användas för annonser.

Kommunen kommer vända sig till globala jättar som Facebook och Instagram för ändamålet. Finansering sker från oförutsedda medel.

– Det kan finnas saker att utveckla när det gäller boende till exempel. Det här är ett helhetsgrepp där vi marknadsför Vimmerby som arbetsplats, säger Ola Gustafsson (KD).

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt