Annons:

Nestor om skrivelsen:

Daniel Nestor (S) är ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. Foto: Simon Henriksson

Nestor om skrivelsen: "Vi tar det här på största allvar"

Ett drygt 90-tal Vimmerbybor sätter nu ned foten kring buskörningen i anslutning till ishallsparkeringen och närliggande gator. Daniel Nestor (S) säger att kommunen tar det hela på största allvar.
– Oavsett var man bor ska man kunna känna sig trygg, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

Annons:

I en skrivelsen som nyligen skickats till kommunen säger ett stort antal boende i området kring ishallsparkeringen, Skyttegatan samt Jägaregatan att den motorburna problematiken måste få ett slut. 

I den omfattande skrivelsen tar man upp problemet, konkretiserar vad den innebär för de närboende och ger förslag på åtgärder för att få bukt på buskörningen.

Daniel Nestor (S) är ny ordförande i samhällsbyggnadsutskottet sedan årsskiftet och han har tagit del av skrivelsen.

– Jag har läst den och det var omfattande. Det tycker jag är bra. Jag har precis tillträtt på posten och vi är inte igång med möten ännu. På måndag har vi beredning och då kommer det här tas upp. Jag vet också att vissa åtgärder är vidtagna eller igång, som exempelvis bommarna vid ishallsparkeringen, säger Nestor.

Vad tänker du om innehållet i skrivelsen?

– Medskicket jag har är att det är bra att vi får en sådan här skrivelse på pränt. Det öppnar för att vi kan ha en dialog med medborgare och polisen i det här fallet. Kommunen kan inte på egen hand lösa problematiken och det kan inte polisen heller. Vi måste samarbeta. Det är jättebra att man valt ut en kontaktperson, som vi har kontinuerlig kontakt med. Vi har både det lokala brottsförebyggande rådet och trafiksäkerhetsrådet där det här kommer lyftas.

Daniel Nestor är inte överraskad över det stora engagemanget och att över 90 personer skrivit på en namnlista.

– Det jag kan konstatera är att det här är en problematik som det inte går att blunda för. Man ska kunna känna sig trygg, oavsett var man bor, med att man har en bra trafiksituation. Ingen ska känna att kommunen nonchalerar det här. Vi tar det på största allvar från politikens sida och det gör tjänstemännen också.

"Sorgligt"

Problematiken är inget nytt fenomen i Vimmerby. I många år har frågan debatterats och otaliga artiklar har skrivits i media om situationen.

– Det är sorgligt att man ska behöva ha det så här. Vi kommer titta på det i utskottet framöver. Det är flera nya personer och det är bra att alla får en gemensam bild. Det är väldigt bra att det här finns på pränt, så vi alla får samma bild. Det ger oss något att ta ställning till och att det inte bara är hörsägen. Vi kommer också titta på de konkreta åtgärder som föreslås och vilka delar som polisen bör ta ett större ansvar över. Jag tror att det kommer behövas en dialog mellan de som framför de här fordonen och de som bor i området. Jag förstår att det här blir påfrestande i vardagen för den som bor i området.

Det här problemet har existerat i flera år. Varför har kommunen inte kunnat hitta en lösning?

– Det handlar inte om ovilja. Snarare handlar det om att vi måste se till att följa lagar och regler och göra det som är lagligt. Vi kan inte stänga ute allmänheten allt för mycket. Privatpersoner ska kunna ta sig fram, oavsett var någonstans det är. Det är också så, när kritik framförs, att det blir ännu roligare för den som får uppmärksamhet tyvärr. Men det här kommer vara en prioriterad fråga framåt. 

Är det ett misslyckande för kommunen att man inte hittat någon lösning på det här?

– Jag vill inte recensera beslut tidigare. Det här är en fråga som har återkommit och problematiken kommer säkerligen finnas vidare. Det har alltid funnits och det kommer nya personer som gillar att synas, höras och att köra bild. Det viktigaste är att vi skapar utrymme för ungdomar att ha en meningsfull fritid. Vilket sätt det är får vi återkomma till. Där behövs det en dialog, för vi kan inte gissa vad ungdomarna vill göra.

Vad tänker du om de konkreta åtgärder som framförs?

– Vi kommer titta på dem. Det är inget vi avfärdar, utan vi kommer titta på vad som är möjligt för kommunens sida. 

Bommarna i drift

Ett par dagar efter att skrivelsen gått till kommunen togs bommarna vid ishallsparkeringen i drift, som stänger av parkeringen nattetid. 

– Förhoppningen är att det kommer hjälpa och styra bort en viss del. Kan det stoppa all problematik vore det önskvärt och bra, men alla åtgärder man gör måste utvärderas. Vi får följa upp det. 

HÄR kan du läsa mer om själva skrivelsen. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt