Annons:

  • Det säger enkäten – nästan ett år efter att Vimmerbyborna satte ned foten

    Enkäten visar att många upplever att läget kring ishallen blivit bättre. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

  • Det säger enkäten – nästan ett år efter att Vimmerbyborna satte ned foten

    Daniel Nestor (S) är försiktigt optimistisk efter enkäten.

Det säger enkäten – nästan ett år efter att Vimmerbyborna satte ned foten

Ett stort antal Vimmerbybor, närmare ett 90-tal, tröttnade på den motorburna problematiken kring ishallen, Skyttegatan och Jägaregatan. I en omfattande skrivelse krävde man ett slut. Nu har kommunen låtit göra en enkät – nästan ett år senare.

Annons:

Det var i mitten av januari som kommunen mottog den omfattande skrivelsen. Ett 90-tal boende i området hade helt ledsnat på buskörningen i området. 

I skrivelsen tog man dels upp problemet som buskörningen skapade men gav också konkreta exempel till kommunen på flera åtgärder. 

"Vi vill belysa att problematiken som beskrivs i denna skrivelse syftar till just sena kvällar och nätter. Att trafik/människor hörs och rör sig i området dag- och kvällstid är självklart då kvarteren ligger i direkt anslutning till skolområde, ishall, bowlinghall samt idrottshall. Något annat vi även anser som självklart är att ömsesidig respekt visas i ett bostadsområde där medborgare i alla åldrar bor, unga som äldre, där många har barn, husdjur och arbeten att stiga upp till tidigt om morgnarna. Sunt förnuft borde hindra motorburen ungdom (A-traktorer samt bilburen ungdom/ung vuxen) från att med bristande hänsyn högljutt uppehålla sig i området sena kvällar och nätter, vardag som helg. Att magkänsla och medmänsklighet borde hindra dem från att upprepat störa, väcka, irritera och skapa otrygghet hos de boende", stod det bland annat i den omfattande skrivelsen.

"Finns olika upplevelser"

Vimmerbyborna krävde att kommunen tog sitt ansvar och att den motorburna problematiken hanterades och fick ett slut. 

– Det jag kan konstatera är att det här är en problematik som det inte går att blunda för. Man ska kunna känna sig trygg, oavsett var man bor, med att man har en bra trafiksituation. Ingen ska känna att kommunen nonchalerar det här. Vi tar det på största allvar från politikens sida och det gör tjänstemännen också. Vi har lyft frågan nu och tar den vidare på så sätt att vi kan kommer föra en diskussion med skrivelsens författare och titta på de konkreta åtgärder som är föreslagna. Den kommer även att skickas vidare till lokala Brå. Vi styr inte över Brå, men skickar den vidare dit och det kommer också föras diskussioner om den på trafiksäkerhetsrådet, sa samhällsbyggnadsutskottets ordförande Daniel Nestor i början av februari. 

Snart ett år har gått och kommunen har vidtagit ett flertal åtgärder. Bland annat har man satt upp bommar på ishallsparkeringen nattetid och ett antal farthinder i området. En enkät som nyligen skickades ut till några av medskaparna av skrivelsen ger också svar på att åtgärderna har hjälpt. 

Av det tiotalet personer som svarat på enkäten upplever en klar majoritet att läget har blivit avsevärt bättre på knappt ett år.

– Enkäten visar att många upplever en klar förbättring, men man får inte ta allt för en faktisk sanning. Det finns nog olika upplevelser och det finns nog fortfarande tillfällen där boenden blir störda. Då tänker jag främst på sena kvällar, nätter och helger. Det måste vi ha med oss och alla upplever nog saker och ting olika. Men vi är glada över att man märker en klar skillnad generellt sett, säger Daniel Nestor (S).

Kan ha bytt plats

Kommunen har dock fortsatta utmaningar, konstaterar han.

– Vi vet att de flesta sköter sig och att deras ambition inte är att störa. Alla tänker inte så. Man behöver prata med sina ungdomar och barn om hur de kör och om hur de beter sig. Det är vårt gemensamma ansvar att alla trivs och vi måste titta på den här problematiken generellt sett över hela kommunen. 

Kan det här handla om att man bytt plats och område?

– Till viss del. Vi har fått in synpunkter från andra områden, men det här har aldrig varit ett isolerat problem till ett område. Det är över hela kommunen. Många upplever det och blir störda. Det här är inget arbete som avslutas, utan det är pågående hela tiden och det går i perioder över säsong. Det är viktigt att poängtera föräldraansvaret och det gemensamma ansvaret. Är man ungdom i dag och blir äldre här, som vi hoppas, så vill man nog inte själv bli störd i framtiden. Vi jobbar med det här ständigt.

"Kan aldrig bli nöjd"

Det är uppenbart att Daniel Nestor inte vill dra för stora växlar av enkätsvaren.

– Det blir ett axplock från de som väljer att svara och en extrem nulägesbild. Det gäller att följa det här över tid. Vissa kanske inte ens störts innan och vissa kanske tycker det blivit bättre. Alla upplever saker olika. 

Känner du att ni har lyckats med åtgärderna ni satte in?

– Till viss del, men man kan aldrig bli nöjd. Vi måste ständigt jobba med frågan och ha dialog med medborgarna. Inte bara ungdomarna, utan även de äldre. Jag tycker det är viktigt att prata om ansvaret oavsett vem det är som framför fordonet. Att flera upplever att det blivit bättre är positivt och det tar vi med oss, men det kan finnas andra som upplever att det inte blivit bättre. 

Hur är din bild av läget kring den motorburna problematiken just nu?

– Jag skulle säga att det är mer utspritt och inte lika koncentrerat till ett visst område. Vi har fortsatt en utspridd problematik i hela kommunen, men det behöver inte alltid vara personer som bor och verkar här. Det kan vara personer utifrån. Från kommunens sida har vi hela tiden det här med oss och tittar på hur vi skapa lösningar som inte skapar problem i framtiden.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt