Annons:

Brunegård oroar sig för permanent stängning av röntgen i Vimmerby

Gudrun Brunegård, här lämpligt nog i sjukhuskläder, oroar sig för en permanent stängning av röntgen i Vimmerby. Foto: Arkivbild

Brunegård oroar sig för permanent stängning av röntgen i Vimmerby

Riksdagsledamoten och mångårige regionpolitikern, Gudrun Brunegård (KD), oroar sig över att stängningen av röntgen i Vimmerby ska bli permanent. Nu ställer hon en interpellation till regionrådet Mattias Adolfsson (S).

Annons:

I slutet av november stängde röntgenmottagningen i Vimmerby. Orsaken stavas personalbrist och hur länge röntgen kommer att vara stängd är oklart. 

Verksamhetschefen i Västervik, Per Malcherek, har tidigare sagt att en utvärdering av stängningen ska genomföras i mars.

Nu oroar sig riksdagsledamoten och regionfullmäktigeledamoten Gudrun Brunegård (KD) för att stängningen ska permanentas. Hon har skrivit en interpellation till regionrådet Mattias Adolfsson (S), som är ordförande i hälso- och sjukvårdsberedningen, under rubriken "Effekter av eventuell permanent stängning av röntgen i Vimmerby".

"Röntgenmottagningen i Vimmerby är viktig för att kunna ge god och nära vård till befolkningen i Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Den goda tillgängligheten gör att diagnos och besked om behandling kan ges snabbare. De geografiska avstånden till undersökningen blir kortare, vilket medföra att patienten och eventuell medföljande behöver vara borta kortare tid från jobbet, samtidigt som miljöbelastningen minskar. Vården blir bättre och både de privata och samhällskostnaderna blir lägre", skriver Gudrun Brunegård i interpellationen.

Löper hög risk att bli permanent stängning

Hon menar att trycket på klinikerna på sjukhusen minskar genom god service och hög tillgänglighet i Vimmerby.

"Man har till och med kunnat ta emot patienter som annars skulle fått vänta avsevärt längre på sin undersökning vid något av länets tre sjukhus. På så vis har Vimmerby-mottagningen varit en resurs för hela länet. Som förtroendevald ska man inte vara inne i rena verksamhetsfrågor. Men den aviserade pausen för röntgen i Vimmerby löper nu hög risk att bli en permanent stängning. Då påverkas strukturen för sjukvården i regionen. I det läget handlar det om politiska beslut. Det är därför min skyldighet att ställa ett antal kontrollfrågor", skriver Brunegård. 

Hon har även tagit del av uppgifterna om att pensionerade röntgensjuksköterskor är villiga att bemanna röntgenmottagningen i Vimmerby. 

"Även Vimmerby Hälsocentrals ledning har aviserat att de är beredda att ställa personal med rätt kompetens till förfogande några dagar i veckan. Detta då man ser att det gagnar både den egna verksamheten och patienterna i området, att snabbt kunna fastställa eller utesluta olika sjukdoms- eller skadetillstånd, såsom lunginflammation och frakturer, och därmed kunna sätta in relevant behandling utan fördröjning", skriver hon.

Rad vakanta tjänster

Gudrun Brunegård skriver att hon har förståelse för att det kan vara lockande att fokusera på Västervik, eftersom det finns en rad vakanta röntgensjukskötersketjänster där. 

"Men då bortser man från att det finns personal med rätt kompetens som bara vill jobba i Vimmerby, inte i Västervik. Om det ställs krav på personalen att de ska kombinera tjänsten i Vimmerby med att resterande tid upp till heltid åka till Västervik för tjänstgöring på röntgenkliniken där, går man på så sätt miste om behöriga medarbetare bosatta i närområdet", skriver hon vidare. 

Nu önskar hon en analys av flera tänkbara konsekvenser. Här nedan kan ni se hur hon formulerar de tänkbara konsekvenserna.

Fakta

* Hur skulle väntetiderna till röntgen påverkas om de röntgenundersökningar som hittills utförts i Vimmerby istället skulle belasta mottagningen i Västervik?

* Hur skulle det redan ansträngda bemanningsläget i Västervik påverkas om de remisser som hittills hanterats i Vimmerby istället ska hanteras där?

* Hur skulle CO2-utsläppen påverkas om patienterna istället hänvisas till Västervik från Hultsfred-Vimmerby-området?

* Hur skulle regionens kostnader påverkas, allt inberäknat?

* Har man analyserat varför det råder så stor brist på röntgensjuksköterskor i Västervik?

* Har HR-avdelningen genomfört att hålla avslutningssamtal med medarbetare som slutar, för att få en bild av vad som skulle behövas för att personen skulle stanna kvar, en fråga som kristdemokraterna i regionen har drivit i många år?

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt