Annons:

Nästan alla mål missades under 2022:

Ekonomichefen Roger Sjögren konstaterade att de flesta mål blev röda under 2022. Foto: Simon Henriksson

Nästan alla mål missades under 2022: "Viktigt att utveckla måluppfyllelsen"

2022 blev ett tungt ekonomiskt år för Vimmerby kommun. Ekonomichefen Roger Sjögren föredrog årsredovisningen och finansrapporten digitalt för fullmäktige under tisdagskvällen. 
Samtliga nämnder och styrelser beviljades ansvarsfrihet. 

Annons:

Nyligen var det dags för kommunfullmäktige att hantera årsredovisningen för 2022 samt frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna. 

Ekonomichefen Roger Sjögren gav en återblick över hur 2022 blev ur ekonomisk synvinkel för kommunen. Kommunen gjorde ett underskott på 3,8 miljoner kronor jämfört med budget. 2021 landade kommunen på 63,8 miljoner i ett då urstarkt resultat. 

– Prognosen vid delårsresultatet såg mycket värre ut. Då var det minus 16 miljoner kronor, så vi landade ändå hyfsat bra, säger Sjögren. 

Kommunen hade budgeterat med ett överskott på 20 miljoner. Avvikelsen var alltså 23,8 miljoner. För kommunkoncernen som helhet blev resultatet 31 miljoner kronor. 2021 var motsvarande resultat 78,9 miljoner. 

Inte nära investeringsbudgeten

Kommunstyrelsen landade på 13 miljoner i resultat. Det berodde till största del på försäljningar av mark samt vakanta tjänster. Värre var det för både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. För socialnämnden blev underskottet 18,7 miljoner kronor. För BUN handlade det om ett underskott på 6,8 miljoner. 

Skatter och statsbidrag blev 20 miljoner bättre, men kommunen hade att förhålla sig till högre räntor och sämre avkastning på sina placeringar. Totalt blev finansnettot -11,8 miljoner. 

Kommunen skulle investera 120 miljoner under förra året, men utförde endast investeringar på 67 miljoner. 

– Det har varit så i ett antal år och det blir inte riktigt bra, att vi budgeterar med mer än vi gör är lite problematiskt, säger Roger Sjögren. 

Mesta var rött

2022 blev därmed ett år där de flesta mål inte uppfylldes. 

– Det är ett år där det mesta visar rött, men det har varit ett väldigt speciellt år rent allmänt, konstaterar ekonomichefen. 

Kommunen når inte upp till resultatmålet och målet att självfinansiera investeringar når man inte heller. Det egna kapitalet har inte heller ökat. Det enda av sex uppställda mål som kommunen klarar är riskperspektivet, som handlar om den kortsiktiga betalningsförmågan.

– Det är tyvärr det enda målet som är grönt, säger Sjögren.

Balanskravsresultatet klaras tack vare att man får lyfta bort vinster och förluster på värdepapper. Den totala skulden uppgår till drygt 1,3 miljarder för hela kommunkoncernen. Av det totala låneutrymmet finns cirka 300 miljoner kvar. 

– Då har vi haft en genomsnittlig ränta på 0,93 procent. Det kommer öka markant både i år och nästa år. Det kommer dröja många år innan vi är på de här nivåerna igen.   

De två största bolagen, VEMAB och Vimarhem, gjorde vinst på 38,4 miljoner respektive 3,1 miljoner. 

Vill se ökad måluppfyllelse

Fullmäktige godkände både årsredovisningen och finansrapporten utan att ställa några frågor. Revisionens avgående ordförande, Roland Ilemark (S), konstaterade likt många andra att resultatet blev betydligt lägre än 2021. 

– Det går att använda sig av resultatutjämningsreserven. Den sammanvägda bedömningen är att kommunens mål delvis är uppfyllda. Över tid är det viktigt att utveckla kommunens måluppfyllnad, säger Roland Ilemark. 

Men trots att merparten av målen inte uppfyllts under 2022 tillstyrkte revisorerna ansvarsfrihet för ledamöterna i både kommunstyrelsen och nämnderna. 

Ett stort antal ledamöter var förstås jäviga, då de under förra året deltog i kommunstyrelsen eller nämnderna. Fullmäktige var helt enigt och ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden, demokratiberedningen och överförmyndare i samverkan beviljades ansvarsfrihet. 

Även vad gällde de kommunala bolagen och Itsam beviljades ansvarsfrihet rakt över. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt