Annons:

KRIS FÖR SOCIALEN – SKA HITTA 19 MILJONER

Lars Sandberg (C) och Eva Berglund (S) är majoritetens tyngsta företrädare i socialnämnden. Foto: Simon Henriksson

KRIS FÖR SOCIALEN – SKA HITTA 19 MILJONER

Det är inte bara barn- och utbildningsnämnden som har en ekonomi i kris. Socialnämndens budgetunderskott ligger på 19,5 miljoner kronor. Nu ska förvaltningen hitta möjliga besparingsåtgärder. 

Annons:

Även socialnämnden hade sitt sammanträde under onsdagen med ett stort fokus på de ekonomiska frågorna. För socialnämnden är underskottet hela 19,5 miljoner kronor. 

I princip allting ligger på placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen. 

– Det är vår akilleshäl, så är det, säger nämndens ordförande Eva Berglund (S).

Hur stor del av underskottet är inom individ- och familjeomsorgen?

– Det är nästan hela. Det finns en del plusposter där också, men underskottet för barnplaceringar är 19,1 miljoner kronor. Vi har jobbat med det länge, men att få till förändringar på lång sikt tar tid, säger vice ordförande Lars Sandberg (C).

"Vore gjort om det var enkelt"

Efter budgetuppföljningen i april ska nu nämnden redovisa för kommunstyrelsen hur man ska komma till rätta med underskottet. Nämnden ser inget uppenbart och har därför gett förvaltningen i uppdrag att se över möjliga besparingar. 

– Vi har haft en lista med drygt tolv punkter med tankar på hur vi kan göra för att minska budgetunderskottet. Vi hittar inget där vi kan säga att gör vi det så har vi fem miljoner kronor. Det vi kan jobba med är redan igång och det handlar om ännu mer förebyggande arbete, säger de två toppolitikerna. 

Varje verksamhetsområde får nu ett uppdrag att se över vilka möjliga besparingar som går att göra. 

– Vi måste få en bra konsekvensbeskrivning och då inte bara för den egna verksamheten, utan även för andra delar av kommunen. Vi kan inte lägga ned något och sedan skjuta över det på en annan förvaltning, säger Lars Sandberg (C). 

Det finns ingen specifik tidsram satt. 

– Vi lär få återkoppling efter sommaren på vilka besparingar man kan hitta. Att det skulle vara klart redan till junisammanträdet är inte rimligt, så det blir nog efter sommaren.

Tror ni det går att hitta 19 miljoner?

– Då hade redan varit gjort, om det var enkelt. Förvaltningen sitter ju inte med armarna i kors, utan man letar ständigt efter effektiviseringar, säger Eva Berglund (S). 

Vad är realistiskt då?

– Det vet vi inte. Mycket är förebyggande och vad det kan leda till är svårt att säga. Åtgärderna kanske inte innebär besparingar direkt, men innebär att vi inte behöver anställa lika många i framtiden. Vi behöver mobilisera alla krafter tillsammans nu, säger Sandberg. 

– Det här är inte bara socialnämndens problem, utan det är hela kommunens problem. Vi kanske kan hitta någon bit, men de andra måste också hitta. Vi är en myndighetsnämnd och människans yttersta skyddsnät. Det finns inte mycket vi kan göra, säger Berglund.

Har ni några konkreta åtgärder från nämndens sida?

– Vi ska se över och arbeta för att minska antalet konsulter och jobba för att få mer fast anställd personer. Konsulter är något som kostar väldigt mycket och det är det dubbla mot en anställd personal.

Samtidigt har man i dagsläget endast tre konsulter inne, så det rör sig inte om några hiskeliga belopp som går att spara på det.

– Det finns rekryteringar på gång och det vore önskvärt, men samtidigt är vi evigt tacksamma för att de här konsulterna finns. Annars hade det inte gått.

Vill inte sprida oro

Dessutom har nämnden sagt att man på nytt ska se över sina lokaler.

– Kan vi gå ur några lokaler? Det får vi ta en omgång till och se över. Annars kan vi som politiker inte lägga oss i verksamheterna på det viset. Det måste vara verksamheterna som själva hittar möjligheterna, för jag kan inte sätta krontal på någonting.

Nämnden vill också försöka att inte sprida någon oro bland personalen.

– Vi vill inte ha oro på arbetsplatserna. Vi har inte personal så det räcker och jättesvårt att rekrytera. Vi kan inte dra ned personalen, då blir det "Ebberöds bank". 

Värre än 2015

Det mesta inom socialnämndens verksamhetsområde är lagstadgat. Något som inte är det är arbetsmarknads- och integrationsenheten. Men den har man redan tidigare sagt att man inte kommer röra.

– Nämnden har sagt nej och vi tror att försörjningskostnaderna skulle sticka iväg igen då. Med AMI har vi sänkt kostnaderna för försörjningsstödet med cirka fem miljoner kronor. Annars är mycket lagstadgat och vi kan inte säga till tant Agda när hon behöver hemtjänst att det inte finns några pengar, säger Eva Berglund. 

Hur illa är läget jämfört med 2015?

– Det var inte så besvärligt då för vår del. Vi hade helt andra intäkter och något år gjorde vi till och med överskott tack vare pengarna för ensamkommande. Det var dopade resultat, men läget är värre nu. Vi får ingen återkoppling om statliga pengar och har inte en susning om vad som händer. Det är ett jättefrågetecken.   

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt