Annons:

  • Hemtjänsten i Rumskulla kvar – socialnämnden har knappt hittat några besparingar

    Socialnämnden, här representerat av Anders Brunegård (KD), Eva Berglund (S) och Lars Sandberg (C), har knappt hittat några besparingar. Foto: Simon Henriksson

  • Hemtjänsten i Rumskulla kvar – socialnämnden har knappt hittat några besparingar

    Eva Berglund (S) är socialnämndens ordförande.

Hemtjänsten i Rumskulla kvar – socialnämnden har knappt hittat några besparingar

I maj kom krisrubrikerna och socialnämnden behövde hitta 19 miljoner kronor. Av det blir det nästan ingenting. Besparingsförslagen nämnden går vidare med är på drygt 1,5 miljoner kronor. 

Annons:

I maj var underskottet för socialnämnden hela 19,5 miljoner kronor. I princip allt låg på placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen. 

Förvaltningen fick då i uppdrag att se över möjliga besparingar. 

– Vi har haft en lista med drygt tolv punkter med tankar på hur vi kan göra för att minska budgetunderskottet. Vi hittar inget där vi kan säga att gör vi det så har vi fem miljoner kronor. Det vi kan jobba med är redan igång och det handlar om ännu mer förebyggande arbete, sa Eva Berglund (S) och Lars Sandberg (C) inför sommaren. 

Några 19 miljoner handlar det definitivt inte om. Nämnden säger dessutom nej till flera förslag. Bland annat blir hemtjänsten kvar i sina lokaler i Rumskulla. Det var tidigare i veckan som P4 Kalmar berättade att en nedläggning av hemtjänsten i Rumskulla var en möjlig besparing.

Så blir det inte. 

– Vi släpper Rumskulla och gör inga förändringar eller åtgärder där. Vi lämnar den frågan. Vi har haft diskussioner kring att förändra hemtjänstområden eftersom man inte kan ha hur lite brukare som helst, men det finns ingen anledning att göra något i Rumskulla. Det är en jättebra hemtjänstgrupp där som också stöttar upp Södra Vi och Gullringen, säger Eva Berglund (S), ordförande i nämnden.

Totalt har man 14 brukare i Rumskulla, men det är inte antalet som är avgörande, säger hon.

– Vi räknar timmar och vi kommer följa utvecklingen vad gäller hemtjänsttimmar över tid. 

Kan byta lokal i Södra Vi

Förslaget om att stänga äldreomsorgens träffpunkter togs aldrig ens upp till diskussion.

– Vi tror att det är väldigt viktigt och att träffpunkterna kan förskjuta behovet av hemtjänst. Vi gör inget åt kontaktfamiljerna heller. Vi ser att behovet finns, så det slopade vi också.

Däremot ska man gå vidare med att konsekvensbeskriva ett eventuellt utträde ur hemtjänstlokalen i Södra Vi. Men verksamheten där skulle i sådana fall inte heller läggas ned. I stället ska man bara flytta verksamheten till bottenplanet på Vidala.

– Det är ingen besparing för nämnden, men det skulle bli en besparing för kommunen.

Vad skulle det spara?

– Kostnadsmässigt betalar vi 85 000 kronor idag för en lägenhet och en lokal i centrum. Men kvar i Södra Vi kommer man bli oavsett och vi ska utreda möjligheten att införliva det här i bottenplanet på Vidala.

Ett förändrat utförande av anhörigstödet går man också vidare med. Innan eventuellt beslut i nämnden blir det konsekvensbeskrivning och vidare utredning. 

– När det gäller anhörigstödet går vi vidare med att ta in yttrande från pensionärsrådet också, som är remissinstans, säger Lars Sandberg (C), vice ordförande i nämnden. 

– Snålheten ska inte bedra visheten känner vi i ett antal frågor. Anhöriga är väldigt viktiga, säger Anders Brunegård (KD). 

Hur anhörigstödet skulle förändras är oklart och likaså om det skulle innebära att anhörigkonsulenten tas bort. En beräkning visar att en förändring skulle kunna minska kostnaderna med 580 000 kronor.

– Vi har inte sagt hur, utan att vi ska se över hela verksamheten. Vi har inte sagt det eller det, utan det är hela konceptet anhörigstöd som ska ses över. Vi har inte sagt något konkret. Det kommer också förändrade regler längre fram, säger Eva Berglund (S).

Kan införa avgift för föräldrar

Att ta ut en kostnad för vissa hjälpmedel, som duschstol och badkarsbräda, går man inte heller vidare med. Det hade handlat om 45 000 kronor i intäkt, men är inte värt det anser man. Nämnden går däremot vidare med att titta på en förändrad organisation för enheten för försörjning samt enheten för arbete och integration. Det handlar alltså om arbetsmarknads- och integrationsenheten. 

– Det blir en vidare genomlysning för att se om det går att slå ihop de verksamheterna. 

Uppskattningen är att det skulle kunna spara 820 000 kronor. Nämnden vill också att förvaltningen utreder möjligheten att ta ut en avgift av föräldrar som har fått sina barn placerade. 

– Det görs i vissa kommuner och det finns en IT-modul som kan gå in och beräkna det där. Det skulle då vara utifrån betalningsförmåga. Vi vet att många inte har möjlighet, men vi vill se om möjligheten finns. 

Det skulle då kunna handla om att föräldrarna bidrar med 700 kronor. Har nämnden då en kostnad på 5 000 kronor blir den nya kostnaden för nämnden 4 300 kronor. 

– Det är en principfråga och inga jättesummor det handlar om. Samtidigt kan det göra att det blir svårigheter att få till en frivillig placering och att man får ta det via LVU (Lagen om vård av unga) och det kostar oss mer. Det är en vågskål.

En grov uppskattning är att det skulle kunna ge kommunen 300 000 kronor.

– Vi vill vara väldigt tydliga med att inga beslut är tagna kring de här förslagen. Beslutet vi har tagit är konsekvensbeskrivningar på de här förslagen vi går vidare med, säger Berglund.

Långt från 19 miljoner

Totalt omfattar de besparingsförslag man går vidare med drygt 1,5 miljoner kronor. Fjärran från de 19 miljoner nämnden behövt hitta. Samtidigt är läget ekonomiskt ett helt annat just nu, då nämnden nyligen fått statsbidrag på sammanlagt 19 miljoner kronor för 2023.

Det gör att budgetuppföljningen efter åtta månader visar ett minus på 1,25 miljoner kronor istället.

– Det är den glada nyheten. Men det här är engångspengar och vi är fullt medvetna om var underskotten ligger och att vi måste fortsätta jobba med det. Men ju mindre underskott vi gör desto bättre är det för kommunen totalt sett. Vi tackar och tar emot. 

Men gör det att ni känner att ni kan skjuta på besparingar eftersom det här ni presenterat inte räcker särskilt långt?

– Det räddar upp oss nu, men vi kan inte använda de här pengarna för nästa år. Vi måste överleva ett till två år och sedan hoppas vi att vi får andra möjligheter. 

Hur ska ni göra vidare för att hitta besparingar då?

– Vi har ingen tanke på att gå in på personalsidan. Vi vet att behovet kommer öka av personal, så den gruppen rör vi inte. Vi måste se till att överleva i ett till två år till. 

Nämnden enig

Nämnden var helt enig kring vilka besparingsförslag man skulle gå vidare med. 

– Vi ska spara pengar, men det här är vad en enig nämnd sagt att vi kan göra. Vi ska också fortsätta jobba med att minska placeringar och arbeta förebyggande, men det ger inga pengar i år, säger Lars Sandberg.

Nämnden förväntar sig också utökad ram inför 2024.

– Varje krona är viktig och skulle kommunen få tillskott skulle pengarna gå till oss och BUN. Så det förväntar vi oss. Varje krona är viktig. Jag blir ledsen när man hör och läser om att folk tycker att "Varför tittar ni inte på socialförvaltningens kostnader?". Sanningen är att vi går back på placeringar av barn och unga. Då måste man komma ihåg att vi är det yttersta, yttersta skyddsnätet. Det är ett samhällsproblem alla måste vara med och ändra på. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt