Annons:

  • Inga skolor läggs ned nu:

    Helen Nilsson (S) var en av majoritetens företrädare som meddelade beskedet på en pressträff. Foto: Jakob Karlsson

  • Inga skolor läggs ned nu:

    Jacob Käll (C) säger att mötena på de olika orterna haft betydelse för beslutet. Foto: Jakob Karlsson

Inga skolor läggs ned nu: "Inte fredade för all framtid"

Fyra skolor och fyra förskolor riskerade att läggas ned. Men så blir det inte – åtminstone inte just nu.
– Nu har vi tagit det här beslutet, men skolan är inte fredad för all framtid, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Karlsson (C).

Annons:

Det var ödesmättat när barn- och utbildningsnämnden bjöd in till pressträff efter sitt sammanträde på onsdagen. En enda fråga var förstås dominerande och det gällde den kring de fyra skolorna och fyra förskolorna som riskerade avveckling. 

Tidigt in på pressträffen kom beskedet från majoriteten. Ingen skola och ingen förskola läggs ned. 

– Barn- och utbildningsnämnden begär därför 9,1 miljoner kronor i utökad ram av kommunfullmäktige för att kunna behålla nuvarande struktur för förskolor och skolor, berättade Peter Karlsson (C). 

Men grönt ljus för att bevilja de här pengarna finns inte, enligt kommunalrådet Helen Nilsson (S). 

– Vi har inte de pengarna. Det är en sak som får gå in i deras prioriteringar och äskande när de får basbeloppen till sig. Vi går in i en ny budget med minus 14 miljoner kronor. Det ligger på finansen som ett ofinansierat sparbeting. Vi kan inte ta det här utan att genomlysa allt annat, säger Helen Nilsson. 

Vad som händer om de här pengarna inte hittas är en "senare fråga", enligt kommunstyrelsens ordförande. 

– Ganska mycket senare. Det här är ett försök av oss att bibehålla det här och de utvecklingsmöjligheter man har på orterna. Vi styr inte över verkligheten, men vi vill föra en tät dialog med orterna och det finns flera förslag att titta vidare på. Vi får se vad som är möjligt. På lång sikt vet man aldrig vad som händer. 

Småländsk snålhet

Lars Johansson (V) berättade om att man från majoritetens sida jobbar med en slags "småländsk snålhet". 

– Vi försöker balansera det vi gör med eftertanke och utan att det får för stor påverkan på medborgarna. Vi har redan inlett ett arbete med den ekonomiska medvetenheten och jobbar på för att kunna upprätthålla kvaliteten i skolan, vård och omsorg. Vi ger inga konkreta punkter i dag, men kommer fortsätta ge uppdrag och fördjupa oss i besparingsförslag. En minskad befolkning går inte hand i hand med att öka personal i kommunen och vi har haft en generell ökning i kommunen. Där jobbar vi på att göra prioriteringar. 

– Vi ska bättre förstå kommunens ekonomi djupare och genomlysa det mer än tidigare. Vi återkommer till vad det visar framöver och utefter det tar vi effektiviseringar. Vi släpper inte dem, tvärtom kommer vi djupdyka i vårt budgetarbete, säger Helen Nilsson. 

"Kloka inspel"

Jacob Käll (C), vice ordförande i kommunstyrelsen, säger att fokusområdet "Hela kommunen ska leva" är ett av skälen till beslutet. 

– Det är en möjlighet att vara attraktiv. Sedan har vi en utmaning med befolkningsutvecklingen och vi alla vill ser mer inflyttning för att stärka elevunderlaget. Vi har upprepade gånger sett ett otroligt engagemang i våra orter. Det har bevisats nu också och inspelen är ganska samstämmiga från de olika orterna. Det här engagemanget vill vi dra nytta av och samarbeta med orterna kring hur vi kan marknadsföra dem. 

Besöken på de olika orterna har definitivt påverkat beslutet, säger Käll.

– Det har varit kloka inspel och det har varit ett bra komplement till utredningen. Jag ser det som en del av utredningen. 

Lars Johansson (V) är också tydlig med att Vimmerby har många skolenheter.

– Vi har fler än någon grannkommun och det är unikt för Vimmerby. Vi ska försöka få det att vara en fördel för kommunen, men det är också en stor utmaning. Därför behöver vi jobba tillsammans med orterna. 

Ett sådant förslag, som kommer utredas, är att flytta in i förskolan i skolans lokaler i Gullringen.

– Det är förenat med kostnader, men det kan vara bra och det kommer vi titta på. 

Oklart var gränsen går

Några nya besparingar inom barn- och utbildningsnämnden, med anledning av det här beslutet, ska det inte bli, enligt Peter Karlsson (C). 

– Det som blöder för oss är gymnasiet och IKE. Vi gör olika saker för att locka fler till de här programmen, för behovet är jättestort i kommunen. Det är viktigt för många företag. Nu måste vi hitta andra saker att spara på, för det är omöjligt för oss att spara det här själva. Inom BUN är besluten redan tagna och det blir inga ytterligare besparingar nu. Därför har vi äskat mer pengar. 

Politikerna ville inte svara på hur partiernas olika ingångar sett ut och ville inte heller säga att någon enhet varit mer hotad än en annan. Man ville inte heller säga att samarbetet någon gång varit nära att spricka på grund av frågan.

– Vi har inte varit eniga i alla frågor, men vi är helt överens nu och det är det viktiga. Nu går vi den här vägen, men en skola är aldrig fredad och det borde finnas en gräns för hur liten en skola kan vara. Det har jag sagt hela tiden att vi ska inte ha dåliga utbildningar. 

Exakt när den gränsen går kunde man inte svara på i dag. 

– Vi vill ut till föräldraföreningarna och diskutera det här och komma fram till kriterier för att slippa hamna i den här diskussionen. Sist blev det "åh vad skönt att skolan är räddad". Nu krävs ett helt annat arbete, för skolan är inte fredad för all framtid. 

Hur ser ni på att ni drog igång den här apparaten och vad det kostat i tid, kraft, pengar och energi?

– Utredningen har handlat om ekonomi och inte så mycket annat egentligen. Förslaget var att titta över strukturen och våra besök har gett oss mer kött på benen. Det här är inget enkelt beslut att ta oavsett. Hur vi än gör kommer vi få arbeta hårt, säger Helen Nilsson (S).

Ingen tidsgräns

SCV-majoritetens första löfte var att inte röra några skolor. Ändå hamnade man i den här situationen.

– Jag tänkte mig inte att utredningen skulle göras och hade inte den ingången, men det finns fördelar med att den är gjord. Det har tagit mycket energi, men vi har fått upp diskussionen och vill fortsätta dialogen nu. Jag har inte känt att någon anser att vår skola ska vara kvar oavsett vad, utan det finns en förståelse för vad som behövs kring utveckling och förändrar, säger Lars Johansson (V). 

Ni har lämnat löften i den här frågan tidigare. Hur svårt tror ni det är att lita på det här beskedet?

– Det här är inte för alltid, men ingen hade trott att det skulle bli krig i Ukraina, inflation, räntor och minskade statsbidrag. Det är helt andra förutsättningar. 

Men har du förståelse för att det kan vara svårt att lita på er?

– Det har jag, men det är barnen i första hand som gäller, säger Peter Karlsson.

Någon tidsgräns för beslutet finns inte.

– Det kan ändras. Det kan hända saker som gör att vi behöver spara ännu mer, men nu hoppas vi kunna träffa föräldraföreningarna och diskutera framtiden. 

Tycker du inte att den här artikeln var tillräcklig? Här nedan kan du höra alla ord politikerna yttrade på pressträffen. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt