Annons:

Enigt om att bygga på Blåsekulle – men många frågor kvarstår

Tomas Peterson (M) och Helen Nilsson (S) är överens om att bygga i Blåsekulleparken, men många frågor återstår ändå.

Enigt om att bygga på Blåsekulle – men många frågor kvarstår

Kommunstyrelsen är överens om att Blåsekulleparken i Vimmerby är en bra plats för att bygga bostäder. Men många frågor återstår fortfarande innan det kan bli verklighet. En borgerlig majoritet vann omröstningen i kommunstyrelsen med 5-4. Moderaterna och Centerpartiet vill inte anvisa mark i Blåsekulle till någon byggentreprenör innan en detaljplan har vunnit laga kraft.

Annons:

När det skulle till ett ställningstagande avseende intresse att exploatera Blåsekulleparken krävdes det en omröstning. Och helt klart är det så att kommunstyrelsen inte är ense i frågan. Moderaterna och Centerpartiet vann omröstningen mot Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med 5-4.

”Ett bra område”

Man är inte oense kring det faktum att Blåsekulleparken är ett lämpligt område att bygga bostäder på, men därutöver är det flera frågor som delar kommunstyrelsen.

Moderaterna och kommunstyrelsens ordförande, Tomas Peterson, vill inte anvisa mark till någon byggentreprenör innan en detaljplan har vunnit laga kraft.

– Vi är överens om att det är ett bra område för att bygga bostäder. Däremot menar vi att det finns fler intressenter än Boklok och att Boklok behöver presentera ett förslag för hur man tänker sig det här, säger Tomas Peterson.

”Måste gå fortare fram”

Socialdemokraterna och Helen Nilsson gick motsatt håll och vill göra upp ett avtal med Boklok parallellt som det arbetas med en detaljplan.

– Vi är ålagda att bygga 200 bostäder för att klara utvecklingen. Därför tycker vi att man måste gå fortare fram. Det ska ske på rätt sätt, men det regleras i detaljplanen, säger Helen Nilsson.

Tidigast om en månad räknar kommunstyrelsen med att kunna få en första presentation av den nya detaljplan som man begärt att miljö- och byggnadsförvaltningen ska ta fram.

Helen Nilsson tror nu att det kommer dröja innan en byggnation kan komma igång.

– Det blir ofta en överklagandeprocess i sådana här frågor. Jag tror inte att planen kommer kunna beslutas av nuvarande fullmäktige.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt