Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

VECKANS FRÅGA

Vad tycker du om regionens köp av halva Kalmar flygplats för 80 miljoner?

Svarsalternativ:

Ja
Nej
RöstaSe resultat

Både Skobes Bil Öst AB och Vimmerby kommun vill se förändringar av den ansvarsutredning som tagits fram. Foto: Simon Henriksson

Skobes Bil kritiserar ansvarsutredningen – ställer flera krav

Ansvarsutredningen slår fast att Skobes Bil Öst AB ska stå får 64 procent av saneringskostnaden för Karlbergstomten. Företaget har inkommit med flera invändningar mot utredningen.

Annons:

I går berättade Dagens Vimmerby om den ansvarsutredning för Karlbergstomten som miljö- och byggnadsförvaltningen skickat ut på remiss. Utredningen slår fast att Skobes Bil Öst AB ska stå för 64 procent av saneringskostnaden som bedöms ligga på sju miljoner kronor.

Utöver det ska Vimmerby kommun ersätta en eventuell obehörig vinst som uppstår om tomten värderas högre än köpesumman på tolv miljoner 2008. Parterna ska dela på utredningskostnaderna i ärendet.

 Ställer flera krav

Både Skobes Bil Öst AB har lämnat in svar på remissen. Bilföretaget kommer med flera invändningar:

  • Kommunen har inte redovisat hur man kommit fram till procentsatsen 64 procent.
  • Det är inte tydligt om procentsatsen motsvarar sanering till MKM (Mindre Känslig Markanvänding) eller KM (Känslig Markanvändning).
  • Den uppskattade saneringskostnaden (sju miljoner) behöver specifieras för både MKM och KM. Enligt företaget är sanering ned till KM ”proportionerligt mycket dyrare”.
  • Kostnadsbedömningen bör innehålla ett ”worst case”-scenario.
  • Uppkomsten av klorerade lösningsmedel bör förtydligas.
  • Det bör göras en bedömning om andra företag som varit verksamma på platsen kan ha gett upphov till föroeringarna.

 Protesterar mot upplägg för vinst

Vimmerby kommun är däremot nöjd med ansvarsutredningen till stora delar. Däremot ifrågasätter kommunen, som tagit hjälp av en konsult, om jämkningen är rimlig sett till tidsaspekten. Enligt utredningen ska en större del av föroreringarna komma före tiden efter 1969 och kommunen anser inte att den jämnkning som föreslås i utredningen är korrekt. 

Kommunen ger dock inget eget förslag på hur jämnkningen ska utformas.

Kommunen är kritisk till att man eventuellt behöver ersätta den eventuella värdeökningen tomten får efter saneringen. Enligt utredningen ska kommunen ersätta den obehöriga vinst kommunen eventuellt gör sett till priset som betalades för tomten 2008, men max med en halv miljon kronor.

Kommunen anser istället att värdeökningen måste bedömas utifrån dagens värde och sett till värdet fastigheten får efter den genomförda efterbehandlingen.

"En hel de oklarheter"

Kommunen gillar inte heller förslaget om att dela på utredningskostnaderna. Där menar kommunen att man redan bekostat tunga utredningar och att man är reda att ”åta sig delar” av ytterligare utredningskostnader.

Utredaren Anders Karlsson har ännu inte gått igenom remissvaren. I gårdagens intervju sa han att mycket återstår av processen:

– Nästa steg är att jag ska gå igenom vad de har skrivit och se om jag behöver komplettera med något. Det är en hel del oklarheter som man måste baka in i den slutliga ansvarsutredningen som miljö- och byggnadsnämnden sedan fattar beslut om, säger Anders Karlsson. 

Jakob Karlsson

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion