Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

VECKANS FRÅGA

Vad tycker du om regionens köp av halva Kalmar flygplats för 80 miljoner?

Svarsalternativ:

Ja
Nej
RöstaSe resultat

Kommunen kan slippa en stor del av kostnaden för saneringen av Karlbergstomten. Foto: Simon Henriksson

Utredningen klar – företag kan få betala för saneringen

En första version av ansvarsutredningen för Karlbergstomten är nu klar och har gått ut på remiss. Enligt utredningen får Skobes Bil Öst AB betala 64 procent av saneringen och 50 procent av utredningskostnaderna. Men många delar är kvar att lösa innan processen kan gå i land.
– Resultatet av utredningen är ungefär vad man kan förvänta sig, säger miljö- och byggnadsinspektören Anders Karlsson.

Annons:

Karlbergstomten är ett sorgligt kapitel i Vimmerby kommuns historia. I slutet av 00-talet köpte kommunen tomten för tolv miljoner kronor. Nu är den värd två miljoner – och måste utöver det saneras för åtminstone sju miljoner kronor.

När kommunen köpte tomten värderades saneringskostnaden till en halv miljon. Två av varandra oberoende företag har kommit fram till att saneringen blir cirka 14 gånger så dyr. Bland de ämnen som hittats finns bly, kvicksilver och arsenik.

”En komplicerad situation”

Kommunen har hela tiden velat binda föroreningarna till den tidigare ägaren. Det tycks nu lyckas. Miljö- och byggnadsförvaltningens ansvarsutredning slår fast att föroreningarna ”med stor sannolikhet” kan kopplas till bilverksamheten på tomten.

Utredningen menar att den senaste ägaren, Skobes Bil Öst AB, ska betala 64 procent av saneringen och 50 procent av utredningskostnaderna.

– Det är ungefär vad man kan förvänta sig. Det är en komplicerad situation med tidigare verksamhetsutövare och vad som ska hända nu och fördelningsbiten har inte kunnat helt klarläggas, säger utredaren Anders Karlsson. 

Varför har man inte kunnat göra det?

– Dels så finns det osäkerheter i de undersökningar som har gjorts och man exempelvis inte tittat på föroreningar under befintliga byggnader. De markundersökningar som gjorts har inte klarlagts hur mycket av marken som behöver saneras till ”Mindre känslig markanvändning” och hur mycket som behöver saneras till ”känslig markanvändning”.

Måste man riva byggnader för att få en fullständig markundersökning?

– Det är det enklaste sättet att undersöka, men det kan jag inte svara på.

Är det kommunen som bekostar rivningen i så fall?

– Det antar jag, men det är såna saker som fortfarande är oklara.

”Det är inte självklart”

Skobes Bil Öst AB tog över Karlbergs Bilaffär i Vimmerby AB 2012 – fyra år efter att kommunen köpte fastigheten. Utredningen anser att bolaget har ansvaret för föroreningarna.

– Det är vad jag har kommit fram till när det gäller ansvarsfrågan. Det hänger ihop med hur företagen har ägts och vad som har skett. Det är inte självklart, men det är så jag har resonerat.

De sju miljoner som beräknats hittills avser att marken saneras till ”känslig markanvändning”. Ska kommunen bebygga tomten krävs det att man gör den mer noggranna saneringen.

– Då måste man sanera till en lägre nivå av föroreningar och när det gäller ansvarsfördelningen kan ett företag aldrig åläggas att sanera mer än till ”mindre känslig markanvändning”. Som jag läser i massmedia så verkar bostadsexploatering vara mest intressant.

Kan få ersätta värdeökning

Följden blir att det fortfarande finns stora kostnader för både totalkostnaden för saneringen och fördelningen.

Att andelen som Skobes Bil Öst AB ska bekosta hamnar på 64 procent av saneringen till ”mindre känslig markanvändning” beror på en bedömning av tidsperspektivet. En eventuell värdeökning som överskrider köpeskillingen ska Vimmerby kommun ersätta med max en halv miljon kronor.

En annan parameter är eventuella statsbidrag. Fram till 1969 saknades miljölagstiftning som gjorde fastighetsägaren ersättningsskyldig för förmeringar.

– Det var 1969 vi fick en riktig miljölagstiftning. På den här tomten har det varit verksamhet sedan 30-talet och fram till 1969 kan man tänka sig att staten får träda in, men det hänger också ihop med hur man ska exploatera. Det finns också möjlighet att söka statsbidrag om man tänker sig att bygga bostäder. 64 procent är en total bedömning och grundförutsättningen är tidfördelningen före och efter 1969. Det är utgångssiffran.

Var tror du att det här ärendet slutar?

– Det kan jag inte ha någon synpunkt på i dagsläget. Det är för många osäkra faktorer och flera aktörer involverade så jag kan inte spekulera i det.

När tror du att ni är i mål?

– Det kan jag inte heller spekulera i.

”En hel del oklarheter”

Både kommunen och Skobes Bil Öst AB har lämnat in synpunkter på utredningen.

– Nästa steg är att jag ska gå igenom vad de har skrivit och se om jag behöver komplettera med något.

Processen är långtifrån över och utredningen föreslår att kommunen bestämmer hur fastigheten ska användas innan man tar beslut om saneringsåtgärder.

– Det är en hel del oklarheter som man måste baka in i den slutliga ansvarsutredningen som miljö- och byggnadsnämnden sedan fattar beslut om, säger Anders Karlsson. 

Både kommunen och Skobes Bil Öst AB har lämnat in sina remissvar. Mer om dem kan du läsa på sajten framöver. Gatuchefen Andreas Horste hänvisar till remissvaret och meddelar att kommunen kommer avvakta miljö- och byggförvaltningens hantering innan man fattar beslut i ärendet.

Dagens Vimmerby har sökt kommunalrådet Tomas Peterson (M). I december sa Peterson så här: 

– Vi har upptäckt mer och mer föroreningar i marken, och på olika ställen, och ska man bygga bostäder måste man ha exakt klart för sig vad som finns var och därför är det inte troligt att det blir kommunen som gör det här. Det mest sannolika är att fastigheten överlåts och den som tar över genomför saneringen. För det är inget för kommunen.

Jakob Karlsson

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Taggar i artikel

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion