Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Vimmerby kommun kan behöva sanera Karlbergstomten för sju miljoner kronor. Foto: Jakob Karlsson

NY STJÄRNSMÄLL FÖR VIMMERBY KOMMUN

Vimmerby kommun köpte den så kallade Karlbergstomten för cirka tolv miljoner kronor. Nu beräknas den vara värd två miljoner – och måste dessutom saneras för hela sju miljoner kronor.

Annons:

Tomten heter Storken 18 och är 4 760 kvadratmeter stor. Kommunen köpte tomten i slutet av 00-talet. Prislappen var på cirka tolv miljoner kronor.

Sedan dess har fastigheten kostat kommunen ex antal miljoner per år. Enligt en uppgift från fastighetskontoret kostade fastigheten skattebetalarna 1 005 400 kronor i drift under 2015. I den summan ingår kapitalkostnader, drift och hyresintäkter.

Något beslut om vad som ska göras med tomten har inte fattats – men det finns ett förslag om att bygga lägenheter i området där det tidigare låg en bilhandel. Fastighetsavdelningen har uppskattat tomtens värde till 2,1 miljoner, vilket är mycket långtifrån det bokförda värdet på 11,2 miljoner.

Sju miljoner kronor

För en tid sedan fick kommunen nästa mardrömsbesked när det gäller tomten. Företaget Sweco har gjort flera markundersökningar på tomten – och uppskattar att tomten behöver saneras för hela sju miljoner.

De föroreningar som hittats i marken är olja, olika metaller och klorerade alifatiska kolväten. Föroreningarna har hittats på sex olika delområden av tomten.

Klorerade lösningsmedel har hittats i grundvatten och halten motsvarar en ”påtaglig påverkan” och ”stark påverkan”. Det handlar om perkloreten och 1,2-dekloretan.

Bland andra ämnen som hittats finns bly, kvicksilver och arsenik. Sweco tror att halten kvicksilver kan vara högre än den som uppmätts.

Innebär risker

Sweco menar att flera av föroreningarna innebär risker för människors hälsa och att de kan exponeras om byggnationerna rivs samt att de måste tas i beaktande vid eventuell nybyggnation.

Så här skriver företaget om föroreningarna: ”Vid förändrad markanvändning, så som exempelvis bostäder eller parkmiljö, innebär framförallt de flyktiga föroreningarna sannolikt ett problem, vilket kommer behöva hanteras i samband med exploatering.”

Man skriver också att de klorerade lösningsmedlen borde undersökas ytterligare eftersom de både är tunga och flyktiga.

Beställt ännu en undersökning

Sweco menar att tomtens framtid avgörs av vilken budget som finns för projektet – och att föroreningarna går att sanera. I rapporten skriver man att planer på bostäder ”inte torde påverkas” av föroreningarna.

Byggnaderna på tomten har inte undersökts i detalj med hänsyn till hälsoriskerna och Sweco anser att det behövs ytterligare en mätning av inomhusluften om de ska innehålla verksamhet. Kommunen har, enligt utvecklingschefen Patrik Kinnbom, beställt en fördjupad undersökning.

Totalt väntas cirka 2 535 kvadratmeter av tomtens totalt 4 760 behöva åtgärdas. Kostnaden är uppskattad till sju miljoner kronor, men enligt Sweco är det en grov uppskattning och den faktiska kostnaden kan vara både klart lägre och klart högre.

Vem som eventuellt skulle få stå för saneringskostnaden är oklart. Går det att binda tidigare verksamheter till föroreringarna kan de få stå för kostnaden.

Dagens Vimmerby har sökt gatuchefen Andreas Horste, som ska vara mest insatt i frågan, utan resultat. Fler artiklar i ärendet kommer under dagen. 

Annons:

Jakob Karlsson

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion