Annons:

Lindrig kritik mot Brännebro skola

Brännebro skola får också kritik av Skolinspektionen, men klarar sig mer lindrigt undan. Foto: Vimmerby kommun

Lindrig kritik mot Brännebro skola

Skolinspektionen har granskat tre skolenheter i Vimmerby kommun under våren. Brännebro skola får minst kritik av de enheter som synats.

Annons:

Skolinspektionen har varit hårt kritisk mot grundsärskolan på Vimarskolan och Astrid Lindgrens skolas högstadium.

När det gäller Brännebro skola är tonen inte lika vass.

Inspektionen bedömer att skolan uppfyller lagens krav i flera avseenden – men att det finns brister i lärarnas samverkan. Eleverna undervisas av lärare från en annan skolenhet i vissa ämnen och Skolinspektionen efterlyser ett forum där samverkan kan ske.

Flera godkända områden

Man vill också att elevhälsan ska arbeta med förebyggande och hälsofrämjande.

På övriga fem områden som granskats hittar inte Skolinspektionen några brister.

Kommunen har till den 18 september på sig att komma till bukt med problemen. Det finns inget hot om vite.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt