Annons:

Centerpartiet med Erik Paulsson, Jacob Käll och Ingela Nilsson Nachtweij vill tillmötesgå BUN:s krav. Foto: Jakob Karlsson

KLART: SÅ MYCKET EXTRAPENGAR FÅR BUN

I tisdags fattade kommunstyrelsen beslut om att tillskjuta 1,5 miljoner extra till barn- och utbildningsnämnden. Det är en miljon mindre än BUN:s önskemål.
Centerpartiet yrkade på att ge hela beloppet.
– Ett år är en lång tid för ett barn i förskolan eller skolan, säger partiets Erik Paulsson.

Annons:

Det är ekonomisk kris i barn- och utbildningsnämnden igen. Nämnden går mot ett underskott på tolv miljoner kronor och under våren har flera rektorer och lärare varnat för konsekvenserna om enheternas budgetförslag till höstterminen verkställs.

Nämnden har begärt 2,5 miljoner extra i medel och bland annat argumenterat för att antalet barn i grundskolan ökat med 100 elever.

I går tog kommunstyrelsen beslut om att tillskjuta 1,5 miljoner. Pengarna tas från ökade skatteintäkter på 1,7 miljoner, enligt en ny prognos.

Kritiska mot förvaltningsledningen

Centerpartiet ville gå längre än så.

– Vi fick ett förslag på sittande möte och det var att tillskjuta 1,5 miljoner som ska betalas med skatteintäkter. Vi vill anslå 2,5 miljoner extra för att möta upp befintliga behov och det är upp till förvaltningsledning och nämnd att fördela pengarna, säger Centerpartiets Erik Paulsson.

För att finansiera de 2,5 miljonerna tar Centern hela ökningen av skatteunderlaget i anspråk och 0,8 miljoner från potten med oförutsedda medel.

– Vi har varit kritiska mot förvaltningsledningen och styrningen av BUN. Genomlysningen som gjorts visar på brister som förvaltningsledningen inte särskilt skyndsamt påbörjat ett arbete med. Det handlar om en långsiktig förändring och det kräver kraft, ork och vilja. Det här går inte vända på en natt.

"Budgetdisciplin saknas"

Centerpartiet har påverkats av debatten för cirka en månad sedan.

– Vi tar elevers och föräldrars oro på största allvar. Problemet löses inte bara genom mer medel, men det krävs för att ge arbetsro för lärare och elever och för att komma vidare med en hållbar utveckling i ledningen. För ett barn är ett år en lång tid.

Vilka brister ser ni i förvaltningen?

– Det handlar om chefers förmåga att själva hålla budget. Det som är bra är att man sätter in resurser för att ansvariga chefer ska kunna förstå sina budgetar bättre. Genomlysningen visade att budgetdisciplinen saknas, säger Jacob Käll.

Är det önskvärt att BUN får medel baserat på antal elever?

– Det är en politisk fråga som vi behöver resonera om, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

– Det är en intressant fråga, men jag har inte hört något från Socialnämnden att man vill ha pengar utifrån hur många som finns i LSS eller som innehar försörjningsstöd. Det är alltid en fråga om ett dragspel och vi kan inte pengasätta varje individ, utan nämnden ska få helheten att fungera, säger Paulsson.

Fotnot: Majoriteten håller sin presskonferens om tisdagens kommunstyrelsesammanträde på fredag.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt