Annons:

Förvaltningschefen Birgitha Sahlin är mycket nöjd över att Vimmerby får en förskoleutbildning. Foto: Jakob Karlsson

Så kan utbildningen höja förskolan i Vimmerby – ”Fantastiskt”

Från och med nästa höst går det att utbilda sig till förskolepedagog i Vimmerby. Barn- och utbildningsförvaltningen tror att utbildningen ger ett lyft till hela verksamheten.
– Det är en fantastisk möjlighet för kommunen, säger den numera pensionerade förskolechefen Anne-Cathrine Ingström.

Annons:

I juni kom beskedet om att Linköpings universitet ingår ett samarbete med Campus Småland om förskollärarutbildning. Totalt blir det 60 platser jämlikt fördelade mellan Vimmerby, Hultsfred och Västervik.

I Vimmerby har förskoleverksamheten upplevt flera svårigheter under mandatperioden – och de anställdas kritik mot arbetsmiljön kvarstår. Barn- och utbildningschefen Birgitha Sahlin och före detta förskolechefen Anne-Cathrine Ingström tror och hoppas att utbildningen ska innebär ett rejält lyft.

– Det känns som en present till hela kommunen. Det är en fantastisk möjlighet för kompetensförsörjningen och jätteviktigt för hela regionen. Vi har jättesvårt att rekrytera och ett stort behov av förskolelärare, säger Ingström.

 Ligger över snittet

Enligt den senaste statistiken är 48 procent av kommunens förskolelärare legitimerade. Rikssnittet ligger på skrala 42 procent.

– Vi har ett internt mål om två tredjedelar. Ambitionsnivån borde vara det och det måste vi jobba vidare med.

Varför är det generellt så låg andel, tror ni?

– Det är flera skäl. Dels gjorde man ett uppehåll i den rena förskollärarutbildningen i början av 2000-talet. Man ville ha en ingång till läraryrket och då valde många skola stället. Det andra skälet är att det föds fler barn. Förr var en årskull i Sverige 100 000 barn, nu räknar man på 115-120 000. Det är en 20-procentig ökning och det har inte det offentliga Sverige hängt med i. Alla kommuner har samma bekymmer, anser Birgitha Sahlin. 

"Tänker en gång extra" 

Kontraktet med Linköpings universitet gäller tills vidare. Kommunen måste ha 15 sökande för att utbildningen ska påbörjas.

– Vi har undersökt intresset och det finns. Jag tror att det ökar om det finns på hemmaplan och man kan jobba i verksamheten under tiden. Har man jobbat i tio år behöver man inte göra hela sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning), men det avgörs från fall till fall, säger Anne-Cathrine Ingström.

Tror ni att diskussionen om arbetsmiljön i Vimmerby avskräcker många?

– Man kanske tänker en gång extra, men finns det på hemmaplan tror jag att det väger över.

– Vi har flera hundra medarbetare och man ska komma ihåg att det inte är flera hundra som är missnöjda. Med den situationen vi har i dag kan vi inte säga att vi är sämre än andra, säger Sahlin.

Kan en högre andel utbildad personal leda till bättre arbetsmiljö?

– Det är en intressant fråga. Man ser att de förskolor som har högre kvalité också har en högre andel legitimerade förskolelärare. Har fler kunskap för alla uppgifter som ska göras tror jag absolut att det påverkar, säger Ingström.

 Hoppas på lärarutbildning

Birgitha Sahlin hyllar satsningen på Campus Småland.

– Hade vi inte haft det skulle vi inte sitta här i dag. Det samarbete som vi har haft mellan Hultsfred, Vimmerby och Västervik inom Cmapus Småland har äntligen gett betalt och det är jätteroligt att höra att universitetet i Linköping säga att de har något att lära av oss. Det är inte bara vi som vinner på det, utan det är ett sätt för universiteten att utvecklas också. Jag tror att vi lyckats för att vi varit envisa, visat att vi kan och för att vi jobbat tillsammans. Vi har visat att vi är seriösa och att det finns en politisk vilja bakom.

Sahlin tror på fler samarbeten framöver:

– Linköping är intresserade, sedan har man inte sagt vad det skulle handla om. Det beror på hur vi lyckas med det här. Vi skulle förstås gärna ha en lärarutbildning, men det är för tidigt att säga något om det. Det beror på om vi lyckas med det här.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt