Annons:

Verksamhetschefen Anne-Cathrine Ingström hoppas att satsningen i nästa års budget förbättrar situationen i förskolan. Foto: Vimmerby kommun

Förskolechefen: ”Klagomålet är inte förvånande”

Trots flera åtgärder fortsätter arbetsmiljön inom förskolan att få kraftig kritik. I veckan har klagomål inkommit från en förälder – och facken har krävt mer resurser.
– Klagomål som inkommer ger möjlighet att titta på vad som behöver förbättras, säger verksamhetschefen Anne-Cathrine Ingström.

Annons:

Vimmerby har landets tredje lägsta personaltäthet i förskolan enligt preliminära siffror från Skolverket. I ett brev uppmanade en förälder kommunen att satsa mer på sin personal.

”Det är oerhört synd att man inte prioriterar barnen och personalen på förskolan. Det behövs fler resurser för att alla barn ska bli sedda, för att personalen ska orka med sitt arbete och att det inte ska leda till sjukskrivningar”, skrev föräldern.

"Ger också en möjlighet"

Verksamhetschefen är inte överraskad över klagomålet.

– Det aktuella klagomålet är inte förvånande utifrån hur arbetsmiljön i förskolan har varit och fortfarande är. Klagomål som inkommer ger möjlighet att titta på vad som behöver förbättras. Det ger också en möjlighet att titta på hur vi kommunicerar med föräldrar, från nämnd, förvaltning och respektive verksamhet tex om förutsättningar utifrån ekonomi, organisation och arbetssätt, säger Ingström.

Delar ni bilden att barns utveckling försvåras av hög personalomsättning/låg personaltäthet?

– Personaltätheten tillsammans med andra faktorer, till exempel lokalernas utformning, barngruppens storlek, hur arbetet organiseras och tillgång till vikarier påverkar tillsammans möjligheten att utföra det uppdrag som förskolan har, det vill säga en trygg och säker förskola där barns utveckling och lärande står i centrum. Med låg personaltäthet och hög personalomsättning försämras förutsättningarna att ge varje barn vad det behöver men var gränsen går för att ett barns utveckling försvåras måste i varje enskilt fall tittas på för att veta vad som påverkar utvecklingen.

Delar ni förälderns problembeskrivning?

– Arbetsmiljön i förskolan har varit och är fortfarande pressad. Från förvaltningen ser vi med största allvar på situationen i förskolan. Barngruppernas storlek tillsammans med personaltätheten och bristen på vikarier är oroande och påverkar pedagogernas arbetsmiljö. Bristen på förskollärare och också barnskötare delar vi med de flesta kommuner i landet och svårigheten att rekrytera är bekymmersam.

Vad kan ni som tjänstemän göra för att minska förälderns oro?

– I första hand svara konkret på de synpunkter som inkommit. Förskolan är prioriterad i budget 2018 och det bidrar förhoppningsvis till att minska den oro som finns.  

 Kan anmälas till Arbetsmiljöverket

Fackförbunden Lärarförbundet och Kommunal har dessutom hotat med att anmäla situationen i förskolan till Arbetsmiljöverket. I en ny framställan kräver man mer resurser till förskolan.

– Det är en rimlig framställan och vi kommer att träffa de fackliga för att tillsammans titta på framställan och kommande åtgärder.

I går fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att satsa 15,5 miljoner på förskolan under nästa år. Men frågan är om miljonerna räcker.  

– Satsningen på förskolan inför budget 2018 kommer att förbättra situationen i förskolan. I vilken utsträckning det kommer att räcka är omöjligt att i dag svara på. Det blir en fråga för de fackliga att bedöma om man vill gå vidare med anmälan. Arbetsmiljön och förutsättningarna för förskolans pedagoger kommer att förbättras, hur långt det räcker och vad det kommer att betyda blir en fråga att kontinuerligt följa upp på nämnds-, förvaltnings- och enhetsnivå under 2018.

Ingström anser att de insatser som satts in haft effekt.  

– Utan intagningsstoppet hade barngruppernas storlek ökat ytterligare under slutet av vårterminen. Beslutet om tillskott av lokaler, först tillfälligt i Granebo i väntan på de fyra avdelningar som nu kunnat öppna på Lilla Lunden har betytt att vi på sikt kan arbeta för färre barn i grupperna. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta