Annons:

Experten Arne Grip menar att flera politikers agerande för att få Ingela Nilsson Nachtweij att avgå stred mot lagen. Foto: Jakob Karlsson

Experten polisanmäler kommunen – ”Genomfört en stadskupp”

Krisen i stadshuset har haft många turer och flera sensationella inslag. Nu kommer ytterligare ett. Rättssociologen Arne Grip anmäler Vimmerby kommun till Polisen för brott mot allmän verksamhet och kallar agerandet för en stadskupp.

Annons:

Arne Grip är en flitig kritiker när det gäller offentlig verksamhet. Han är utbildad rättssociolog och har arbetat som lektor vid Linköpings universitet i många år. Vid flera tillfällen har Grip gjort mediala utspel mot utköp av tjänstemän, vilket han anser ska betraktas som en muta.

Nu ger sig Grip in i diskussionen om krisen i stadshuset och polisanmäler Vimmerby kommun för brott mot allmän verksamhet. I anmälan skriver Grip såhär:

”Privatpersoner med anknytning till Vimmerby kommun har bildat ett slags medborgargarde och genomfört en stadskupp riktad mot KS-ordförande Ingela Nilsson Nachtweij, INN. Gruppens sammansättning varierar något över tid, men uppsåtet som gardet öppet deklarerat har varit att verka för att få bort Ingela Nilsson Nachtweij från hennes uppdrag som ledamot och ordförande i kommunens styrelse.”

"Ska prövas som erbjudande av muta"

Grip menar att medlemmar i Centerpartiet har agerat i egen vinning när man agerat för att få Nilsson Nachtweij att lämna kommunalrådsposten. Han anser också att den fallskärm som Nilsson Nachtweij fick godkänd av kommunstyrelsen är att betrakta som en muta.

”Deras löften, som nu förpackats i ett KS-beslut, gäller ersättning av skattemedel maskerat som lön, under fortsatt avstängning från arbete och arbetsplats . Det ska ses som penninggåva med krav på motprestationen avsägelse och ska prövas som erbjudande av muta. Den som får lön kan inte anklagas för tagande av muta. Det har jag kontrollerat med Institutet mot Muta”, skriver Grip och fortsätter:

”För att gå med på att lämna sina uppdrag har gruppen lovat henne 60 tkr/mån fram till januari 2020 utan krav på arbetsprestation. För att få lön måste man arbeta. Penninggåva med krav på motprestation, egen uppsägning av förtroendeuppdrag och löfte om penninggåva, ska prövas som mutbrott.”

"Personlig övervakning"

Grip är också kritisk till att Nilsson Nachtweij portades från stadshuset och menar att förbudet mot enskilda möten strider mot lagen.

”När den fysiska avstängningen bröts 1 okt 2019 införde de ett system med personlig övervakning som gjorde det omöjligt att utföra de arbetsuppgifter som ligger tjänsten som kommunalråd. INN fick inte träffa eller tala med andra anställda, utan att en politiker och en tjänsteman var närvarande. Förslaget saknade stöd i beslut av styrelsen och var omöjligt att genomföra. INN har behörighet att hantera känsliga och sekretessbelagda uppgifter. Den privatperson med politiska uppdrag som kräver att få vara med på hennes möten kan prövas mot otillåten avlyssning och olaga intrång.”

Grip menar att beslutet som fattades på kommunstyrelsen den 22 oktober borde ogiltigförklaras:

”KS bryter mot grundlagens krav på objektivitet, likabehandling, saklighet och opartiskhet, RF 1:9. De KS-ledamöter som tagit ställning mot INN i tal och skrift skulle ha anmält jäv och lämnat sammanträdet 22 okt 2019. Beslutet är ogiltigt bara på denna grund.”

"Därmed är den ogiltig"

I slutet av anmälan kallar Grip agerandet för en stadskupp:

”Gruppen har i media och i sitt agerande framställt INN som klandervärd och oförmögen att sköta uppdraget som ledamot tillika ordförande i KS. De har piskat upp stämningen mot INN och tagit parti för en annan anställd. Det är grovt förtal med syfte att hon ska utsättas för andras ringaktning och bana väg för maktövertagande för annan medlem i C”, skriver Grip och fortsätter:

”Avsägelsen från uppdrag utanför fullmäktige var inte frivillig och därmed är den ogiltig. Den har föregåtts av förtal, provokationer, hindrande, avstängning och försvårande av arbetet genom övervakning. Det ska ses som trakasserier, otillbörlig påverkan och olaga hot om fortsatt sabotage av hennes arbete.”

Anmälan har skickats till ledande politiker i Vimmerby och kommunen. Polisen har bekräftat att en anmälan är upprättad. Dagens Vimmerby har sökt representanter för Polisen som kan uttala sig om fallet under en längre tid, men utan resultat.

I kväll har Centerpartiet kallat till nomineringsstämma där Jacob Käll väntas väljas till nytt förstanamn i kommunen. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt