Annons:

Därför gick kommunen ut och försvarade tjänstemännen:

Jacob Käll (C) förklarar beslutet att gå ut och säga att man har förtroende för tjänstemännen.

Därför gick kommunen ut och försvarade tjänstemännen: "Måste skydda dem"

I fredags gick Vimmerby kommuns ledande politiker ut och försvarade tjänstemännen i allmänhet och kommundirektören i synnerhet.
– Vi ville visa att vi ser vad de utsätts för, säger Jacob Käll.

Annons:

I ett kort uttalande i fredags gick kommunstyrelsen ut och förkunnade att man sett att det spridits osanningar, kränkningar och förtal om kommunens ledande tjänstemän i olika medier. Senare förtydligade man det till "sociala medier".

Kommunstyrelsen deklarerade också fullt förtroende för kommundirektören och alla medarbetare inom organisationen.

– Det är sociala medier, debattinlägg och kommentarer, säger kommunalrådet Jacob Käll.

Kan du ge något konkret exempel?

– Nej, men det förekommer kommentarer och liknande där det beskrivs som om tjänstemän inte agerat rätt och det utmålas som att tjänstemän gjort fel. 

Är det inte risk att det blir diffust när ni går ut så kort? 

– Syftet med att göra det kort var att vara tydlig och inte veckla in sig i långa beskrivningar.

"Köper inte påhoppen"

Bakgrunden till att kommunens ledande politiker valde att gå ut så var på inrådan från fackliga organisationer att göra något.

– Vi blev kallade av skyddskommittén, samverkansgruppen Cesams fackliga organisationer, med anledning av att de var starkt oroade över hur tjänstemännen behandlades i media. Vi har också varit oroade sedan tidigare. Vi träffade dem och de tryckte på att det förekommer kritik, skitsnack och kränkningar i kommentarsfält och på sociala medier. Vi sa då att vårt förslag var att gå ut och säga att vi har förtroende och noterar den diskussion som pågår. Att vi gjorde ett konstaterande tyckte de var väldigt bra. 

Ska inte tjänstemän på höga poster, med höga löner och mycket ansvar kunna få kritik från allmänheten? Politiker får det hela tiden.

– Men som politiker har du nästan inget skydd för det. Det här är kritik mot anställda och vi har ett arbetsgivaransvar. Kopplat till rapporten har vi inte riktigt tagit arbetsmiljöansvaret och vi måste skydda våra tjänstemän. Det måste man i ett privat företag också. Det vi vill säga är att vi har förtroende och inte köper de påhopp som sker. Om ni skrev en artikel som innehöll förtal eller kränkningar, så kan vi stämma er. På sociala medier är det svårt och ofta är de anonyma. 

Har medier varit för frikostiga med att publicera kommentarer?

– Jag kan inte säga eller veta var den gränsen går. Vi säger inte att alla kommentarer ska stoppas. Vi vill säga till våra anställda att vi ser det som händer och inte gillar det. Vi vill visa att vi vill att de ska ha en god arbetsmiljö. 

Gränsen mellan kritik, osanningar och förtal kan vara hårfin ibland. Kan inte det här tolkas som att ni inte vill ha kritik eller debatt? 

– Det är inte det vi säger. Jag tänker att den kritik man har ska riktas mot politiken. Det är vårt ansvar i sådana fall att verka för att eventuella felaktigheter som görs inte görs. Att kritisera offentligt anställda tycker jag är fel. Vi ska ta kritiken och vi får den också ofta, tycker jag. Kritik ska riktas mot den som har ansvar för de anställda. 

Vad säger den här situationen om klimatet i Vimmerby?

– Debattklimatet är hårt. Men det är nog inte särskilt för Vimmerby. Det är hårt överlag med sociala medier. Tittar man på en traditionell gammal insändare, så har det blivit mycket snabbare i dag. Man tappar någon form av spärr att bete sig respektfullt. Men det tänker jag är generellt över hela världen.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt