Annons:

Oro bakom Vimmerbypolitkers brev till kulturminister Amanda Lind

Tillsammans med tre av länets riksdagsledamöter har Vimmerbypolitikerna Ola Gustafsson (KD), Marie Nicholson (M) och Jacob Käll (C) tillsänt kulturminister Amanda Lind ett brev. Foto: Simon Henriksson

Oro bakom Vimmerbypolitkers brev till kulturminister Amanda Lind

I ett brev till kulturminister Amanda Lind påtalar Vimmerbypolitikerna Jakob Käll (C), Marie Nicholson (M) och Ola Gustafsson (KD , tillsammans med tre av länets riksdagsledamöter, behovet av ett fortsatt stöd till det civila samhället.

Annons:

I brevet beskriver man den vikt man anser att det civila samhället har för att landet ska fungera. Man lyfter bland annat det ideella föreningslivets viktiga funktion för att bidra till en meningsfull fritid och dess betydelse för integrationen.

Man uttrycker en oro för att många föreningar har tvingats dra ner sina verksamheter under den rådande pandemin, då stora intäktskällor nästan helt har försvunnit, och uppmanar nu regeringen att ”skyndsamt ge besked om fortsatt stöd till det civila samhället så att föreningarna står väl rustade att vara med och ge draghjälp åt hela samhället när Sverige ska ”startas om” efter pandemin.”

 

I brevet, som är undertecknat av Jacob Käll (C), Kommunstyrelsens ordförande i Vimmerby, Marie Nicholson (M), Kommunstyrelsens 1 v ordförande i Vimmerby, Ola Gustafsson (KD), Kultur- och fritidsutskottets ordförande i Vimmerby, Jan R Andersson (M), Riksdagsledamot, Anders Åkesson (C), Riksdagsledamot, och Gudrun Brunegård (KD), Riksdagsledamot kan man bland annat läsa följande:

"Vore högst olyckligt" 

”Minskad verksamhet medför många gånger lägre kostnader men föreningarnas fasta kostnader för exempelvis hyror och i viss mån för personal finns kvar. Tidigare utfördelade statliga medel räckte för att till en del kompensera föreningarnas förluster för årets andra kvartal. Det är dock långt ifrån tillräckligt för att hjälpa föreningarna att klara sig fram till dess att samhället åter kan öppna upp för samlingar och aktiviteter. För de föreningar som vanligtvis finansierar en stor del av sin verksamhet med hjälp av intäkter som tjänas in under sommaren och hösten, en sommar- och höstsäsong som nu uppenbart uteblir enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, är det tidigare statsbidraget helt otillräckligt.

Det vore högst olyckligt om föreningar av ekonomiska skäl tvingas till kraftiga höjningar av avgifter för barn och ungas fritidssysselsättningar. Detta riskerar att leda till att barn till föräldrar med lägre inkomster exkluderas från att delta i kultur- och idrottsutövande. Den aspekten är extra viktig att ha med sig i en tid av ökad arbetslöshet och sämre ekonomi för många familjer.”

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt