Annons:

Vimmerby kommun tappar befolkning i första kvartalet. "För tidigt att dra några slutsatser", säger Käll.

Stort befolkningstapp i första kvartalet: "Intressant först på flera års sikt"

15 624 personer bor i Vimmerby kommun. Det är 48 färre än vid årsskiftet.
– Det går inte att dra för stora växlar av det, säger kommunalrådet Jacob Käll (C).

Annons:

Att inte ha en minskande befolkning är viktigt av flera skäl. Inte minst ekonomiskt, då många statsbidrag från staten bygger på befolkningsunderlaget. 

Under 2020 blev Vimmerby kommun 25 fler invånare och vid årsskiftet bodde 15 672 personer i kommunen.

Efter det första kvartalet 2021 har Vimmerby tappat hela 48 invånare. Den stora förändringen ligger på födelsenettot. Hela 60 personer har avlidit och endast 28 har fötts.

– Senaste statistiken var plus 25. Det var svårt att dra slutsatser av det och det är ännu svårare att dra slutsatser av ett kvartal. Vi är vana vid att det kan variera, så att det här betyder en definitiv nedgång är inte säkert, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll.

Den 11 januari i år hade Vimmerby sju dödsfall med covid-19, enligt socialstyrelsen. Den 8 maj var det 26. Covid-19 kan därmed vara en anledning till att så många avlidit hittills under 2021.

– Det skulle behöva analyseras mer, men säkerligen kan pandemin spela in där, säger Jacob Käll.

"Måste analyseras mer"

Under hela 2020 var både födelse- och flyttnettot positivt för Vimmerby kommun. Nu är båda negativt. Flyttningsnettot ligger på -21 efter det första kvartalet. 21 fler har alltså flyttat från Vimmerby än till kommunen.

– Det måste analyseras mer. I förra mätningen hade vi ett plus på båda, så jag har egentligen inga kloka kommentarer. Man får följa utvecklingen och det finns inga åtgärder vi kan vidta direkt. Ser man det här över flera års sikt har vi vidhållit vår befolkning ganska väl. Det är för tidigt att bli bekymrad över ett kvartal. 

Mörbylånga närmar sig Vimmerby och utmanar om platsen som den femte största kommunen sett till invånarantal. Just nu är Mörbylånga endast 110 invånare färre.

– Att vara den femte största är inte viktigt, men det är naturligtvis positivt att ha ett plus på inflyttningsnettot och födelsenettot. Vi är en landsbygdskommun och delar de här utmaningarna med många andra och ibland måste man konstatera faktum. Samtidigt tycker jag att Vimmerby är en attraktiv kommun.

Fast siffrorna inte visar det?

– Nej, inte i det här kvartalet. Det jag menar är inte att man ska dra för stora växlar av det här, det är lite för kort tid. På flera års sikt är det intressant, men där har vi hållit oss ganska väl. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt