Annons:

Ola Gustafsson ser inte fem mandat som något tak för KD. Foto: Simon Henriksson

Fem mandat inget tak för KD – ”Var duktiga i opposition”

De gick från två till hela fem mandat. Tiden i opposition gjorde Kristdemokraterna gott – och nu vill man fortsätta styra Vimmerby under lång tid.
– Fem mandat är inget tak för oss, säger Ola Gustafsson.

Annons:

Det går inte att beskriva valet 2018 som något annat än en succé för Kristdemokraterna både lokalt och i riket. I Vimmerby gick partiet från fattiga två till fem mandat. Dessutom blev Gudrun Brunegård invald i riksdagen. 
Men rekordet på sex mandat tangerades inte. Det tog partiet i valet 2006 efter flera starka år i slutet av 90-talet och början av 00-talet. 

– Som jag ser det tog vi tillbaka en del av de mandat vi förlorade på grund av Glennfalk-effekten. Vi hade sex mandat 2006 och sedan tappade vi i ett par val efter det. Dels tänker jag att vi har tagit tillbaka det vi förlorat och dels tänker jag att vi jobbade väldigt bra i opposition. Vi talade tydligt om var vi stod och det uppskattades av många, säger Ola Gustafsson. 

Hur har ni förvaltat det förtroende ni fick av väljarna?

– Det är upp till andra att bedöma. Jag hoppas det och tycker att vi har stått upp för det som vi sa innan valet. Sedan har det hänt saker på vägen och det politiska arbetet har inte fungerat som tänkt. Det här året har blivit en omstart, men då kom nästa kris. Den är ännu svårare, för dels vet vi inte omfattningen av den och dels påverkar det väldigt mycket ekonomiskt i våra verksamheter och för våra invånare. Det skapar en väldigt stor osäkerhet i samhället och det är oklart hur det kommer se ut med arbetstillfällen om ett år. 

"Beror på vilken dag"

Efter valet hamnade KD i majoritetsställning när de åter gick samman med alliansen. Nu styr de kommunen, visserligen med en mycket skör majoritet, men hittills har den inte prövats nämnvärt. 

– Det är en svår fråga att svara på hur kommunen har utvecklats eftersom vi har påverkats så mycket av två stora och av varandra oberoende händelser. Det blir därför ett lite för kort perspektiv för att tala om det. Man kan säga att det är ett påbörjat arbete och det samarbete vi har nu är bra för kommunen. 

Känns det som att ni hittat rätt?

– Det tycker jag, det är mer ett naturligt samarbete upplever jag. Jag fick också möjlighet att kombinera flera uppdrag, vilket gör att alla tre (Ola Gustafsson, Jacob Käll och Marie Nicholson, reds.anm.) finns här i huset och möts i vardagen. Det gör att vi hela tiden kan stämma av och fokusera på det politiska uppdraget. 

Ola Gustafsson är tjänstledig från sitt arbete i Hultsfreds kommun. Han är både ordförande i samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och fritidsutskottet. Men om det är vad han vill i det långa loppet är oklart. 

– Det beror på vilken dag du frågar. Vissa dagar kan jag tänka mig att göra annat, andra dagar vill jag verkligen ägna mig åt det här. Jag ser att jag vill göra det här i ett antal år, men längre fram kanske man vill ha ett vanligt jobb. Men det tar jag då, nu är jag fokuserad på det här uppdraget. 

"Frustrerande"

Den stora turbulensen har förstås påverkat även Kristdemokraterna och Olas parti. 

– För politiken som helhet har det varit negativt. Lyssnar man på folk så har inte det här ökat tilliten direkt, så det är en lång väg kvar att gå för att stärka invånarnas förtroende för politiken. Men exakt hur det har påverkat vårt parti kan jag inte säga. 

Har det här blivit ytterligare ett bakslag för politiken efter skoldebatten?

– Det är klart att det har blivit så och det både jättetråkigt och jättebeklagligt. 

Hur tror du att väljarna kommer hantera det? 

– Det vet jag inte. Jag tänker att det är viktigt att göra något bra av de två år som återstår till nästa val. 

Kan den här turbulensen stärka KD?

– Det är jättesvårt att säga. Man gör inte opinionsmätningar i en kommun och vet inte hur folk resonerar. Jag kan inte gissa, men Centerpartiet kanske förlorar på det som hänt. Men vilka som tjänar på det törs jag inte spekulera i. 

Hur är det att vara politiker i ett parti som på ett sätt står utanför krisen och på ett annat inte eftersom det rör er samarbetspartner?

– Det är frustrerande att vi hamnat där vi gjort. Det har blivit mer utdraget än man önskat, med nya vändor, nya artiklar och där allt blossat upp igen. Jag tror inte det är många som önskar att vi fortsätter fokusera mer på den, utan man vill fokusera mer på politikerinnehållet. 

Förra mandatperioden präglades av skoldebatten och den här av krisen i stadshuset. Jämför man med din arbetsgivare Hultsfred är det ett helt annat klimat. Varför blir det aldrig lugnt här?

– Det är en helt annan mediebild här kan jag säga. Klart att det påverkar. 

Men det finns tre tidningar i Hultsfred?

– Ja, men läser man debattinlägg och annat är det alltid mer hätskt i Vimmerby. Jag vet inte vad det beror på. Dels har man haft ett bra samarbetsklimat i Hultsfred där man verkligen försökt jobba tillsammans. Jag var med under de stora besparingarna där och då var det Socialdemokraterna som ledde kommunen, men oppositionen jobbade nära dem tillsammans kring besparingsåtgärderna. Man har länge haft en gemensam budgetberedning. Det har jag föreslagit här också för att bredda och nu har vi en budgetberedning med alla partier. Men i år är budgetarbetet väldigt komprimerat och situationen en annan. Vi får se vad det leder till sen. Men det är olika kulturer, både i politiken och bland allmänheten. 

Är det nyttigt att ha det som kallas ”Hultsfredsandan” eller är det bra med konflikter för en kommun?

– En balans, tror jag. Det måste finnas skillnader kring vissa frågor. När man väl går till vallokalen ska det finnas tydliga skillnader, annars är det svårt att motivera någon att gå och rösta. Partierna är olika, det är olika ideologier, men kommunalt är frågor inte alltid kopplade till ideologin. Finns det en samsyn kring hur man ser prioriteringsmässigt på frågor underlättar det. Man kan inte kräva en samsyn, utan man går till val på olika saker och profilerar sig olika. Men det ska vara en balans, där man inte strider för stridandets skull. Om ett parti tycker något, behöver man inte tycka precis tvärtom för att få dynamik. Det tror jag inte är gynnsamt. 

Har det varit så här, att man sökt stridigheter?

– Jag kan inte ge några exempel bara sådär. Jag hoppas inte det. 

Under den förra mandatperioden fördes en hård oppositionspolitik och den var ni en del av?

– Det var framför allt besparingarna inom skolverksamheten det gällde. Man månade inte om hela kommunen och det opponerade vi oss emot. 

"Klart jag är orolig"

Nu råder borgfred i kommunen, vilket man som politisk reporter förstås kan uppleva som rätt trist. Men Ola Gustafsson tycker att den delen har fungerat väl. 

– Om media tycker att det är tråkigt är det ett tecken på att det har fungerat bra. Många frågor har blivit vilande och frågor har inte kommit fram. Borgfreden ska främst gälla coronakrisen och är ingen politisk fråga. Men det handlar om att inte skapa en oro hos invånarna. Det är viktigt med en gemensam syn där man jobbar tillsammans vid en sådan här kris. 

Som ekonom med en så komprimerad budgetprocess likt i år. Hur orolig är du för ekonomin?

– Klart jag är orolig för ekonomin, det vore konstigt oavsett om man är ekonom eller inte. Vi har begränsade resurser och vi får visserligen tillskott nu, men det ser ut att bli ett stort avbräck gällande skatteunderlaget. Jag känner en oro för hur vi på sikt ska hantera det. Hur länge finns de här pengarna? När vänder skatteunderlaget uppåt? Det påverkar oss jättemycket. 

Nyligen fick kommunen ta del av en ny SKR-rapport som till väldigt stor del påminde den om från 2014. Kommunen får inte ordning på sin ekonomi.

– Jag kan inte svara på varför. Vimmerby är inte unikt, många kommuner har det svårt och staten lägger över kostnader, som för LSS-ersättningen, på kommunerna. Mycket av det här ligger i det lagstadgade. Det är svårt. Jag sitter inte inne med någon quick fix, men jag tycker att man ska ta lärdom av kommuner som har lyckats och hur de arbetar med det här. I grunden har Vimmerby trots allt en god ekonomi med en god soliditet. Det är viktigt att vi värnar om den. 

"Kan inte sätta oss och vila"

När vi träffar Ola Gustafsson återstår två år till valet nästan precis. Vad som kommer hända i valet 2022 är förstås inget vi vet något om i dag, men ekonomifrågan tror kristdemokraten kommer dominera i valrörelsen.

– Jag tror alltid att den dominerar. Vi kan inte sätta oss och vila, även med en budget på plats. Det handlar om att jobba vidare och presentera en ännu starkare budget för nästa år. Annars tror jag det är lättare för oppositionen att säga vad som kommer dominera, det är där någonstans konfliktytan skapas. 

Vilka frågor är mest betydelsefulla för kommunen de kommande åren?

– Ekonomin är etta. Barnomsorgen är också viktig och det jobbar vi vidare med. Det är jätteviktigt. Annars är det mycket som är bra i Vimmerby. Vi har byggklara tomter som ska säljas, ytterligare områden på gång och företagsmark tillgänglig, där det finns intresse från flera företag. Det händer saker i Vimmerby. Det behöver finnas byggkranar i Vimmerby också, det är ett positivt tecken. 

Kristdemokraterna vill förstås stanna vid makten och Ola Gustafsson tror inte att fem mandat på något sätt är ett tak för partiet.

– Vi måste driva rätt frågor och kunna stå för den politik vi går till val på. Vi gör det här tillsammans med andra partier och kanske inte fullt ut kan profilera oss så tydligt. Men exakt hur vi profilerar oss är för tidigt att säga, men naturligtvis ska man kunna ha förtroende för oss. 

Samtidigt som mandatperioden pågår jobbas det på nya kandidater.

– Det finns alltid ett intresse av att se över vilka som kan vara intresserade. Men det är svårare nu, vi finns inte ute på marknader där vi brukar ha vårt tält och vi möter inte väljarna som vi brukar göra ett normalt år. Nu möter man väljarna i andra sociala sammanhang och det har blivit lite svårare att få in inspel. 

"Alltid risk för det"

Många förutspådde att Sverigedemokraterna skulle bli vågmästare efter valet 2018. Så blev det inte. Men att övriga partier helt ska kunna bortse från dem efter nästa val är föga sannolikt. 

– Det finns alltid en risk att andra ökar. Vårt fokus är att vi ska öka. Vi gick från två till fem mandat och det är inget tak på något sätt. Vi vill gå fram ytterligare. 

Ett faktum är att SD ökat varje val. Hur ser du på att bilda ett konservativt block tillsammans med dem?

– Många trodde att de skulle bli vågmästare, men vi fick majoritet med alliansen. Vi ser inte Vimmerbyalliansen som något tillfälligt samarbete, utan det ser vi på längre sikt. 

Om en situation uppstår där de ni är beroende av SD?

– Jag tror inte det blir aktuellt. Jag tror att vi kommer få föra samtal med dem, men jag ser inget gemensamt samarbete eller någon gemensam majoritet.

Att det har varit betydligt lugnare kring partiet den här perioden, gör det att de blir mer aktuella för er?

–Det är lättare att samtala dem, men ambitionen för oss är alliansen. Vi är alliansen och vi går för förnyat förtroende.

Tror du att ni kommer kunna bortse från dem?

–Det vet jag inte, men vi var det tydligaste partiet med att vi ville ha ett allianssamarbete. Vi visste inte vad som skulle hända och vi visste inte om vi skulle få 50 procent eller de viktiga 25 mandat. Nu fick vi det och då löste sig den frågan. Många andra kommuner har minoritetsstyre beroende på att SD har tagit mycket utrymme. Det var en förmån att vi kunde få egen majoritet. Man kan ha minoritetsstyre om man har samtal med olika partier i olika frågor. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta