Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Om bloggen

I denna blogg ger juristen Sanna Danielsson på LRF Konsult svar på läsarnas frågor. Bloggen är ett samarbete mellan DV/DVV och LRF Konsult.

Annons:

Annons:

Annons:

VECKANS FRÅGA

Tar Sverige guld i VM?

Svarsalternativ:

Ja
Nej
RöstaSe resultat

Annons:

FRÅGA JURISTEN: Maximera ROT-avdraget vid sommarens om – och tillbyggnationer

Juristen Sanna Danielsson från LRF Konsult svarar på läsarnas frågor. Denna vecka behandlas hur ni kan maximera ert ROT-avdrag samt vad som gäller vid betalning av arbetet.

FRÅGA:

Hej! Vi är fyra delägare i en fastighet, en sommarstuga, som har tänkt att med hjälp från hantverkare göra några ombyggnationer under sommaren. Tanken är att vi ska dela kostnaden för detta mellan oss, men att bara en av oss betalar hantverkaren. Vi har fått lite olika besked vad som gäller. Är detta något du kan svara på?

/Thomas

SVAR:

Hej Thomas! Och tack för att du vänder dig till mig med din fråga.

Du som köpare

Som köpare av ROT-arbeten krävs att du (1) är 18 år senast vid årets slut, (2) bor i Sverige eller betalar skatt i Sverige för 90 % eller mer av din sammanlagda inkomst, (3) att du har betalat för arbetet, (4) att du har ROT-avdrag kvar att utnyttja det aktuella året och (5) att du betalar tillräckligt mycket i skatt för att kunna göra avdrag.

Bostaden

Först och främst krävs att den som söker ROT-avdrag är ägare till fastigheten. Utöver ägandet finns även ett krav kopplat till boendet. Om du äger fastigheten är det möjligt att få ROT-avdrag (1) om du bor i den aktuella bostaden, (2) om dina föräldrar bor i den aktuella bostaden och (3) om du, ensam eller tillsammans med andra, utnyttjar bostaden som sommarboende. Vid om - och tillbyggnadsarbeten skall även fastigheten ha ett värdeår som är äldre än fem år. Information om din fastighets värdeår hittar du i fastighetstaxeringen.

Betalningen

Högsta förvaltningsdomstolen har i en relativt nya dom konstaterat att det räcker att (1) fakturan är utställd till den som vill få ROT-avdrag och (2) att fakturan har blivit betald när utföraren begär tillbaka pengar från Skatteverket. Det år således möjligt för samtliga delägare att få ROT-avdrag så länge ni alla framgår på fakturan. Den av er som betalar arbetet kan få ROT-avdrag även genom själva betalningen.

Maximera ROT-avdraget i olika situationer

Är ni fler som nyttjar en sommarstuga än som står som ägare till den kan det finnas anledning att överlåta en del av den till de andra. Alla som står som ägare kan då ta del av ROT-avdraget. Det är dock viktigt att vara medveten om de problem som kan uppstå om man äger en fastighet, eller något annat, tillsammans med andra. Blir ni många delägare i samma stuga rekommenderar jag er att upprätta ett avtal över samägandet för att på så sätt undvika onödiga konflikter.

Är man makar eller sambor och bara den ene står som ägare till fastigheten kan man låta den andra bli ägare till halva fastigheten och på sätt maximera ROT-avdraget. Vill man av någon anledning inte överlåta så stor del av fastigheten gör inte det något. Även om man bara äger 1 procent av en fastighet kan man få fullt ROT-avdrag. Observera att en överlåtelse av halva fastigheten till en person mot att den personen övertar ½ av lånen kan innebära att överlåtelsen klassificeras som ett köp, vilket innebär skatt. Ta hjälp av en jurist för att undvika onödig skatt.

Eftersom ROT-avdrag beviljas om du äger en fastighet som dina föräldrar bor i finns även möjlighet att helt eller delvis överta deras bostad. Om de är pensionärer kanske de inte har så hög inkomst och därmed inte heller så hög skatt, varför de kanske inte heller kan nyttja ROT-avdraget maximalt. Om man är många som äger fastigheten ökar det möjliga ROT-avdraget eftersom avdraget är kopplat till fastighetens ägare och inte till själva fastigheten. Ta hjälp av en jurist för att undvika onödig skatt i samband med överlåtelsen. 

Vill du ställa en fråga kring juridik? Maila sanna.danielsson@lrfkonsult.se

Sanna Danielsson, LRF Konsult i Västervik och Vimmerby

FRÅGA JURISTEN: Därför behöver du en framtidsfullmakt

Juristen Sanna Danielsson från LRF Konsult svarar på läsarnas frågor. Denna vecka behandlas framtidsfullmakt och fördelarna med att upprätta en sådan.

FRÅGA:

Hej! Är en ensamstående kvinna med en dotter i 30-års åldern. Har den senaste tiden läst en hel del om det här med framtidsfullmakter men tycker det verkar lite onödigt. Min dotter kan alla mina lösenord på banken osv., och om jag skulle bli sjuk så kommer hon betala min räkningar. Behöver jag verkligen en framtidsfullmakt?

/Kristina

SVAR:

Hej Kristina! Och tack för att du vänder dig till mig med din fråga.

För att förstå fördelarna med en framtidsfullmakt behöver man veta vad den faktiskt innebär. Genom att upprätta en framtidsfullmakt ges du en möjlighet att själv bestämma av vem, eller vilka, och hur dina angelägenheter ska skötas när du inte längre klarar av det själv.

Man kan säga att det är ett alternativ till ställföreträdarskap i form av god man eller förvaltare, vilka är de alternativ som samhället erbjuder. Skulle du drabbas av skada eller sjukdom som innebär att du inte längre kan sköta dina angelägenheter kommer samhället att utse en god man, alternativt förvaltare, vilket då innebär att samhället också kommer få insyn i dina angelägenheter. Framtidsfullmaken ger dig som enskild person större integritet och självbestämmanderätt.

En framtidsfullmakt är en fullmakt åt en eller flera personer att företräda dig som fullmaktsgivare efter en framtida tidpunkt när du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Med varaktigt menas i praktiken att tillståndet kommer vara livet ut.

Framtidsfullmakten får omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter. Gränsdragningen mellan ekonomiska och personliga angelägenheter kan vara svår, och ekonomiska angelägenheter är ett vitt begrepp.

Det kan vara allt från vardagliga åtgärder som att betala räkningar, göra inköp, fördela ut medel och ta hand om inkomster till kapitalplaceringar. Det kan också vara sådant som att skicka in uppgifter till myndigheter, sälja egendom eller ingå hyresavtal.

Med personliga angelägenheter menas rent allmänt sådant som behövs för att ”sörja för någons person”. Det kan till exempel vara att se till att du som fullmaktsgivare har ett lämplig boende, hemtjänst eller en kontaktperson. Det kan också vara att hjälpa fullmaktsgivaren i sina kontakter med hälso- och sjukvården och den sociala omsorgsverksamheten.

Ett tydligt exempel på fördelen med att upprätta en framtidsfullmakt är att en av samhället förordnad god man har vissa begränsningar i sitt handlingsutrymme. Vissa handlingar, till exempel försäljning av huvudmannens fastighet eller bostadsrätt, måste godkännas av överförmyndaren och det finns speciella regler kring hantering av huvudmannens konton. Ett konto är till exempel öppet för den löpande ekonomin medan övriga konton kräver överförmyndarens samtycke för uttag.

Att upprätta en framtidsfullmakt är ett sätt att skapa trygghet både för dig själv och dina nära. Viktigt att tänka på är att den måste skrivas medan du är vid god psykisk hälsa och fortfarande kan ta hand om dina angelägenheter för att vara giltig.

Vill du ställa en fråga kring juridik? Maila sanna.danielsson@lrfkonsult.se

Sanna Danielsson, LRF Konsult i Västervik och Vimmerby

Annons: