Annons:

Kommunals ordförande Lena Kidsten.

Debatt: Behåll barnskötarna – era proffs på barnomsorg

Barnskötare ska finnas i förskolan. Barnskötaryrket har många gånger setts som utrotningshotat. Några få kommuner har gått så långt att de bestämt att de bara ska anställa förskollärare i förskolan. Då krävs en lärarexamen efter minst 3,5 års studier. Alla ska inte behöva bli förskollärare, det är stort samhällsslöseri.

Annons:

Vimmerby kommun har valt att fasa ut sina barnskötare från förskolan. Istället anställer man outbildad personal som förskolelärare på vikariat enligt skollagen. Vilket betyder att de inte har någon anställningstrygghet alls. Detta är inte vad Kommunal beskriver som en attraktiv arbetsgivare.

De senaste åren har diskussionerna om förskolan fokuserat på att verksamheten ska bli mer lärande. För att säkerställa detta har skollagen skärpts och det finns nu en nationell läroplan för förskolan. Förskollärarutbildningen har integrerats med andra lärarutbildningar och legitimationskrav har införts för yrket. Även utbildningen till barnskötare ses över i vissa kommuner för att ge tryggare anställningar och en god förskola för barnen.

Alla dessa insatser är givetvis bra, men fokus på lärande har i Vimmerby kommun lett till att man helt glömt bort att förskolans uppdrag innehåller mer än lärande. Den svenska förskolan har ett uppdrag. Den ska ge en god start på livets lärande för barnen och bygga en grund för jämställdhet och jämlikhet. Den ska också vara en  trygg plats för barnen när båda föräldrarna går till jobbet. Förskolan ska vara rolig och ge barnen, omvårdnad, social fostran och bekräftelse. Öppettiderna ska anpassas efter föräldrarnas jobb och verksamheten ska vara bemannad så att alla barns behov kan tillgodoses. Först när allt detta uppfylls kan man tala om god kvalitet.

Vimmerby är en av flera kommuner i landet som anser att det med automatik blir högre kvalitet i verksamheten med fler anställda akademiker. Det tror inte vi. Kommunal vill att den svenska förskolans uppdrag ska fortsätta att tydligt motiverar barnskötarnas särskilda roll i förskolan. Vi hoppas därför att Vimmerbys politiker ska värdera barnskötarnas kompetens och betydelse högre. Kommunal menar att både förskollärare och barnskötare behövs i den svenska barnomsorgen.

Arbetsplatsombuden/Skyddsombuden barnskötarna Vimmerby Kommun/

Kommunal sektion Vimmerby

Lena Kidsten

Ordförande

Fråga

Håller du med?

Ja
Nej
Vet inte
Rösta Se resultat

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt