Annons:

Danlid: Tomma tunnor skramlar mest Glennfalk

De som trodde att Micael Glennfalk skulle tona ned sin politiska profil efter att ha slutat som kommunalråd hade fel. Efter en vecka utanför rampljuset kom så nästa utspel. Samtidigt som han uttalar sig om hur han anser att andra politiker är konfliktintresserade, så går han själv ut och skramlar, till och med efter sin avgång.

Annons:

Glennfalk beklagar att det finns personer som osakligt kritiserat honom genom åren. Jag håller med om att man ska hålla sig till sak i den politiska debatten. Dock hade jag önskat att han agerat så mot andra som han tycker sig själv vilja bli bemött. Detta rimmar dåligt när han själv, gång på gång, levererar osakliga påhopp på företrädare för kommunägda bolag. Förra året var det Vimmerby Energi & Miljös VD som helt obefogat stod i skottlinjen och nu är det Vimarhems tur.

Glennfalk ställer nu frågor till Vimarhems VD och den tidigare ordföranden om Teliaavtalet. Det vore bättre att det tidigare kommunalrådet frågade sin moderatkamrat Annika Carlson. Hon deltog på styrelsemötet när beslutet fattades. Eller varför inte fråga din majoritetskompis Lennart Nygren (S), som var med på den efterföljande bolagsstämman? Där hade inte någon en avvikande åsikt gällande detta Teliaavtal, inte ens Nygren.

Ett förmånligt avtal för Vimarhem

Vimarhems styrelse hade fattat beslut om detta avtal innan jag kom in i styrelsen. Efter att jag tagit del av beslutet och vad som låg till grund för det, kan jag inte annat än konstatera att det är ett mycket bra beslut.

Det är ett förmånligt avtal för Vimarhems hyresgäster då det visade sig vara både prisvärt och leverera tjänster av god kvalitet. Jag anser att avtalet även borde innefattat de mindre orterna. Då hade alla Vimarhems hyresgäster (förutom möjligen Locknevi) haft fiber för länge sedan. Då hade det också varit högst troligt att Telia satsat offensivt även i dessa områden, så att stora delar av kommunen varit fibrerade vid det här laget.  

En inte alltför vild gissning är att ett fiberprojekt i samverkan med Telia hade kostat skattebetalarna i Vimmerby kommun betydligt mindre än vad som nu är fallet.

Frågade någon Telia?

Vi drar tillbaka klockan till år 2012. Ingen i kommunledningen säger sig minnas att Telia sa sig vara intresserade av fiberprojekt på landsbygden. Jag frågar er som inte minns; Kommer ni ihåg om ni ställde någon konkret fråga till Telia, om att utifall Vimmerby kommun kunde tänka sig att dra sig ur sitt eget fiberprojekt – kunde då Telia tänkt sig att ta ansvar och satsa i HELA kommunen?

Min tolkning är att Glennfalk själv var angelägen att infria sina vallöften från sin valrörelse 2010. Då talade han på eget bevåg om fiber till alla i kommunal regi med TV och internet för en 100-lapp. Det han inte pratade högt om var hur mycket det skulle kosta skattebetalarna. Detta och en rad ytterligare vidlyftiga beslut sedan 2011 innebär nu att Vimmerby kommun kommer att ha länets högsta kommunalskatt och ändå verkar det inte räcka utan det finns hot om neddragningar på bland annat Kulturskolan.

Glennfalk har hörts och därmed skramlat ordentligt de senaste fem åren. Glennfalk har här återigen bekräftat att tomma tunnor skramlar mest!

Magnus Danlid (C)

Ledamot i Vimarhems styrelse 

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt