Annons:

Nya skyddszoner skapar problem för Vimmerby MS verksamhet

En utökning av vattenskyddsområdet vid Trekanten utanför Vimmerby skapar problem för Vimmerby MS och deras verksamhet. Foto: Mostphotos/arkivbild

Nya skyddszoner skapar problem för Vimmerby MS verksamhet

Det nya vattenskyddsområde som föreslås vid Trekanten kan få konsekvenser för Vimmerby MS verksamhet i Gnagaredalen. Tillsammans med Vimmerby kommun söker man nu nya lösningar då delar av det område där VMS har sin verksamhet hamnar inom nya skyddszoner.

Annons:

Vimmerby kommun har fått i uppdrag av Länsstyrelsen att se över och uppdatera sina vattenskyddsområden, både områdes- och föreskriftsmässigt, för att dessa ska vara anpassade till dagens lagstiftning.

Ett förslag har nu presenterats och ett första möte med berörda grannar och verksamheter har hållits. Enligt förslaget kommer skyddsområdet runt den befintliga vattentäkten vid Trekanten utanför Vimmerby utökas.

Större uttag än tidigare

Under åren har det till och från varit problem med mängden dricksvatten i Vimmerby. Provpumpningar har gjorts liksom utredningar om hur stora uttag som kan göras och hur vattnet rinner till täkterna.

– Detta har gjorts av experter som har förklarat för oss varför skyddsområdet måste utökas, på vilket sätt samt vilka föreskrifter man måste ha för att skydda vattnet. Dessutom är den mängd vatten som Åbro och vi tar större än tidigare, berättar VA-chef Emma Jonsson på Vimmerby Energi & Miljö.

"Kommer påverka oss"

Att vattenskyddsområdet utökas kan komma att stöka till det för Vimmerby Motorsällskap och deras verksamhet. Redan till årets upplaga av Semesterracet togs möjligheten av använda sågverksplanen vid dammarna som publikparkering bort, liksom möjligheten att nyttja grusgropen ett stenkast från biljettkuren till anläggningen.

– Vi vet att det kommer påverka oss, men inte riktigt hur. Förslaget, om det går igenom, påverkar inte själva anläggningen så mycket utan mer kringområdena, berättar Vimmerby MS-ordföranden Roger Karlsson.

– Det är problematiskt för oss med publikparkeringar, och blir inte enklare nu. I år hyrde vi ett gärde vid Skillingarum, samt att vi också hade parkering på Krönsmon där det gick bussar till och från anläggningen. Förutom stora extrakostnader för oss har vi ytterligare ett problem i att kommunens avsikt ju är att sälja marken på Krönsmon.

Söker varaktig lösning

Roger Karlsson är bekymrad över hur en långsiktigt lösning ska se ut för Vimmerby MS och säkra deras möjligheter att arrangera sina motortävlingar på ett vettigt sätt i framtiden.

Det har diskuterats områden i närheten av skjutbanorna, som ligger helt utanför skyddsområdet.

– Då är nästa sak att det handlar om stora pengar att iordningställa det, plus att tillstånd måste sökas och beviljas. Vi har även diskuterat 300-metersvallen på skjutbanan, som inte nyttjas i dag, men den måste grävas ur och fyllas med material som bär för att fungera som camping eller parkering. Även det är förenat med stora kostnader, säger Roger Karlsson.

– Kommunen har varit välvillig i de diskussioner vi har haft med dem, men tjänstemännen kan inte ta beslut i frågan utan det handlar om pengar. Jag tror att lösningen finns i området mot skjutbanorna – det är mest logiskt. Vi har fört en dialog sedan i vintras, men en lösning måste fram och den måste vara varaktig om man ska lägga mycket tid och pengar på den.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt