Annons:

Ett nytt projekt ska se till att sjukfrånvaron sjunker i Vimmerby kommun. Här ses organisationspsykologen Lars-Johan Bastås, projektledaren Kerstin Petersson, HR-konsulterna Monica Bjerkinger, Per Wimarsson och Matilda Brogie. Foto: Ossian Mathiasson

Projekt sätts in för att minska sjukfrånvaron i Vimmerby

Med gemensamma krafttag ska sjukfrånvaron minska och hälsan i arbetslivet förbättras via ett nytt projekt där Vimmerby kommun är med tillsammans med ytterligare två småländska kommuner.

Annons:

Det är med ett ESF-projekt, där europeiska socialfonden (ESF) verkar genom att finansiera projekt som på olika sätt kan förbättra arbetsmarknaden, som man ska komma åt frågan med hur man får ner sjukfrånvaron i de tre deltagande kommunerna.

Det är Ljungby, Torsås och Vimmerby kommun som gör detta tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, landstingen i Kalmar län och Kronobergs län samt Smart Samverkan i Småland Sydost. 

Jobbar mycket med utbildningsdelen

Projektet syftar till att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron bland kommunanställda genom att se tidiga tecken på ohälsa och ge stöd tidigt så att de kan vara kvar i arbete eller komma tillbaka i arbete. 

– Medarbetarna inom de tre kommunerna har en hög sjukfrånvaro i jämförelse med andra branscher och den vanligaste orsaken är psykisk ohälsa, framför allt bland kvinnor. Det är utbildningsdelen som vi jobbar mest med, att rusta cheferna i att kunna jobba med signaler från anställda så att de får rätt stöd innan det leder till sjukskrivning, säger projektledaren Kerstin Petersson. 

Under hösten satsas det på föreläsningar i de tre kommunerna med Lars-Johan Bastås, legitimerad organisationspsykolog, som har i uppdrag att utveckla deltagarnas förmåga till att ta initiativ och genomföra olika typer av svåra samtal. 

– I dag ser kanske cheferna saker men saknar verktygen för att ta tag i det. Det är vad cheferna ska få hjälp med nu, säger Kerstin Petersson. 

"Intressant metod"

På den första föreläsningen som är en del av sex planerade utbildningsblock kom det ungefär 50 chefer från Vimmerby kommun samt personal från länens hälso- och sjukvård och Försäkringskassan. 

– Det är viktigt att vi väver in det här projektet i vår ordinarie verksamhet så att det hänger ihop. Bara för att vi har en enskild utbildning i svåra samtal så känner vi på HR att det är något som vi måste bygga vidare på. Cheferna ska känna sig trygga i den rollen trots att det är ett svårt uppdrag ibland, säger HR-konsulten Monica Bjerkinger, som även är ordförande i ortsgruppen i Vimmerby.

Hon berättar även varför Vimmerby kommun hoppade på projektet för att öka hälsa i arbetslivet och minska sjukfrånvaron. 

– Det verkade vara en bra och intressant metod där man jobbar på strukturell och individuell nivå, säger Monica Bjerkinger.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

Annons:

5 kommentarer

Känns som ett skämt 29 oktober 2018 06.58

Lösningen på att många av oss går på knäna för att man (såväl chefer som de snäppet under) numera förväntas att göra två mans jobb utan de redskap som krävs för att klara uppgiften, är alltså utbildning i att se ännu fler "tecken".

Bristen på resurser har under flera år påtalats muntligen, skriftligen och verksamhetens krympande måluppfyllelse och stigande sjukskrivningar är redan ett faktum.

Exakt hur många fler tecken behöver ni?

tänkare 29 oktober 2018 09.41

Det görs i kommunens olika verksamheter undersökningar enkäter återkommande om hur personalen uppfattar sin arbetssituation mm. Om de undersökningarna inte är bortkastade pengar så får man utgå ifrån att man tittar på dessa undersökningar då de sannolikt kan bidra starkt till att visa var problem finns. Sedan måste man våga ta ta itu med dessa också.

Esse non videri 29 oktober 2018 22.05

Vad saknas då för att kunna anställa den personal som behövs i offentlig sektor? Pengar? Om så, vart ska pengarna tas ifrån? Vad i samhället skulle kunna förändras, så att samhällets resurser inte hamnar som vinst i privata företag, utan tillfaller samhället i stället? Finns det någon privatägd verksamhet som har tagit över ansvaret för något som samhället är helt beroende av? Något som privatägda företag tjänar väldigt mycket pengar på? På samhällets bekostnad? Skulle samhället kunna ta tillbaka kontrollen? Kontrollera och styra det som vi inte klarar oss utan? Det som tillhör samhället?

Hur mycket av samhällets resurser, hamnar som vinst i dessa privatägda företag? Per dag, per år? Under en mandatperiod? Under en generation? Någon som vet? Någon av våra politiker som har funderat på det?

Vad skulle du som politiker göra för samhället, folket, med dessa pengar i stället för att, som nu, låta dem bli vinst för privata intressen? Skulle du höja löner, minska arbetstider, anställa fler i offentlig sektor, förbättra välfärden, arbetsvillkoren? Minska sjukfrånvaron?

Hur stor belastning har då dessa privata företag, kallade banker, på samhället idag? Det handlar om svindlande summor. Jämför dem med övriga kostnader för olika samhällsfunktioner, försvar, skola, omsorg etc. Det ger en inblick i hur det ligger till, vad som pågår. Vad som tickar. Varje dag, vecka, månad. År in och år ut, mandatperiod efter mandatperiod. Generation efter generation.

Så länge vi inte gemensamt ställer krav på våra folkvalda politiker att förändra det som idag kontrollerar vårt samhälle kommer vi att jobba under dessa förhållanden. Vill vi det, eller vill vi något annat med vårt samhälle? Med våra liv? Med vår framtid.

#bankreform

jojo 29 oktober 2018 14.31

Håller med bägge ovanstående! Det vore klädsamt om kommunen för en gångs skull kunde lyssna på sin personal och ta det de säger på allvar! Det är ingen som påtalar för hög arbetsbörda, tidspress, känslor av otillräcklighet och att inte bli lyssnad på för nöjes skull utan det är i allra högsta grad så verkligheten ser ut!!! Det är väl bra att man försöker förebygga sjukskrivningar, men börja då i rätt ände och se till att det finns tillräckligt med resurser för att utföra det uppdrag verksamheten är satt att göra, så länge man inte gör det så kan man starta hur många projekt som helst som ändå inte kommer att ge önskat resultat. Börja i rätt ände!

sjukskriven 30 oktober 2018 22.45

Entlediga kommunchef och dennes närmaste trojka, syna allt i sömmarna och man kommer att finna infektionen till kommunens arbetsmiljö sår.
Det har gått för långt utan att någon ansvarig agerat. ingen bryr sig om de mätningar som gjorts.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta