Annons:

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Karlsson (C) anser att kritiken delvis är orättvis. Foto: Simon Henriksson

Ordföranden: ”Tycker att artikeln ger en felaktig bild”

Skolinspektionen har riktat stenhård kritik mot kommunens hantering av en särbegåvad elev. I en intervju med DV instämde vårdnadshavarna i kritiken och berättade om sin upplevelse av deras barns skolgång.
Nämndens ordförande Peter Karlsson (C) anser att en del av kritiken är orättvis.
– Jag tycker att artikeln ger en felaktig bild, säger han.

Annons:

Redan 2018 anmälde föräldrarna elevens skolgång till kommunen. För en tid sedan granskade Skolinspektionen ärendet och kom fram till att kommunen brustit på flera punkter. Den särbegåvade eleven får inte tillräcklig stimulans i sin utbildning och myndigheten ställde sju olika krav på kommunen.

I en intervju med DV riktade vårdnadshavarna stenhård kritik mot kommunen.

– I Vimmerby letar man fel på barn och föräldrar istället för att erbjuda en skola för alla enligt lag – alla olika former ska pressas in i deras förutbestämda fyrkantiga mall. Frånvaro av barnperspektiv, okunskap och oförmåga att ta till sig ny kunskap är största bristen. Det gäller hela skolledningen och det leder till oförmåga att samverka med oss, sa en av föräldrarna i intervjun.

”Inte hittat rätt redskap”

Peter Karlsson (C) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden:

– Jag blir väldigt ledsen jag hör att en elev inte mår bra i skolan. Vi i nämnden har fått information om det här ärendet under en längre tid och även om jag inte kan gå in i ett specifikt ärende i detalj så tycker jag att artikeln ger en felaktig bild. Det har hänt väldigt mycket runt den här eleven, men jag kan inte gå in konkret i ett enskilt ärende. Det har gjorts många åtgärder och jag vill berömma alla skolledare och pedagoger. Det här är ingenting man försökt hålla undan utan man har inte hittat rätt redskap kan man säga. Jag har fullt förtroende för hur skolledningen, rektorerna och pedagogerna försökt lösa ärendet.

Varför har ni inte lyckats i det här ärendet?

– Det är en utmaning att möta de särskilt begåvade och det är så generellt för hela landet. Det krävs individuella lösningar och man måste prova olika sätt att nå eleven. Skolan har satt in olika åtgärder under elevens skolgång, men vi har inte hittat rätt och vi har också konstaterat att särbegåvning är ett utvecklingsområde för oss.

Vem har ansvaret för att det blivit såhär i det här ärendet?

– Det är inte en person, utan det är alla som varit delaktiga.

Vad skulle vårdnadshavarna ha gjort annorlunda?

– Jag kan inte gå in i ett enskilt ärende på det sättet.

Hur ser du på föräldrarnas upplevelse av er hantering?

– Jag är ledsen att en elev inte mår bra och vi tar allvarligt på deras kritik och diskuterar det nu. Vi gör en plan och vi har varit dåliga när det gäller särbegåvade. Nu ska vi ta fram en handlingsplan och vi diskuterade den väldigt utförligt i nämnden i dag. Nämnden går inte in i enskilda ärenden, men vi ska ha planer som möjliggör för våra lärare att möta eleverna.

Det här ärendet har pågått i tre år. Varför har ni inte kunnat hitta en lösning?

– Det kan jag inte svara på. Det kan handla om väldigt specifika fall och det gäller att hitta rätt instrument. Många särbegåvade elever har upplevelsen att man inte får någon stimulans i skolan, tyvärr är det så. Jag vet att vi har försökt med olika åtgärder. I sitt beslut skriver Skolinspektionen att man har förståelse för att det är ett komplicerat ärende och att man inte ifrågasätter skolans vilja. Man skriver också att det finns olika uppfattningar om eleven från hemmet och skolan och att det är skolan som har det bestämmande inflytandet. Den meningen tycker jag är viktig.

Menar du att en del kritik från vårdnadshavarna är oberättigad?

– Det vill jag inte uttala mig om. Kritiken att vi inte gjort något är helt fel, det säger Skolinspektionen också.

Spelar det så stor roll om det ändå inte har hjälpt och eleven ändå tycker att skolan är helt meningslös?

– Så kan man vända på det. Det jag kan säga är att det är svårt att hitta rätt saker för de här eleverna. Det finns ingen mall och varje elev är unik. Vi har diskuterat det här ärendet många gånger och försökt hitta olika sorters lösningar. Tyvärr har vi inte nått fram.

Om det har gjorts så mycket i ärendet – varför ställer SI krav på flera nya utredningar? Varför har ni inte sett behovet av det själva?

– Skolinspektionen säger att det gått en tid sedan kartläggningen gjordes och skolsituationen har förändrats. Jag instämmer med Skolinspektionen i att vi borde ha gjort en ny tidigare.

Har det gjorts någon pedagogisk kartläggning i alla ämnen någon gång?

– Det rör det enskilda ärendet så det kan jag inte kommentera.

Familjen har velat träffa dig för att diskutera ärendet. Varför har du inte gått med på det?

– Det har varit möten och vi har hänvisat till en viss person som haft hand om ärendet. De har velat träffa både mig och Ola, men jag ska som politiker inte lägga mig i enskilda ärenden. Jag vet inte vad skillnaden blivit heller och jag litar helt och fullt på våra tjänstemän.

Har du haft insikt i deras kritik?

– Ja det har jag haft, det var inget som var nytt. Sedan är det vissa delar som jag inte håller med om. Att det tagits in en medlare är ingenting som vi hittat på utan det kommer från Skolinspektionen.

”Säkert gjort fel”

Redan 2018 anmälde vårdnadshavarna elevens situation till kommunen – detta tillsammans med två andra fall som rör särbegåvade elever i Vimmerby.

– Det har varit en hel del anmälningar och Skolinspektionens beslut är det andra där vi får kritik. Vi har inte uppfyllt villkor som vi skulle och nu har vi en bra dialog med Skolinspektionen som stödjer oss i arbetet.

Om nu det här arbetet är så svårt, varför har det inte funnits en handlingsplan för särbegåvade elever sedan tidigare?

– Det kan man tycka i efterhand, vi har säkert gjort fel, men vi är där vi är och ska gå härifrån och lyckas med det här. Det är en brist som vi ska åtgärda nu.

Peter Karlsson menar att det inte är brist på resurser som orsakat situationen för eleven.

– Jag säger alltid att vi har för lite resurser. I det här fallet har vi satsat mycket resurser och det är inte resursbrist som gör att vi inte kunnat möta den här eleven.

Hur ser du på att eleven inte fått möta den högsta skolledningen trots sitt önskemål om det?

– Jag vet inte vad den kritiken består i. Jag vet att det funnits samtal mellan skolan, vårdnadshavare och elev. Sedan är det rektor som är ansvarig för utbildningen.

Hur ser du på att skolan anmäler situationen till socialtjänsten när det handlar om skilda uppfattningar om skolan?

– Det är inget som vi politiker har medverkat till utan det har fattats på tjänstemannanivå. Är man kommunal tjänsteman och orolig för en elevs hälsa ska man anmäla och det är bättre att det görs en gång för mycket istället för en gång för lite.

Hur vanligt är det med kritik som rör särbegåvade elever?

– Jag har inte den bilden, men det här är inte den enda särbegåvade eleven i Vimmerby. Vad jag känner till finns det inget annat ärendet som nått nämnden.

Din bild är att särbegåvade elever överlag får en god utbildning i Vimmerby?

– Ja.

Kan ni tänka er någon form av ursäkt eller kompensation?

– Vi ska åtgärda våra brister och håller på med ett åtgärdsprogram. Jag hoppas det ska bli bra på det viset.

Bytte skola i måndags

Eleven bytte skola i måndags och har nu börjat i en annan kommun. Enligt familjen beror flytten på att man helt gett upp hoppet om att få till en acceptabel skolsituation i Vimmerby.

– Vi har valt att ta en paus från Vimmerbys skolor och kommunen bekostar nu att eleven bytt skola sedan i måndags i en annan kommun. Vi har gett upp hoppet om att få till samverkan och dialog med skolledningen i Vimmerby vilket skulle ha krävts för en fungerande skolsituation. Den nya skolan har redan tidigare tagit emot ett annat särbegåvat barn som skolskadats av Vimmerby kommuns hantering men som lyckats med det som Vimmerby inte kan - god dialog, se individen och följa skolans regelverk. Familjen beklagar även att de man ansett begå tjänstefel under många år fortsatt få utrymme och skriva in direkta felaktigheter i elevdokumentationen. Det finns många fler särbegåvade i kommunen som lider och det är djupt tragiskt hur ledningen satt prestige före barns bästa i så många år, säger en av vårdnadshavarna. 

Beslutet är något Peter Karlsson beklagar.

– Det är upp till var och en var man vill bosätta sig. Vi känner att vi hade hittat en bra lösning för eleven framöver, men sedan är det beklagligt att det tagit så lång tid.

Hur ser du på att missnöjet är så stort med skolan i Vimmerby att man väljer att flytta sitt barn till en annan skola?

– Vi har det fria skolvalet och beror det på att man är missnöjd kan jag bara beklaga det.

Kommunens arbete i det fallet kommer nu att avbrytas, men man kommer bekosta utbildningen på annan ort. 

– Det pausas så länge som eleven inte är här.

Intervjun med föräldrarna kan du läsa här.

Artikeln om Skolinspektionens beslut kan du läsa här.

Såhär har barn- och utbildningsförvaltningens chef Ola Karlsson uttalat sig om ärendet. 

Fotnot: Via Peter Karlsson har Ola Karlsson meddelat att han inte vill bemöta kritiken från föräldrarna. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt