Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Vimmerby gymnasium.

Skolinspektionen kräver förbättringar på gymnasiet

Vimmerby gymnasium behöver ändra på flera saker i språkintroduktionsprogrammet, enligt Skolinspektionen. Bland annat måste skolan bli bättre på att kartlägga elevernas kunskapsbehov och eleverna behöver bli mer delaktiga i utbildningen.

Annons:

I september gjorde Skolinspektionen en inspektion på Vimmerby gymnasium. Runt om i Sverige har ett 40-tal skolor besökts och granskningen av språkintroduktionsprogrammet är riksomfattande.

Nu har Skolinspektionen släppt rapporten över Vimmerby gymnasium. 

I huvudsak anser Skolinspektionen att språkintroduktionsprogrammet fungerar bra. Att det på kort tid gått från 30 till 100 elever i verksamheten betonas av inspektionen. 

"Huvudmannen har klarat av att hantera den ökande tillströmningen av elever och sätta dem i utbildning vid språkintroduktionsprogrammet. Det finns en medvetenhet hos rektorn och skolpersonalen om de insatser som krävs för att rusta elevena för fortsatta studier och kommande arbetsliv", står det i rapporten. 

"Saknas en plan"

Skolinspektionen konstaterar att det vid tidpunkten för granskningen saknas en plan för utbildningen på språkintroduktionsprogrammen. 

"Skolinspektionen vill påpeka vikten av att huvudmannen upprättar en plan för utbildningen och använder denna som det verktyg den är avsedd att vara. Genom en sådan plan anges tydliga ramar och inriktning för verksamheten. Huvudmannen ges därmed också bättre förutsättningar till att vara insatt, följa upp och efterfråga verksamhetens resultat. För att eleverna ska få en flexibel utbildning anpassad efter deras förkunskaper och utbildningsbehov är det nödvändigt att skolan utvecklar och dokumenterar kartläggning av elevernas utbildningsbakgrund och utbildningsbehov", skrivs det vidare. 

Skolinspektionen anser också att elevernas delaktighet och inflytande över sin egen utbildning behöver utvecklas. Dessutom anser de att det behöver ske samverkansformer mellan elevhälsan och övriga personalgrupper för att ett aktivt förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete ska kunna bli en integrerad del av verksamheten. 

Svar 27 december

Den 27 december i år ska kommunen ha inkommit med ett svar på hur man tänker åtgärda de påpekanden inspektionen lämnat. Den 27 juni 2017 ska man också visa vilka åtgärder som gjorts. 

Annons:

Simon Henriksson

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion