Annons:

Ekonomichefen om läget:

Ekonomichefen Roger Sjögren säger att utmaningarna är stora. Foto: Simon Henriksson

Ekonomichefen om läget: "Kan ätas upp väldigt fort"

I går antog kommunfullmäktige en mycket stram budget inför 2023. Ekonomichefen Roger Sjögren beskrev ett tufft läge.
– Förutsättningarna kunde sett bättre ut, inledde han sin framtidsprognos med att säga.

Annons:

Efter några starka bokslut är läget åter kärvt för Vimmerby kommun. Nämnderna ska sammanlagt spara 10,5 miljoner kronor. Det innebär att både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, som redan 2022 ser ut att ha en omöjlig uppgift att klara budget, ska göra nedskärningar på flera miljoner.

Ekonomichefen Roger Sjögren gav både en budgetuppföljning per 30 april och en framtidsprognos inför budgetbeslutet i fullmäktige.

– Vi har budgeterat med cirka 20 miljoner kronor i enlighet med finansmålen om ett tvåprocentigt överskott. Prognosen nu är klart lägre. Den pekar på 3,6 miljoner för helåret, vilket är en avvikelse med 16,3 miljoner kronor, berättade Roger Sjögren för fullmäktigeledamöterna.

Skatteintäkterna plus de generella statsbidragen ser förvisso klart bättre ut, men det är nämndernas stora underskott som ställer till det. 

– Vi hade ett väldigt bra resultat 2021 och en del av det var våra värdepapper. Det är jättesvårt att prognostisera, för då ska man veta hur börsen går. Fortsätter börsen att hacka är det risk för stort minus.

"Kan ätas upp väldigt fort"

Inför 2023 är det inte direkt läge att öppna champagneflaskan. Det är också ekonomichefen tydlig med.

– Man kunde haft bättre förutsättningar. Faktum är att det ser riktigt tufft ut. Det beror på en kombination av hög inflation, stigande räntekostnader, ökade pensionskostnader och svag börsutveckling. Allt det på en och samma gång. SKR släppte nyligen en rapport som visar att nästa års avtalsrörelse kommer få stor betydelse för den fortsatta inflationen. Den totala kommunsektorn i Sverige väntas göra underskott på tre miljarder under 2023.

En annan stor utmaning är demografin.

– Antalet 80-plussare växer. På tio år kommer den gruppen öka med 50 procent samtidigt som gruppen i arbetsför ålder endast stiger med fyra procent. Det blir en utmaning att försörja den gruppen. Det finns tydliga behov av effektiviseringar inom äldreomsorgen, men samtidigt kommer staten ha ett mindre manövrerutrymme. En miltärbudget på två procent av BNP kommer göra att det finns mindre utrymme för andra områden.

Att kommunen har några urstarka resultat bakom sig är inte heller något att luta sig tillbaka mot. Totalt har kommunen drygt 53 miljoner kronor avsatta i en reserv för en kärvare tider.

– 2021 var fantastiskt bra men för att vara lite pessimistisk kan det som finns i reserven ätas upp väldigt fort. Vi har en jätteutmaning framför oss och det har funnits bättre utgångslägen. 

Utökar låneramen

I majoritetens förslag, som efter ekonomichefens redogörelse klubbades av fullmäktige, låg 20 miljoner kronor i löneökningar för nästa år. Majoriteten satsar också totalt fyra miljoner kronor på grupper i omsorgen som legat efter lönemässigt. Det ligger utöver de centrala lönepåslagen.

Samtidigt satsar majoriteten tre miljoner kronor på särskolan och 1,4 miljoner kronor på den kommande familjecentralen. Både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden kompenseras för detta.

Ändå måste nämnderna genomföra besparingar på 10,5 miljoner kronor.

– Budgeten ska hamna på en procent i överskott. Det här har varit en resa under våren, säger Sjögren.

Investeringarna ska vara självfinansierade till 32 procent under 2023. Det innebär att kommunen behöver ta upp lån för drygt 100 miljoner kronor nästa år. Självfinansieringsgraden ska sedan öka till 44 procent 2024 och 80 procent 2025.

– Vi har 859 miljoner kronor i eget kapital och en soliditet på 48 procent. Det är bra, man brukar säga att en soliditet på 50 procent är väldigt bra. 

Låneramen för kommunen och de kommunala bolagen höjs med 75 miljoner kronor nästa år. Låneramen blir då drygt 1,74 miljarder kronor och ska kunna täcka in de stora satsarningarna på förskola och äldreboende i Nybble.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt