Annons:

Vimmerbys rödgröna styre har presenterats:

Jacob Käll (C), Helen Nilsson (S) och Lars Johansson (V) presenterade Vimmerbys nya styre. Foto: Simon Henriksson

Vimmerbys rödgröna styre har presenterats: "Känns bättre än jag trodde"

Det är en majoritet få trodde på inför valet. Nu blir det ett rödgrönt styre i Vimmerby kommun i form av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.
– Det har känts bättre än jag trodde, säger Lars Johansson (V).

Annons:

Vid en pressträff på fredagen kom det slutgiltiga beskedet att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet bildar ett rödgrönt styre i Vimmerby.

Det var nog få som hade det som det mest troliga scenariot inför valet, men valresultatet gjorde det till ett av de mest sannolika. Nu har de tre partierna kommit överens och det innebär att Vänsterpartiet för första gången är med och styr i Vimmerby.

– Vi kommit fram till att vi vill bilda majoriteten för den kommande mandatperioden och eventuellt längre. Om det blir så får vi se. Vi har landat in i det här bra och hittat en bra överenskommelse tillsammans. Det har varit en bra och konstruktiv dialog. Nu ser vi fram emot att starta upp arbetet. Vi har landat i vår plattform politiskt, landat i hur vi tänker jobba och hur den politiska organisationen ska se ut och hur vi kommer jobba med oppositionen. Det är våra huvuddelar och det har vi fått ned på papper, säger Helen Nilsson (S), som blir ordförande i kommunstyrelsen.

Ekonomin i fokus

Det rödgröna styret har pekat ut sex gemensamma områden som kommer att stå i fokus. Det rör sig om en ekonomi i balans, barn och ungas uppväxtvillkor, en god arbetsmiljö för kommunens anställda, att hela kommunen ska leva, samverkan mellan företag, föreningsliv och andra demokratiska krafter samt en grön omställning.

– Det här är sex områden som vi har valt. Det finns dock ingen rangordning, säger Jacob Käll (C). 

En viss rangordning finns förvisso. Det är att punkten om att få en ekonomi i balans blir det första man tar tag i. 

– Vi ska tillsätta en grupp igen som ska se över ekonomin. Vi har en möjlighet att göra förändringar i budget och om vi gör det kommer vi göra det i december, säger Käll. 

De tre partierna ska tillsätta en arbetsgrupp för varje fokusområde. 

– Därefter ska vi gemensamt komma fram till våra prioriteringar. Vi har en del, men det är mer än så länge på diskussionsstadiet, säger Helen Nilsson.

Skolorna ska bevaras

Även Lars Johansson (V) upplever att det har varit bra diskussioner hela veckan.

– Det är viktigt för oss att ha fått en start på samarbetet och hitta arbetsgrupper för att kunna forma politik i fyra år och längre än så. Vi vill styra kommunen dit vi gemensamt vill och det är inget man gör på fyra år. Vi har de här fokusområdena och kommer också jobba vidare med politikutveckling.

Lars Johansson berättade också under pressträffen att ett konkret besked man tagit är att bevara och utveckla alla landsbygdsskolor. 

– Det är en konkret sak och något som ligger mig varmt om hjärtat. Det är ett tydligt besked att vi ska bevara och utveckla alla skolor. Vi vill få bort den här frågan, för det finns en oro men det finns ingen anledning till oro. Vi ska bygga hela vårt samarbete på dialog och samverkan både mellan oss och med kommuninvånarna. 

Han kom också med ett besked om att kommunen sträcker ut en hand till lanthandlare som har det svårt.

– Många delar i samhället är pressat och hela kommunen ska leva. Vi vill inleda en dialog tillsammans med civilsamhället om vad vi kan göra för att stötta lanthandlare och annan service på landsbygden, så den kan finnas kvar.

Ett ytterligare besked var att föreningslivet kan få mer stöd. 

– Vi har planerat att föreningslivet, som är en samhällsviktig instans, ska vara ett kluster i olika delar av samhället och in mot kommunen. Därför vill vi se över föreningsbidraget och hur vi kan jobba mer aktivt med föreningslivet, säger Helen Nilsson.

Fokus på arbetsmiljön

Arbetsmiljön har också fått stort fokus under de tre partiernas samtal hittills.

– Det har varit fokus under den senare delen av mandatperioden. Vi har pratat om frisktal, sjuktal, arbetsmiljön på golvet, arbetsskor och just de här bitarna. Det är något vi behöver fokusera på och även här bildas en arbetsgrupp tillsammans med HR-avdelningen för att ta oss framåt. Vad kan vi göra för att få en friskare personal? Det kommer vi sätta ännu mer fokus på, säger Helen Nilsson (S). 

Nu är ni två mot en. Kommer det bli arbetsskor inom omsorgen?

– Det skulle jag tro. Nu har vi fyra år på oss och det tror jag, men vi kan inte börja dag ett. 

Det blir inte heller någon förändring gällande det påbörjade samarbetet med näringslivet.

– Det finns mycket att göra, bland annat genom Vimmerby Tillsammans och en mycket viktig fråga framöver är kompetensförsörjningen. Där delar vi som kommun samma utmaning som hela näringslivet. Det handlar om att få hit folk, att göra kommunen attraktiv och kunna erbjuda attraktiva boenden, säger Jacob Käll. 

En annan fråga som ska få mer fokus mellan 2023 och 2026 är den gröna omställningen.

– Vi måste jobba med laddstolpar, infrastruktur och gärna solceller. Det behöver bli mer fokus på frågan, både när det gäller stora och små. Vi ska bli bättre på att profilera oss och jag hoppas vi kan få en grönare profil på Vimmerby kommun, säger Lars Johansson.

"Inte något jättejobbigt"

Vänsterpartisten tycker att samarbetet känns bättre än han hade väntat sig.

– Det känns bättre än jag trodde. Vi har börjat bygga struktur redan från början och jag tror att målen i sig kommer alla kunna skriva under på. Vi har en gemensam bild av att det politiska ledarskapet ska bli tydligare och skarpare. 

Ni är tre partier som gick till val var för sig. Hur svåra har förhandlingarna varit och hur stora eftergifter har ni behövt göra?

– Jag har inte varit med i förhandlingsgruppen, men har naturligtvis följt det här och haft kontinuerliga avstämningar. Jag läste att någon skrivit att det gått trögt, men det tycker jag inte. Diskussionerna har löpt på väldigt väl och det har inte varit svåra diskussioner. Man kan prata om höger och vänster, men den kommunala politiken är pragmatisk och sakorienterad. Jag tror att oavsett vilken konstellation det än blivit hade man tyckt att det här var bra områden att satsa på, säger Jacob Käll.

Ingen av de tre ser några större utmaningar med att samarbeta tillsammans.

– Jag ser inte det som något jättejobbigt. Vad jag ser som en utmaning är att vi har en del problem som tornar upp sig, inte minst med ekonomin och svårigheter vi kommer ställas inför, säger Helen Nilsson.

– Vi har ett bra samtalsklimat. Även om vi inte har tyckt eller tycker precis likadant, så har vi respekt för varandra. Jag ser inte den här konstellationen som utmanande. Vi ska också jobba för att oppositionen är inkluderad, så som vi har gjort under den här mandatperioden, säger Jacob Käll.

– Vi har inte, när det gäller frågorna, så olika uppfattning. Det handlar kanske mer om vilka frågor vi fokuserar på. Vi och Centern har fokus på landsbygd, vi och S har fokus på arbetsmiljön och C har mest fokus på företagarfrågor. Det kan bli en viss dragkamp, men alla är överens om att frågorna är viktiga, säger Lars Johansson.

V har velat stoppa besparingar

Vänsterpartiet har velat stoppa besparingarna på de stora nämnderna och har länge pratat om att sänka de politiska arvodena. 

– Det får vi se i budgetdebatten. Vi lever i samma verklighet och har inte helt olika verklighetsbeskrivning. Det handlar mer om vilket perspektiv man väljer att fokusera på.

Kommer ni få igenom sänkta arvoden?

– Det är en del av diskussionen. Vi har berört de här frågorna under förhandlingarna och vi har inget färdigt arbete vi kan presentera, men det är inget vi har lagt i byrålådan. Det är en grundton absolut, säger Lars Johansson.

– Det är ingen splittringsfråga och inget svårt att ta de diskussionerna. Men först måste vi få grepp om hur kommunen ser ut först. Det är alltid tråkigt att börja prata ekonomi, men det måste vi. Helst vill man prata politik, vilja och visioner. Men ekonomin finns alltid där i botten, säger Helen Nilsson.

Många som röstade på Centerpartiet gjorde det nog under förutsättning att alliansen skulle fortsätta. Hur mycket allianspolitik kan det bli i det här samarbetet?

– Jag tror inte någon av mina forna alliansvänner skulle säga att de här områdena inte är viktiga. Jag känner ingen oro att vi bryter mot tidigare inriktning, säger Käll.

Hur stor är risken att det här samarbetet spricker under mandatperioden?

– Jag tycker vi pratat oss samman bra och är ödmjuk inför att alla verkligen velat det här. Vi är samspelta, har satt vår plattform och våra politiska frågor. Jag tycker det känns bra, säger Helen Nilsson.

"Minoritetsstyre är inte bra"

Under pressträffen lät det som att Lars Johansson var mer intresserad av ett långsiktigt samarbete än Helen Nilsson.

– Jag tror att vi måste landa in i att vi kommer från opposition och från majoritet. Vi måste samsyna oss lite och gå in i arbetet med att det kan bli en del förändringar. Det är inget man gör från en dag till en annan. vi måste börja ett visionsarbete i dag och det kan förhoppningsvis fortgå länge. Jag vet att även den förra majoriteten sa att det var ett långsiktigt samarbete, men det går egentligen aldrig att säga. Jag hoppas att vi kan förverkliga den politik vi vill föra, men varje val är demokratiskt och efter valresultatet får man sätta sig ned. Jag är glad att vi till skillnad från många andra kommuner kan ha ett majoritetsstyre, säger Helen Nilsson. 

– Målsättningen är absolut att bygga ett så bra samarbete att vi kan nå resultat så det känns naturligt framåt. Men i slutändan är det valresultatet som har betydelse. Målsättningen måste vara att det är långsiktigare än fyra år, säger Lars Johansson.

– Vår ingång har varit att få till en stabil och bra majoritet. Jag håller med Helen om att minoritetsstyre inte är något bra i dessa tuffa tider. Jag har full tillförsikt inför det här, säger Jacob Käll.

HÄR kan du se pressträffen i sin helhet.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt