Annons:

  • Det rödgröna styret ändrar i budgeten – så justeras den

    Det nya rödgröna styret, med Helen Nilsson (S) i spetsen, ändrar i budgeten inför 2023. Foto: Simon Henriksson

  • Det rödgröna styret ändrar i budgeten – så justeras den

    Kristdemokraternas Ola Gustafsson (KD) valde att inte delta i beslutet.

Det rödgröna styret ändrar i budgeten – så justeras den

Det nya rödgröna styret är inte helt nöjda med den lagda budgeten. Därför görs vissa förändringar i budgeten inför 2023 vid fullmäktiges sammanträde i december.
– Vi har inte hunnit mer och tar det här från oförutsett, säger Helen Nilsson (S), tillträdande ordförande i kommunstyrelsen.

Annons:

Det har flaggats för det tidigare och nu blir det verklighet. Efter valet tappade Vimmerbyalliansen makten i Vimmerby och det nya rödgröna styret i kommunen, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, gör vissa justeringar i budgeten.

Ändringsbudgeten kommer att tas på fullmäktiges sammanträde den 19 december. Skattesatsen lämnas oförändrad, men däremot lägger den nya majoriteten en del andra justeringar.

– Eftersom det har varit val och det är en ny majoritet, så blir det lite speciell ordning. Vi ska fastställa budgeten en gång till, säger Jacob Käll (C), ordförande i kommunstyrelsen.

Totalt rör det sig om förändringar på 1,7 miljoner kronor och satsningarna tas från oförutsedda medel. En miljon kronor läggs på en insats för att vända trenden med höga sjuktal.

– De höga sjuktalen är en stor utmaning. Nu har vi avsatt en miljon kronor för att man ska komma med egna förslag från förvaltningarna kring vad man kan göra. Vi vill att man väljer ut ett verksamhetsområde med höga sjuktal för att se vilka åtgärder man kan göra där för att vända på det. Sedan kan det användas som modell längre fram, säger Jacob Käll.

– Här involverar vi HR-avdelningen förstås och det blir en uppstart kan man säga, så får vi se vart det landar, säger Helen Nilsson (S).

Så satsar man

500 000 kronor läggs också på att öka antalet elever som söker till Vimmerby gymnasium.

– Vi har pratat mycket om gymnasiet och om att marknadsföra gymnasiet för att kunna locka fler att söka hit. Vi vet att vi har väldigt höga kostnader för interkommunala ersättningar. Marknadsföring för oss är att jobba tätt med de företag som finns i Vimmerby kommun för att nå ut till ungdomar och få upp intresset för vissa kurser. Vi tror att vi kan göra mycket mer genom samverkan. Det här skapar inte en massa tjänster, men det är ett uppstartsarbete för att se vad vi kan göra, säger Helen Nilsson.

Här vill det rödgröna styret att man jobbar förvaltningsöverskridande.

– Vi lämnar fritt spelrum för barn- och utbildningsnämnden och utvecklingsavdelningen att komma med förslag på vad man kan göra. Vi pekar inte med hela handen kring vad pengarna ska användas till, men vi vet att IKE är en av de stora posterna i budgeten och en stor anledning till underskotten, säger Käll.

200 000 kronor satsas också ytterligare på föreningslivet.

– Det har varit ett prioriterat område tidigare och kommer att vara framgent. I år har vi haft två sammankomster med föreningslivet och pratat om ett föreningsparlament. Det är en samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Ett föreningsråd har bildats som jobbar vidare med den här typen av träffar för att stärka föreningslivet. Nu avsätter vi 200 000 kronor som vi vill ska användas i dialog med föreningsrådet.

– Det är en dialog om vad vi kan göra bättre tillsammans, både kommunen och föreningslivet. Vi ser att det är tufft där ute och då kan det här göra en stor nytta, säger Helen Nilsson.

"Behövs mer framöver"

Några fler förändringar som rör de ekonomiska bitarna har inte gjorts. Detta trots att både barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden tidigt i höstas flaggade för en ohållbar budget inför 2023.

– Det här är de pengaförändringar vi gjort och lagt förslag på till 19 december, säger Jacob Käll. 

– Vi har tagit del av vad nämnderna har sagt och vet att de går mot underskott just nu. Vi vet också att det blir tufft 2023. Det vi vet är är att vi får 1,8 till 1,9 miljoner i skatteinkomster. Vad som kommer på nationell nivå vet vi inte riktigt. Därför har vi sagt att vi väntar tills efter jul, när vi vet vad vi har i kassan. Då tittar vi på de här sakerna, säger Helen Nilsson.

De generella statsbidragen väntas bli drygt sex miljoner kronor för Vimmerbys del, enligt regeringens budget tidigare i år.

– Sedan tillkommer de riktade också, men vi vill inte teckna in dem redan. Vi vill vara säkra på att de kommer, men har en tanke att fördela ut dem för att lindra effekterna av höjda drivmedelskostnader, livsmedelskostnader och så vidare. Det kommer inte täcka det, men det hjälper till och så kan vi bara hoppas att staten skjuter till ännu mer pengar, säger Käll.

Ni har flera starka år bakom er. Varför kan ni inte ta av resultatutjämningsreserven när båda de stora nämnderna så tydligt visar att läget är ohållbart?

– Formellt sett skulle vi kunna budgetera med dem, men vi tror att vi kommer behöva dem framöver. Därför vill vi inte göra det.

Vad kan vara mer akut än det här?

– Man skulle kunna ta till dem redan i år, men vi vill vänta in resultatet. Då kan vi också vänta in tankar, förväntningar och prognoser under våren för att se hur det ser ut. Vi ska inte gå händelserna i förväg, men det ser ut att kunna bli ännu värre nästa år. Då kan vi börja bolla med det vi har, säger Helen Nilsson.

Valde att inte delta

Ola Gustafsson (KD) valde att inte delta i beslutet.

– Det här kom väldigt hastigt på. Jag ställde en del kritiska frågor för att få reda på mer, för vi hade inte sett mer än det som stod i handlingarna. Vi kommer med ett eget alternativt budgetförslag till fullmäktige i december, säger han.

Helen Nilsson (S) säger att man från den nya majoriteten inte hunnit göra mer än så här.

– Vi har jobbat ihop oss i majoriteten, men vi har inte haft någon stor budgetprocess och då gör vi de här förändringarna. Vi minskar oförutsett och lägger det specifikt på de här satsningarna. Det finns mer vi tänker göra, men det tar vi längre fram.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt