Annons:

Positiva svar från de äldre:

Svaren var positiva från de äldre i årets brukarundersökning. Foto: MostPhotos

Positiva svar från de äldre: "Allt är inte så nattsvart"

Åtta av tio är mycket eller ganska nöjda med äldreomsorgen. Siffrorna från årets brukarundersökning gör socialnämndens orförande glad.
– Allt är inte så nattsvart, säger Lars Sandberg. 

Annons:

Nu har resultatet från den årliga brukarundersökningen kommit. Förra året gjordes ingen brukarundersökning på grund av pandemin. 

Resultatet i undersökningen gör Lars Sandberg (C), ordförande i socialnämnden, mycket glad. På frågan om vad man tycker om äldreomsorgen i sin helhet svarar 80 procent att de är mycket eller ganska nöjda.

– Det känns jättebra och lite förvånande. Brukarundersökningen gjordes både innan pandemisvängen och när det var hög pandemi igen, så jag hade nog förväntat mig ett sämre resultat. Tittar man på rikssnittet så har det påverkat jämfört med 2019 som var det senaste normalåret. Det var efter det som eländet med pandemin började, säger Lars Sandberg. 

"Rätt skönt"

Nyligen kom den nya jämförelsen mellan landets kommuner som går under namnet hemtjänstindex. Där hamnade Vimmerby kommun på plats 206 av Sveriges 290 kommuner. 

– Det är rätt skönt att allt inte är så nattsvart som det kan låta. Vi vet att det är många mer parametrar i hemtjänstindex. Det är massa saker som kanske inte är så bra, men själva brukarnas upplevelse av omsorgen är verkligen glädjande.

Lars Sandberg menar att det här ett kvitto på att personalen gör ett fantastiskt jobb.

– De har haft tuffa år med pandemi men gör ett fantastiskt arbete. Det visar sig verkligen här. Allt är inte positivt såklart, men det här är väldigt positivt. På det stora hela känns det bra och det är skönt att inte allt är negativt och att brukarna upplever lågot positivt. 

Så många svarade

Personalens bemötande ligger på 97 respektive 98 procent för särskilt boende och hemtjänsten.

– Där tar man hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen skulle utföras. Det visar att medarbetarna gör ett fantastiskt arbete.

Smolken i glädjebägaren är frågan om att personalen meddelar i förväg om förändringar.

– Det ligger på 57 procent och det har sjunkit ganska ordentligt. Jag tror att det hänger ihop med sjukskrivningarna och att man måste vara hemma om man är det minsta snuvig. Då kan det bli väldigt snabba kast. 

Enkäten går ut till alla på särskilt boende eller som har någon form av hemtjänstinsats. Inom hemtjänsten har 58,3 procent av de tillfrågade svarat och på särskilt boende ligger det på 40,4 procent. Motsvarande för riket är 58,6 procent respektive 43,4 procent. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt