Annons:

Vimmerbys politiker höjer sina löner efter votering i fullmäktige

Vimmerbys politiker höjde sina löner på måndagskvällen. Foto: Simon Henriksson

Vimmerbys politiker höjer sina löner efter votering i fullmäktige

Vimmerbys politiker höjer sina egna arvoden 2023. Beslutet togs vid kvällens kommunfullmäktige. Men hur mycket de kommer tjäna är fortfarande oklart.

Annons:

Det var tidigare i januari som kommunstyrelsen tog beslut om arvodesbestämmelserna för det här året. Förändringarna är ytterst få trots den nya rödgröna majoriteten, där Vänsterpartiet tidigare varit en stor förespråkare av sänkta politiska arvoden, och arvodena kommer fortsatt att följa en riksdagsledamots arvode. 

Så här svarade Lars Johansson (V) på frågan om deras ställningstagande kan ses som ett svek av vänsterväljare i en intervju med vår tidning efter beslutet i kommunstyrelsen:

– Det kan säkert upplevas som ett svek av vissa. Men jag tror också man inser att vi inte har 50 procent av rösterna och att det finns olika åsikter. En generell insikt är också att alla inte kommer gilla de beslut vi tar. Det är lättare att stå fast vid vissa saker i opposition. Man behöver inte kohandla på samma sätt och det förstår de flesta. 

Det hela utgår – efter ett tidigare beslut från kommunfullmäktige – från att kommunstyrelsens ordförande får 90 procent av en riksdagsledamots arvode. Övriga arvoden baseras därefter utifrån kommunalrådets arvode. 

Ersättningarna omräknas den 1 januari varje år och följer då löneförändringarna i riksdagen. Likadant blir det framöver. 

Ville slopa indexeringen

Sverigedemokraterna föreslog i kommunstyrelsen att helt slopa indexeringen under mandatperioden.

– Det var en idé vi fick om en möjlighet att reglera arvodena utan att ändra nivåerna utifrån procentsatsen. Man vet vad man går in med i mandatperioden utan att de sedan justeras uppåt. Sänkningen sker i form av att löneregleringen i riksdagen inte påverkar. När mandatperioden sedan är slut så får man sätta sig i demokratiberedningen och titta på vilka nivåer man ska landa på till nästa mandatperiod. Det var vår ingång utifrån vårt vallöfte, sa Emil Larsson (SD) då.

Något man även lyfte vid kvällens fullmäktigesammanträde.

– Det är ett bra sätt att ta ansvar i det ekonomiska läge vi har, sa Emil Larsson bland annat.

"Ingen hemlighet"

Även Lars Johansson (V) gick upp i talarstolen.

– Det är ingen hemlighet att jag stått i den här talarstolen och propagerat för sänkta politikerarvoden. Det är fortfarande vår politik, men vi kan inte vitt och brett driva våra frågor eller hota att bryta ett samarbete för att vi inte får igenom vår vilja. Det här är en förhandling om helheten för oss. Jag är inte missnöjd med att Sverigedemokraterna håller liv i frågan, sa Lars Johansson.

Roger Sunesson (SD) var näst på tur.

– Vi har hela hösten hört hur ansträngd vår budget är. Nämnder får sparförslag och vi skulle inte sätta upp julbelysning. Det fanns inte julgran med belysning på vissa äldreboenden. Det här är ett ypperligt tillfälle att frysa våra arvoden. Då får vi "goodwill" från dem som betalar våra arvoden, sa han.

Slutade med votering

Efter en kortare debatt begärde Sverigedemokraterna votering i frågan. Samtliga utom Sverigedemokraternas ledamöter röstade för kommunstyrelsens förslag. Voteringen slutade därmed 42-7 till de som ville att arvodesbestämmelserna skulle fortsätta gälla precis som tidigare.

Vad Vimmerbys politiker kommer få i arvode varje månad är dock inte klart. Detta eftersom riksdagens arvodesnämnd ännu inte tagit beslut om hur mycket pengar en riksdagsledamot ska få i plånboken under 2023.

Arvodesbestämmelserna för styrelseledamöterna i kommunens bolag röstades också igenom. Där blev det ingen debatt alls.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt