Annons:

Så var debatten om höjda politikerlöner trots kristider –

Vimmerbys politiker kommer få mer i plånboken under 2023. Foto: Bildbyrån

Så var debatten om höjda politikerlöner trots kristider – "Ingen julgransbelysning på äldreboenden"

Under lång tid har det pratats om att kärva ekonomiska tider väntar. Ändå höjer politikerna sina egna arvoden för 2023.
– Vi har hela hösten hört hur ansträngd budgeten är. Då är det här ett utmärkt tillfälle att frysa våra arvoden, säger Roger Sunesson (SD).

Annons:

Under måndagskvällen tog kommunfullmäktige beslut om arvodesbestämmelserna för det här året. Trots den nya rödgröna majoriteten, där främst Vänsterpartiet varit en stor förespråkare av sänkta politiska arvoden, blir det inga märkbara förändringar.

Poltikerlönerna i Vimmerby kommun fortsätter likt tidigare att följa en riksdagsledamots arvode. Kommunstyrelsens ordförande får 90 procent av en riksdagsledamots arvode. Övriga arvoden baseras därefter utifrån kommunalrådets arvoden. 

Sverigedemokraterna ville slopa indexeringen under mandatperioden och tog beslutet hela vägen till votering.

– Vi har gått till val på att en sänkning av arvodena ska ske. Det handlar om att få maximal nytta för minsta peng. Vi ändrar inga gränser, utan tar bort indexeringen en tid. Det visar, i de tider vi går in i, att vi tar ansvar som politiker. Då hamnar vi i harmoni med de ekonomiska förutsättningar vi har, säger Emil Larsson (SD).

Lars Johansson (V) gick upp och förklarade hur hans parti resonerat.

– Det är ingen hemlighet att jag stått här och propagerat för sänkta politikerarvoden tidigare. Anledningen till det är ett samhälle där klyftorna ökar. Vi har sett att riskdagsledamöternas löner har ökat mer än arbetarkollektivets löner. Vi vill sänka den nivån, men det SD föreslår gör att det blir en otydlighet och att vi kan få se en väldigt stor arvodeshöjning om fyra år. SD:s förslag riskerar att vi får stora uppräkningar i klumpar. Det är fortfarande vår politik med sänkta arvoden, men vi kan inte vitt och brett driva våra frågor eller hota att bryta ett samarbete för att vi inte får igenom vår vilja. Det här är en förhandling om helheten för oss. Jag är inte missnöjd med att Sverigedemokraterna håller liv i frågan, säger han.

"Får goodwill"

Sverigedemokraten Roger Sunesson uppskattade att Lars Johansson tyckte det var bra att hans parti håller frågan om sänkta arvoden vid liv. 

– Vi har hela hösten hört hur ansträngd vår budget är. Nämnder får sparförslag och vi skulle inte sätta upp julbelysning. Det fanns inte julgran med belysning på vissa äldreboenden. Det här är ett utmärkt tillfälle att frysa våra arvoden. Då får vi "goodwill" av de som betalar våra arvoden, alltså skattebetalarna, säger han.

Ola Gustafsson (KD) riktade in sig på Vänsterpartiet när han tog plats i talarstolen.

– Det är riktigt att ni velat sänka arvodena på annat sätt än att inte ha någon indexering. Att ha någon form av indexering är klokt. Ni har däremot yrkat på en koppling till prisbasbeloppet. Då hade vi fått en höjning med 10,8 procent. Är det en bättre lösning än att följa riksdagsledamöternas arvode? frågade han.

"Blir tekniskt"

Lars Johansson svarade att det hela nu blev lite tekniskt.

– Vi har sagt att prisbasbelopp på riksnivå bör vara ledande för arvoden. Prisbasbeloppet är kopplat till inflationen, men arvodena skulle inte öka med tio procent jämfört med nu. Prisbasbeloppet ligger någonstans runt drygt 50 000 kronor efter årsskiftet. Så det är en lägre nivå. Prisbasbeloppet fungerar ju som så att det är just inflationen som styr och inget annat. Det gör att arvodena inte drar iväg, men vi har inte föreslagit det här i Vimmerby på några år.

– Det intressanta är ökningen och ökningen av prisbasbeloppet är betydligt mer varierande än vad vi kan anta en riksdagsledamots arvode är. Prisbasbelopp skulle ge en större otydlighet, säger Ola Gustafsson.

Arvodena ledde till en votering i fullmäktige. Endast Sverigedemokraterna röstade för att frysa indexeringen och arvodesbestämmelserna fortsätter som tidigare. Vad en politiker i Vimmerby kommer tjäna är dock inte klart. Detta eftersom riksdagens arvodesnämnd ännu inte tagit beslut om hur mycket pengar en riksdagsledamot ska få i plånboken under 2023.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt