Annons:

  • Majoriteten tar ny ändringsbudget:

    Den rödgröna majoriteten med Helen Nilsson (S), Jacob Käll (C) och Lars Johansson (V) i spetsen presenterade sin andra ändringsbudget. Foto: Simon Henriksson

  • Majoriteten tar ny ändringsbudget:

    Lars Johansson (V) och hans två majoritetsvänner är överens om att svåra tider väntar.

Majoriteten tar ny ändringsbudget: "Finns inga marginaler i det här"

Majoriteten väljer att göra fler ändringar i budgeten för 2023. Nu tas den andra ändringsbudgeten som är mer omfattande än den första.
– Det handlar i första hand om de stora ökade kostnader vi sett, säger Lars Johansson (V). 

Annons:

Det nya rödgröna styret i Vimmerby tog beslut om en ändringsbudget redan i december förra året. Då rörde det sig om ändringar på 1,7 miljoner kronor och handlade om satsningar på att vända trenden med höga sjuktal, få fler elever att söka sig till Vimmerby gymnasium samt mer pengar till föreningslivet. 

Att det kunde bli fler ändringar i budgeten har varit känt sedan dess och nu har majoriteten valt att göra sin andra justering. I förra veckan kom också beskedet från SCV-majoriteten om att man satsar på arbetsskor till vård- och omsorgspersonalen. Vid tisdagens sammanträde med kommunstyrelsen togs den nya reviderade budgeten. 

– Bakgrunden är i första hand de stora ökade kostnader vi sett det senaste året. Mycket av det visste vi inte i juni och inte heller i december. Det här slår mot kommunen på flera sätt, säger Lars Johansson (V).

Kommunens pensionskostnader ökar med hela 28,6 miljoner kronor jämfört med föregående år. 

– Det är ytterligare 11,6 miljoner kronor i fördyring jämfört med tidigare budget där man tagit höjd för att det skulle bli 17 miljoner kronor dyrare. Det är det största problemet för oss och andra kommuner, och en kostnadsökning vi inte kan styra över. Det beror både på ett nytt pensionsavtal och inflationen. Kostnaderna kan bli ännu högre under 2023, men förväntas sedan sjunka rejält, säger han.

Sparkrav slopas

Redan under förra året räknade man med att kostnader för el, drivmedel och mat skulle bli 7,4 miljoner kronor dyrare för kommunen i år. Nu ser det ut att bli ännu högre kostnader efter starten på det här året. 

– Vi tar höjd där och har sagt att kommunstyrelsen ska stå för dessa kostnader. Annars fördelas dessa ut på nämnderna, men det slipper man nu. Det gör vi för att avlasta för dem. 

Dessutom drar man, som vår tidning tidigare rapporterat, tillbaka effektiviseringskraven på nämnderna. Kommunstyrelsen får därför ett tillägg i sin ram på 9,6 miljoner kronor. Det ska täcka borttagen effektivisering samt ge utrymme för ökade kostnader.

– Vi gör det för att nämnderna ska ha möjligheter att hålla budget. Socialnämnden får också ett tillskott på ytterligare 6,6 miljoner kronor. I det ligger satsningen på arbetsskor, som det nu är upp till socialnämnden att titta vidare på, säger kommunstyrelsens ordförande Helen Nilsson (S). 

Kommunen skjuter också till 5,3 miljoner kronor till det centrala löneanslaget. 

– Det handlar om inflation, dyrare personalomkostnader och våra särskilda lönesatsningar. De särskilda satsningarna som gjordes 2022 räknades inte in tidigare. Förra året gjorde vi en särskild lönesatsning på omsorgsassistenter, undersköterskor och grundskollärare. I år blir det rektorer och kockar som vi satsar på. 

Bättre skatteprognos

Tillskott i budgeten är höjd prognos för skatteunderlag och statsbidrag vilket beräknas inbringa 14,9 miljoner kronor, elprisstöd på fyra miljoner kronor och uppskrivning av värdet på Krönsmon med 14 miljoner kronor. Det sistnämnda beror på att en ny värdering gjorts och att de rabatterade priserna försvinner från halvårsskiftet. 

Dessutom tas en rekordstor utdelning från Vimmerby Energi- och Miljö AB. Från koncernbidraget läggs fem miljoner kronor in i budgeten för 2023.

– När det gäller elstödet kommer ytterligare en omgång, men det är inte inräknat ännu. Resterande del av uttaget från VEMAB läggs i en buffert för 2024. 

Men det budgeterade överskottet blir också lägre. Istället för tidigare elva miljoner kronor blir det nu 8,2 miljoner kronor.

– Många kommuner som lagt ändringsbudgetar har valt att lägga underskottsbudgetar och använda resultatutjömningsreserven. Flera kommuner åberopar också särskilda skäl. Vi gör inte det, men justerar ändå budgeten så att den stämmer bättre överens med verkligheten, säger Lars Johansson.

Hur stor är risken att ni behöver ta ytterligare från det budgeterade överskottet?

– Det är en stor risk. Det finns inga marginaler i det här och många risker, inte minst med tanke på ökade kostnader. 2024 ser ut att kunna bli ännu tuffare. Men det beror också på vad som händer framåt. Vi har tagit höjd för underskott för både BUN och SOC. Vi vet att de har flaggat för att det kan bli svårt att hålla budget, men det behöver göras ett arbete med det och det gäller inte bara det här året, säger Helen Nilsson.

Kunde man inte tagit ut ännu mer från VEMAB?

– Vi tycker att det är rimligt att VEMAB behåller en del av vinsten. VEMAB har också investeringsbehov framåt, säger Jacob Käll (C). 

Når inte målet

Med 8,2 miljoner kronor i budgeterat överskott når man inte det uppsatta enprocentsmålet. 

– Det är svåra tider och vi får som andra kommuner göra så gott vi kan. Tittar man runt och jämför, så är det många kommuner som budgeterar med ett underskott. Vi har ändå ett budgeterat överskott, säger Lars Johansson.

Jacob Käll (C) betonar dock att de finansiella målen behöver öka på längre sikt. 

– Med tanke på det investeringsbehov som finns är en till två procent för lågt på längre sikt. Det räcker inte, säger han. 

Kommunen har drygt 53 miljoner kronor i resultatutjämningsreserven som man kunnat sätta av tidigare år. Det är pengar man vill undvika att använda. Ändringsbudgeten ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Oppositionen deltog inte i beslutet och mer om det kan du läsa HÄR

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt