Annons:

Så ser prognosen ut – oklart när beslut kring besparingar kan tas

Eva Berglund (S) är ordförande i socialnämnden. Foto: Simon Henriksson

Så ser prognosen ut – oklart när beslut kring besparingar kan tas

Statsbidragen på sammanlagt 19 miljoner kronor räddar socialnämndens ekonomi. Prognosen efter september pekar mot under en miljon kronor minus.
– Det bättrar upp hela kommunens ekonomi, säger Eva Berglund (S), ordförande i socialnämnden.

Annons:

Vid nämndens sammanträde i september tog man beslut om flera av de möjliga besparingsåtgärder som hade utretts. Tidigare var det sagt att socialnämnden skulle hitta över 19 miljoner kronor, men beslutet man tog i september handlade om 1,5 miljoner kronor.

En del andra beslut sköts på framtiden för vidare utredning. Det ekonomiska läget ser fortsatt klart bättre ut än tidigare under året. Prognosen för helåret pekar nu mot ett minus på 947 000 kronor. 

Till största del beror det på statsbidragen på sammanlagt 19 miljoner kronor för innevarande år.

– Men samtidigt har man lyckats minska kostnaderna en aning på individ- och familjeomsorgen. Vi jobbar aktivt förebyggande och lyckats flytta tillbaka en del barn hem. Vi har också hittat billigare lösningar, säger socialnämndens ordförande Eva Berglund (S). 

Individ- och familjeomsorgen, där placeringar av barn och unga ligger, har ett underskott på drygt 17 miljoner. 

– Det har varit där som underskotten har funnits länge och ofta är det inga korta placeringar man pratar om. 

Räddningsplanka

De tillfälliga statsbidragen ser dock ut att bli en räddningsplanka för socialens ekonomi.

– Det förbättrar upp hela kommunens ekonomi totalt sett och gör att vi kan gå in med lite bättre förutsättningar i 2024. 

Kan det påverka några eventuella besparingar?

– Vi har ju dragit tillbaka en del och får fortsätta att se över möjligheten. Vi får återkomma till det.  

Det man tog beslut om i september var att konsekvensbeskriva ett eventuellt utträde ur hemtjänstlokalen i Södra Vi. Verksamheten ska i sådana fall flyttas till bottenplanet på Vidala. 

– Det är mycket som ska göras innan man kan flytta hemtjänsten. Det handlar om att få till personalutrymmen, duschar, skåp och så vidare. Sedan finns det för dåligt med parkeringsutrymme, men det är en möjlig väg framåt. Vi vill ha in en konsekvensbeskrivning av det här. Besparingen blir ju inte nämndens. 

Kan komma upp i december

Ett förändrat utförande av anhörigstödet var också något man gick vidare. 

– Man håller på att jobba med det och kommunala pensionärsrådet ska vara remissinstans. Det blir inte klart förrän efter årsskiftet. 

Därutöver tittar man också vidare på en sammanslagning av arbetsmarknads- och integrationsenheten med försörjningsstödet. 

– AMI är införstådda med det och förhoppningsvis kan det klarna i början av nästa år. Det är en lite längre process. 

Kommer inget komma upp till beslut den här sidan årsskiftet?

– Det kan komma upp saker i december.

Vissa frågor kan avgöras i december?

– Ja, men det är tveksamt.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt