Annons:

Kommunen öppnar för extra utdelning igen – högst oklart om det går

Kommunen har öppnat för att ta extra utdelning från VEMAB igen, men säger samtidigt att man får anpassa sig efter verkligheten. Foto: Simon Henriksson

Kommunen öppnar för extra utdelning igen – högst oklart om det går

Nu, mot slutet av året, gör kommunstyrelsen justeringar av investeringsbudget. Nu tillkommer investeringar på 14 miljoner kronor. Samtidigt öppnat kommunenledningen för att på nytt göra avsteg från ägardirektiven och ta extra utdelning från VEMAB.

Annons:

Det som tillkommer i investeringsbudgeten för 2023 är köpet av Vimarhems lokaler på Lögstadsgatan. Det handlar om sex miljoner kronor.

– Det finns utrymme, så vi tar det inom ramen, säger Jacob Käll (C).

Sedan handlar det om fyra reservkraftaggregat, som inhandlades förra året. Även där rör det sig om sex miljoner kronor för den betalningen. Prioriterade verksamheter för att säkra tillgången på el och vatten är äldreboenden, skolor och förskolor.

Dagvattenhanteringen kring Flundran, där Willys planerar att bygga nytt, läggs det två miljoner kronor på.

– Man är igång och gräver där nu. Hela det området är ett riskområde för skyfall, så vi var tvungna att göra något. Mot slutet av året tillkommer det alltid några justeringar, när vi inte gjort alla beslutade investeringsprojekt. I år har det varit lite speciellt med några större poster här. 

Skjuter på frågan

I samband med det beslutet var också frågan om en extra utdelning från VEMAB för 2023 på 1,5 miljoner kronor utöver ägardirektivet på dagordningen. Under 2022 frångick kommunen ägardirektivet och tog hela 13,5 miljoner i utdelning av VEMAB:s historiskt starka resultat. Ägardirektivet säger maximalt fem miljoner kronor.

Men i år är läget ett helt annat för VEMAB. Prognosen för helåret, efter delårsbokslutet i augusti, var 2,9 miljoner kronor för det kommunala bolaget.

– Men vi kan inte ta beslut om extra utdelning på kommunstyrelsen. Det måste först till VKF (Vimmerby Kommuns Förvaltning AB) och sedan till kommunfullmäktige. Det borde vi ha vetat när underlaget togs fram förstås, säger Jacob Käll. 

Med tanke på VEMAB:s ekonomiska situation är det också högst oklart om det kan bli aktuellt med någon utdelning för innevarande år.

– Vi har tagit beslut om själva omfördelningen i budgeten, men inte själva extra utdelningen. Det kan inte vi ta i kommunstyrelsen. Vad vi sedan kan ta ut vet vi inte nu, det kan hända att vi tycker att vi inte kan göra det också. Läget är ett annat nu, säger Jacob Käll (C).

– Vi får skjuta på den frågan. Vi hade hoppats på fortsatt goda resultat för att stärka kommunkassan, men vi får anpassa oss efter verkligheten, säger Lars Johansson (V). 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt