Annons:

Kommunalrådet vill stoppa Vimarhems upphandling

Kommunalrådet Helen Nilsson vill att Vimarhem avbryter sin upphandling av fiberanslutningar i kransorterna. Foto: Simon Henriksson

Kommunalrådet vill stoppa Vimarhems upphandling

Vimarhem är mitt uppe i en upphandling för fibreranslutning av 384 lägenheter i kransorterna. Kommunalrådet Helen Nilsson vill stoppa processen – och i eftermiddag träffas parterna för att diskutera frågan.
– Om jag får bestämma vill jag det, säger hon.

Annons:

Vimarhem har gått ut med en offentlig upphandling för tjänsten som kommunikationsoperatör till de 384 lägenheter i beståndet som ännu inte har fiber. Samtliga lägenheter ligger i Vimmerbys kransorter.

Upphandlingen går ut på fredag – men kommunalrådet Helen Nilsson vill stoppa den.

– Jag är inte jättenöjd med upphandlingen, men jag kan anklaga oss själva för att vi inte förstått hur det här ska hanteras. Det är inte bara Vimarhems fel. Vi för samtal med Vimarhem i frågan och så får vi se hur vi kan göra. Jag skulle helst se att vi lägger det på VEMAB, det är det bästa för kommunen och skattebetalarna.

 "Ska göra det bra för skattebetalarna"

För några år sedan direktupphandlade Vimarhem kommunikationsoperatör i Vimmerby stad. Avtalet gick till Telia. Hyresgästerna i kransorterna står fortfarande utan fiber.

Kommunen skulle förstås tjäna på att Vimarhem drog in kommunens eget fibernät i fastigheterna. Lagen om offentlig upphandling tillåter också ett undantag för interna kontrakt.

– Det är inte nödvändigt att gå ut med en beställning när man har det internt, men jag kan inte paragrafen exakt. Det är det vi ska ta reda på och det är olyckligt att vi har lagt ut upphandlingen. Det är styrelsen som tar beslut om hur man ska göra, men vi ska göra det bra för kommunen och skattebetalarna.

 "Går alldeles utmärkt"

Enligt Nilsson hade kommunen inte kännedom om undantaget i LOU. Enligt Gustav Hammargren på Upphandlingsmyndigheten uppfyller vanligtvis kommunala bostadsbolag verksamhetskriteriet.

– Ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag agerar på uppdrag av en kommun i ett allmännyttigt syfte. Det finns alltid gränsdragningar, men så vitt jag känner till uppfyller vanligen kommunala bostadsbolag verksamhetskriteriet. Det gäller förstås bara om bolaget uppfyller lagens krav på att mer än 80 procent av verksamheten bedrivs för kommunen. 

Kan det finnas några omständigheter i det här fallet som gör att tjänsten måste upphandlas?

– Om förutsättningarna inte föreligger så är det inte tillåtet, men med mycket stor sannolikhet är kriterierna uppfyllda om kommunen är ensam ägare och kontrollerar det kommunala bostadsbolaget.

Helen Nilsson:

– Vi visste att upphandlingen skulle gå ut, men tror inte att vi har förstått hur man skulle göra den. Som jag förstått nu hade man inte behövt någon upphandling.

Jan Erixon, vd på Vimarhem, säger att de följer lagen. Hur ser du på det?

– Vi har olika uppfattningar om hur vi tyder det. Vi ska inte göra något som är galet.

"Lite tvetydigt"

I upphandlingsdokumenten hänvisar Vimarhem själva till rekommendationer som tagits fram av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag) och SSNF (Svenska Stadsnätsföreningen). Där står det så här: ”Upphandling av KO (kommunikationsoperatör, reds.anm.) omfattas inte av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling LOU och inte heller av den kommande lagen om upphandling av koncessioner.”

– Det tolkar jag som lite tvetydigt. Jag har tolkat det som att man inte behöver göra en upphandling och att Vimarhem kan lägga en beställning till oss. Vi får prata igenom det här.

Varför har man inte haft koll på det?

– Jag tror inte att har man inte förstått det. Det är en okunskap i så fall.

Borde inte den kompetensen finnas på stadshuset?

– Absolut. Det är klart att det är en kunskap som bör finnas. Det handlar om att ställa frågan till rätt person vid rätt tillfälle. Alla kan inte veta allt, men det är bra att det här uppdagas.

Vem har ansvaret för att den här kunskapen saknats?

– Jag vill inte peka ut någon, var och en har gjort vad de tyckt är rätt och man kan göra på olika sätt.

Kan ni stoppa Vimarhems upphandling av kommunikationsoperatör?

– Det får vi se.

Vill du det?

– Om jag får bestämma vill jag det.

Vad skulle avtalet vara värt för kommunen?

– Det skulle vara ganska mycket värt kortsiktigt, men de siffrorna har jag inte.

Hur Vimarhems vd Jan Erixon ser på upphandlingen kan du läsa om här

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt