Annons:

Skolverket satsar hundratals miljoner på att minska barngrupperna – men Vimmerby är en av få som inte sökte bidraget. Foto: Vimmerby kommun

800 miljoner till förskolan – Vimmerby sökte inte

202 kommuner i landet delar på 718 miljoner kronor för att minska barngrupperna i förskolan. Vimmerby kommun valde att inte ansöka om bidraget.
– Den låga personaltätheten gör att förskolorna inte kan minska barngruppernas storlek, skriver förskolechefen Anne-Cathrine Ingström i ett mejl till DV.

Annons:

Totalt får 1 873 förskolor, kommunala som privata, dela på 828 miljoner kronor för att minska barngruppernas storlek. Totalt ansökte huvudmännen om över 1,5 miljarder, vilket tvingat Skolverket att prioritera. Huvudmännen kunde söka medel för att ”utöka antalet barngrupper, minska antalet inskrivna barn eller börja använda nya lokaler”.

– Det är positivt att så många förskolor vill skapa mindre barngrupper. Hela bidraget går åt men nästan hälften av de förskolor som de sökt för kommer inte få bidrag. Pengarna räcker helt enkelt inte till alla, säger Johanna Freed, enhetschef på Skolverket, i ett pressmeddelande.

 Sökt inte bidraget

Läget inom förskolan i Vimmerby kommun har varit krisartat under den senaste tiden med hög arbetsbelastning för personal och överfulla avdelningar. I mars kände sig barn- och utbildningsnämnden tvungen att införa inskrivningsstopp i förskolan – ett beslut som verkar vara helt unikt.

Förskolan går också med rejält underskott – men några pengar för att minska barngrupperna sökte man inte. Det gjorde däremot 230 av landets 290 kommuner och 202 av dem tilldelas stöd.

– Vi har undersökt möjligheten att ansöka om statsbidraget och vi kom fram till att Vimmerby kommun inte kunde söka det bidraget. Det finns två huvudanledningar till det. Plan saknas för att uppnå Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan och  den låga personaltätheten gör att förskolorna inte kan minska barngruppernas storlek, menar Anne-Cathrine Ingström, chef över förskoleverksamheten. 

 Ligger klart över rikssnittet

2016 hade Vimmerby kommun en genomsnittlig gruppstorlek på 17,3 barn. Det är klart mer än rikssnittet på 15,9 och över Skolverkets rekommendation. Den ligger på mellan 6-12 barn för barn mellan 1-3 år och mellan 9-15 barn för barn som är fyra och fem år.

– Volymökningarna i förskolan tillsammans med personaltätheten gör att vi inte har någon möjlighet att i nuläget minska barngruppernas storlek. Minskar vi barngruppens storlek blir det för få personal för att driva verksamheten. Personaltätheten måste öka för att vi ska ha möjlighet att minska gruppstorleken. Det primära har varit att utöka antalet lokaler för att möta den kö vi har.

Varför kunde ni inte söka pengar för att öppna nya enheter?

– Man söker för att det ska bli en förändring i redan befintliga grupper. Med de volymförändringar vi har tillsammans med personaltätheten så kan vi inte åstadkomma mindre barngrupper i våra befintliga grupper med den utökning av lokaler vi gör.

 Lägsta siffran sedan 1992

Det är regeringen som besluter om anslaget som Skolverket fördelar och det tycks ha hjälpt. Barngruppena inom förskolan har inte varit mindre än vad de är i dag sedan 1992, dock ligger snittet fortfarande en bit ifrån Skolverkets rekommendation.

– Trots att barngruppernas storlek minskat så är det en bra bit kvar till de riktmärken vi anger. Dessutom räcker det inte att bara göra grupperna mindre. Ansvariga för förskolorna behöver också utgå från barnens behov, personalens kompetens, personaltäthet och lokalernas utformning, säger Johanna Freed i ett pressmeddelande. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt