Annons:

Campus Småland tilldelas 4,5 miljoner kronor. Bilden kommer från presskonferensen när Campus Småland och Linköpings universitet presenterade satsningen på en förskolelärarutbildning på de tre orterna. Foto: Campus Småland

Glädjebesked för Campus Småland – får miljontillskott

I dag blev en fin dag för den gemensamma satsningen på Campus Småland. Projektet, som delas mellan Västervik, Vimmerby och Hultsfred, tilldelas 4,5 miljoner av den regionala utvecklingsnämnden.

Annons:

Bidragen kommer från det årliga anslag som Region Kalmar län får från regeringen för regional utveckling. Pengarna, som går till Västerviks kommun, "ska gå till att skapa förutsättningar för fler utbildningsprogram, fler forskningsprojekt och en bättre matchning mellan arbetsmarknadens behov och utbildningar som erbjuds lokalt". 

Campus Småland är ett gemensamt projekt mellan Västervik, Vimmerby och Hultsfred. Under den senaste tiden har samtliga kommuner fattat beslut om satsningen. 

Av de beslut som sticker ut i övrigt kan dessa nämnas: 

  • Kalmar Science Park får 6,0 miljoner kronor och Linnéuniversitetet får 1,5 miljoner kronor till det gemensamma projektet E-hälsokluster. Projektet ska skapa en gemensam arena för företag, universitet och offentliga aktörer för utveckling av tjänster, metoder och produkter inom e-hälsa.
  • Projektet Livsmedelsutveckling Sydost, som drivs av Region Kalmar län, får 4,5 miljoner kronor för ett fortsatt arbete med att utveckla länets livsmedelsbransch inom kött, baljväxter och ägg.
  • Kalmar kommun får 750 000 kronor för att utreda en framtida placering av centralstationen i Kalmar. En nyligen genomförd förstudie har visat på två alternativa lägen, dessa ska nu utredas mer i detalj.
  • Almi Kalmar län får 3,0 miljoner för projektet Framgångshubb. Projektet ska i samverkan med Gotland, Kronoberg och Jönköpings Almi bolag ta tillvara och utveckla regionens små- och medelstora företag. Almi beviljades också knappt 985 000 kronor för Tillväxtrådgivning Kalmar län 2019.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt