Annons:

Campuschefen Mattias Nordkvist, kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij (C) och regiontoppen Karin Helmersson (C).

Regiontoppen besökte Campus: "Väldigt viktigt för kompetensförsörjningen"

Campus Småland vill växa. Nyligen beviljades man ett bidrag från regionala utvecklingsnämnden på 4,5 miljoner kronor.
– Vår tanke är att växa ganska snabbt under ett par år, säger Campuschefen Mattias Nordqvist.

Annons:

Campus Småland är ett samarbete mellan Campus Vimmerby, Campus Hultsfred och Campus Västervik. I dagsläget har man 100 studenter i Vimmerby, men tanken är växa ordentligt.

– Vi vill främja möjligheten till högre utbildning och tillgodose regionens behov. Vi hanterar de frågor Regionförbundet hade tidigare och vi ser hur viktigt Campus är för kompetensförsörjningen. Vi tog beslutet om bidraget på förra nämndsammanträdet och pratar mycket om behovet. Det ligger väl i linje med den regionala utvecklingen och är viktigt för tillväxtarbetet, säger Karin Helmersson (C), ordförande i regionala nämnden, som besökte Campus Vimmerby på onsdagen.

Kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij (C) betonar också vikten av hur viktigt Campus är för kommunen och regionen.

– Vi vill bli den bästa landsbygdskommunen och den bästa landsbygdskommunen behöver ha bra kompetens. Då gäller det att hitta arbetskraft och rätt utbildad personal, det är en viktig framtidsfråga, säger hon.

Samarbetar med Linköping

Campuschefen Mattias Nordqvist berättade om expanionsplaner för Vimmerby. Målet är att ha 15 nya platser för högskole- och universietsutbildning, 15 platser för yrkeshögskola, 15 fristående kurser och 15 för forskningsprojekt. Totalt sett för de tre Campus-orterna skulle det ge 900 platser för högskoleprogramutbildningar, 225 för yrkeshögskoleutbildningar och 280 för fristående kurser.

– Vi jobbar ju med Campus i Småland 2030. Vi ser att vi har en miljö för studenterna och en bra teknik för att kunna studera här. Vi har väldigt nära samverkan med företag i regionen, vilket är en styrka. Vi samarbetar med flera parter, som vuxenutbildningen, gymnasiet och lärcenter, säger han.

Däremot finns det ett bättre samarbete med universitet i Linköping än med Linnéuniversitet. Den senaste på Campus Vimmerby som var från Linnéuniversitet startade 2013.

– De öppnar inte upp för att förlägga på andra orter än Kalmar och Växjö. Det finns vissa ingångar, men inte att förlägga dem här. Linköping har öppnat upp för det, men vi har haft många med Linnéuniversitet tidigare. 

Inventering görs

Karin Helmersson ser gärna att samverkan mellan parterna blir ännu bättre.

– Vi kommer diskutera det mer med dem, det handlar om regional utveckling och vi ser gärna mer samverkan, säger hon.

En större inventering pågår just nu där Campus Vimmerby träffar offentlig verksamhet och tillverkande industrier i trakten.

– Det handlar om att reda på vad deras behov är och hur det kan förändras på fem till tio års sikt. I maj ska vi ha en workshop med det privata näringslivet i Vimmerby och Hultsfred och sedan i juni ska en analys göras utifrån det, säger Mattias Nordqvist.

"Möjlighet att knyta upp"

Att ha förskoleutbildning är väldigt viktigt, anser Ingela Nilsson Nachtweij.

– Det är viktigt för att kunna försörja våra förskolor och att det blir av är jättebra. Vi har ett stort behov av det, säger hon och lyfter även besöksnäringen.

– Det finns en koppling att göra med arbetsmarknaden på sommaren när det kommer folk från hela Sverige hit. Där finns det en möjlighet att knyta upp dem. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt