Annons:

Jacob Kant vill göra som i Göteborg och satsa på stadsnära odling i Vimmerby. Foto: Simon Henriksson

Kant vill göra som i Göteborg: "Kan skapa arbetstillfällen"

Stor ekonomisk och ekologisk nytta kan skapas för vår kommun. Detta om Vimmerby inför stadsnära odling, skriver vänsterpartisten Jacob Kant i en motion.

Annons:

Sedan 2012 driver Göteborgs kommun ett projekt kallat Stadsnära Odling. Det syftar till att öka den biologiska mångfalden, skapa rekreation såväl som sociala mötesplatser, trygghet, medvetna konsumenter, arbetstillfällen och närproducerad mat enligt ekologiska principer.

"Detta projekt är för Göteborgs kommun en viktig del i ett långsiktigt arbete för en hållbar utveckling och ett liknande projekt skulle kunna vara detsamma även för Vimmerby kommun", skriver Jacob Kant (V).

"Kan skapa jobb"

Två centrala delar i projektet är "Bostadsnära odling", där privatpersoner tillgängliggör sin trädgård eller annan mark för intresserade odlare samt stadsbruk där kommunen iordningställer och arrenderar mark till intressenter med syfte att dessa ska utveckla kommersiella odlingar och på sikt köpa loss denna odlingsmark från kommunen. 

"I Vimmerby har det tidigare drivits ett projekt med odling på fastigheten Uven. Med lärdomar från detta projekt och inspiration från Göteborgs projekt, Stadsnära odling, kan stor ekonomisk och ekologisk nytta skapas för vår kommun. Projekt som dessa kan öka mängden närodlad och ekologiskt hållbar mat som produceras i Vimmerby och även leda till att arbetstillfällen skapas", skriver Kant.

Nu föreslår han att kommunen utreder möjligheten och planerar för att införa ett liknande projekt så snart som möjligt.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt