Annons:

  • 35 miljoner kronor ser socialnämnden ut att missa budget med. Foto: MostPhotos

  • Lars Sandberg gläds naturligtvis inte åt läget.

MARDRÖMSPROGNOSEN: MISSAR BUDGET MED 35 MILJONER

Minus 35,6 miljoner kronor gentemot budget.
Det är prognosen för socialnämnden efter årets fyra första månader. Inget annat än en ordentlig mardrömsprognos. 
– Det ser inte ljust ut, det gör det inte, säger ordförande Lars Sandberg.

Annons:

Genom åren har socialnämnden haft många mardrömsprognoser. Men nu kommer en av de allra värsta. Nämnden ser ut att missa budget med hela 35 miljoner kronor. 

Det visar prognosen efter april månad.

– En del av de här pengarna är öronmärkta coronapengar som vi ska få, men jag vet inte exakt hur mycket det handlar om. Man kan säga att vi följer tidigare års underskott, säger nämndens ordförande Lars Sandberg (C).

Dock finns det en stor och markant skillnad.

– Det som skiljer mest är att det sannolikt inte kommer några migrationspengar i år. Det kom en del förra året, men det var mindre än tidigare år och det blir mindre och mindre. Det har man sett under några år nu.

Svårt att hitta familjehem

Det som sticker ut värst är individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och LSS-verksamheten. Tillsammans täcker de nästan hela det gigantiska underskottet. 

Stöd- och omsorgsverksamheten, LSS, kommer hamna 14,2 miljoner över budget enligt prognosen och IFO 13,5. Äldreomsorgen ser ut att kosta 7,3 miljoner mer än budgeterat.

När det gäller individ- och familjeomsorgen beror det till allra största del på placeringar av barn och unga, som ser ut att gå med ett underskott mot budget med 12,7 miljoner kronor. Verksamheten våld i nära relation ser ut att göra underskott med 2,2 miljoner kronor.

– Det kommer in en massa anmälningar och vi ser ingen minskning, om man säger så. En del fall leder till placeringar och kostar väldigt mycket pengar. Det man vill och försöker är att hitta hemmaplanslösningar, men det är samtidigt svårt att hitta familjehem här och svårt att hitta familjehem med rätt kompetens. Det är en problematik vi delar med de flesta kommuner i länet. 

Varför har man inte kommit längre i det arbetet?

– Dels är det svårt att hitta familjehem, det finns inte så många. Ibland är en hemmaplanslösning inte möjlig heller. Beroende på orsaken till placeringen kan det vara just hemmiljön och omgivningen som är problemet. Det här är ingenting som förvaltningen slutat att jobba med eller leta lösningar på.

Att få bukt med det problemet tycks onekligen oerhört svårt. Någon gordisk knut har inte hittats under alla dessa år när socialnämnden kämpat med kostnaderna. 

– Jag tror att det förebyggande arbetet är en stor del för att komma tillrätta med placering av barn och unga. Det är 12-13 miljoner och kan man få ner det, så finns det mycket att spara in. Men då måste vi investera i det förebyggande arbetet. Det kan även gälla äldreomsorgen, att det krävs mycket förebyggande arbete där.

"Naturligtvis inte roligt"

LSS:en är också en stor del av det förväntade underskottet. 

– Det beror till stor del på att Försäkringskassan gör andra bedömningar och det har vi inte kompenserats för. Det belastar ytterligare i år. Även där finns någon eller några placeringar där vi inte har möjlighet att erbjuda gruppbostad i egen regi, beroende på att det kanske är sådana diagnoser att kompetensen eller utrustningen inte finns.

Äldreomsorgen sticker också ut. Personal behövs 24 timmar om dygnet, vilket ger stora kostnader för socialnämnden.

– Det började redan förra året och vi ser också en kraftig ökning av hemtjänsttimmar. Det ser inte ut att minska, utan snarare öka.

Vad känner du kring det här?

– Det är naturligtvis inte roligt. Det ger en känsla av att pengarna inte kommer räcka till. Samtidigt vet jag att förvaltningen gör allt de kan, det både ser och vet vi. 

Ser du någon möjlighet att nå budget?

– Att vi skulle beta ner det här till noll, nej, det känns svårt. Man har bekymmer i de flesta kommunerna ekonomiskt, inte minst med äldreomsorgen. Vi får hoppas att det kommer satsningar och att vi får ta del av såna satsningar och att det gör skillnad för oss ekonomiskt. Verksamheten slösar verkligen inte på något sätt. Personalen är den stora kostnaden, men vi ligger inte med övertal. Vi har inte för många anställda. I coronatider får de också slita hårdare än vanligt.

Corona kostar miljoner

Kommunerna ställer sitt hopp till att staten kompenserar dem efter coronakrisen. Men hur mycket av underskottet i Vimmerby det skulle handla om exakt kan inte Sandberg säga.

– Det är svårt att uppskatta, men det är säkerligen miljonbelopp. Det tar inte bort hela underskottet. Den stora skillnaden är mot när vi fick 20-25 miljoner av Migrationsverket. 

Kommer ni äska pengar av kommunstyrelsen?

– Vi aviserar till både KS och KF om läget. Sen hur det blir, det får vi se. Årets budgetarbete är satt åt sidan med anledning av corona. Vi vet heller inte hur mycket kommunen får. Jag hade önskat att jag hade bra svar men det har jag inte. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt