Annons:

Majoriteten planerar ny skola:

Lis Astrid Andersson (S), Helen Nilsson (S), Marie Nicholson (M), Peter Högberg (S) och Tomas Peterson (M) presenterade planerna på en ny skola i dag. Foto: Simon Henriksson

Majoriteten planerar ny skola: "Måste lösa finansieringen"

Den lila majoriteten vill bygga en ny skola i Vimmerby tätort. Hur det ska finansieras är oklart. – Vi ska i alla fall inte sätta oss i en ekonomisk krissituation, säger Tomas Peterson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Annons:

Den lila majoriteten bestående av moderater och socialdemokrater vill ersätta Astrid Lindgrens skola med en helt ny skola i Vimmerby tätort. Det presenterade företrädare för partierna på en presskonferens i dag. 

Men det finns ingen färdig tidsplan. Inte heller någon beräknad kostnad. Det är inte heller bestämt var en ny skola skulle placeras. I stället vill majoriteten öppna upp för en bred medborgardialog. 

– Vi ser att det finns ett stort renoveringsbehov på Astrid Lindgrens skola och har budgeterat med 40-45 miljoner kronor. Då kanske vi ska lägga dessa pengar mot att bygga en ny skola i stället som kan motsvara de krav och förväntningar som finns på en modern skola, säger Moderaternas gruppledare Marie Nicholson. 

Helen Nilsson, S-kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen, säger så här:

– Hur ska vi gå tillväga? Våra tankar är att skapa en mer öppen medborgardialog med små grupper. Vi vill att alla ska vara med: ytterområden, medarbetardialog, stadsnära boenden och även arkitekttänket. Vi vill slå ihop det och komma fram till något bra, så alla får vara med. Vi vill ta in kunskap och få med forskningen som kan hjälpa oss i det här. 

"Ekonomin viktig"

När en ny skola kan påbörjas eller vara klar finns inga svar på. Men åtminstone inte förrän nästa mandatperiod.

– En viktig bit är ekonomin. Vi måste ha en finansiering som är hållbar och en driftekonomi som fungerar. Vi har en tuff ekonomi i kommunen och ser framför oss en fortsatt ansträngd situation, men det här har hög prioritet. Det är en skolbyggnad som ska hålla i 75-100 år och vi måste tänka på morgondagens framtid med miljötänk och Astrid Lindgrens visioner. Ekonomi är en viktig del i det här och det ska sätta tidsplanen, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M). 

Hur ska det gå till rent ekonomiskt?

– Kanske kan vi frigöra en del investeringsmässigt. Granen och AL-skolan blir till salu, vi kan sälja skog och andra fastigheter. VEMAB går väldigt bra och har gjort en stor investering och kanske kan de amortera mycket. I driftekonomin kan en sådan här skolbyggnad bli mer effektiv. Finansieringen måste lösas och vi ska inte sätta oss i en krissituation med kommunen.

Peter Högberg (S): 

– I dag startar processen, men det blir inte den här mandatperioden. Det handlar om nästa mandatperiod.

Marie Nicholson (M): 

– Det här är inget som ska dras i långbänk, vi ska aktivt arbeta med det här och vi har redan börjat.

Att höja skatten för att finansiera en ny skola är inte aktuellt, enligt Tomas Peterson (M). 

– Det är inget som har diskuterats, säger Peterson.

"Senare diskussion"

Diskussionen att stänga någon av de mindre skolenheterna när en ny skola öppnas ska inte finnas i dagsläget, enligt majoriteten.

– Vi tittar inte bara på en skolbyggnad för Vimmerby tätort, utan för hela kommunen. Vi måste ha ett större perspektiv, inte bara att vi ska flytta Astrid Lindgrens skola. Det innebär inget konkret, men vi måste vara flexibla och se framtiden an, säger Tomas Peterson (M). 

Kan det innebära att ni stänger andra skolenheter?

– Inte på grund av det här. Grunden är att vi behöver en ny skola i tätorten som fungerar. Därför den här satsningen. Diskussionen kring skolorna i kransorterna är en senare diskussion. I dagsläget är det två skilda frågor, det får vi återkomma till, säger Peter Högberg (S). 

I dagsläget är Astrid Lindgrens skola en grundskola, från förskoleklass upp till högstadiet. Att det ska bli precis som i dag är inte säkert. 

– Papperet är helt blankt. Vi ska resonera oss fram till det. Det är ett nytt sätt att göra det på och vi ska pröva oss fram. Byskolorna ska få vara med i samtalet, på högstadiet hamnar de på AL-skolan och vi vill ha med dem i processen, säger Högberg. 

"Vägg i vägg"

Någon uppskattning om vad man kan få ekonomiskt för Astrid Lindgrens skola vid en försäljning finns inte. Tanken är att både AL-skolan och Granen ska gå ut till försäljning. Om det ska säljas var för sig eller som ett paket är inte heller bestämt. 

– Vi ska inte låsa fast oss i någonting. Vi vet inte alls. Kanske köps det i en klump eller så säljs det i två delar. Skolan och trygghetsboendet ligger vägg i vägg och vi kan behöva ett nytt trygghetsboende. Det är väldigt öppet, Helen Nilsson (S). 

Marie Nicholson (M): 

– Vi kommer att ha en dialog med skolans personal, elever och föräldrar och även våra äldre, som kanske vill bo i området vi lämnar.

Helen Nilsson (S):

– Det här kan vara ett ypperligt tillfälle att få väldigt centrumnära bostadsmark. Det är ett stadsnära, attraktivt område och vi har ett egentligt problem med brist på bostäder och bostadsområden. Det är nära till äldreboende, sjukhus och centrum. 

Lokaler till annat

Nästa steg i processen kan bli att ta in en processansvarig. 

– Jag tror att många kan vara intresserade av att hjälpa till. Vi ser jättespännande på det här och hoppas att det kan bli en mönsterskola för hela Sverige, säger Peterson (M). 

Majoriteten vill också kunna möjliggöra att använda den nya skolan på andra sätt. 

– Vi ser gärna att möjligheten finns att koppla bort en del av skolan om behovet går ner och använda tomma lokaler till något annat, säger Nicholson (M). 

"Ska inte låsa fast oss"

Majoriteten har tagit fram kartan och tittat på lämpliga platser i Vimmerby.

– Vi måste se åt vilket håll staden växer, var har vi barnen i framtiden, hur ser vägnätet ut, cykelvägar och avstånd, säger Nicholson. 

Lis Astrid Andersson (S): 

– Översiktsplanen är en grund och den pekar åt vissa håll. Därmed är det inte sagt att vi ska låsa fast oss vid det. 

Val tillsammans?

Att bygga en ny skola kan bli ett vallöfte från Socialdemokraterna och Moderaterna. 

– Vi vill bygga en ny skola, det är ett vallöfte från båda partierna, men finns inte de praktiska och ekonomiska förutsättningarna, så får vi hitta en annan lösning. Det finns en verklighet också, men det här är vår vilja, säger Högberg.

Marie Nicholson (M):

– Vi hoppas självklart att oppositionen kommer vara eniga med oss när vi går till beslut och då är det inget vallöfte, utan då går vi fram tillsammans med det här.

Innebär det här också att ni är inställda på att gå till val tillsammans som Socialdemokraterna och Moderaterna?

– I Moderaterna har vi inte tagit något formellt beslut, men vårt samarbete med Socialdemokraterna har gått väldigt bra. Sedan ska vi ta ett beslut vid ett senare tillfälle, men ganska snart. 

Peter Högberg (S): 

– Vi inledde samarbetet med att säga att vi jobbar tillsammans i fyra år, utvärderar det och går till val var och en för sig och så får väljarna avgöra hur nästa majoritet ska se ut. I sak förändrar det ingenting, men vi kan säga att det fungerat bra. Vi har haft gigantiska utmaningar, men rett ut det tillsammans på ett bra sätt.  

Namnet kan användas

Att använda Astrid Lindgrens namn även till en ny skola är tänkbart. 

– Jag har pratat med "Nisse" (Nils) Nyman om det och vi får använda namnet till en ny skola. Det ska vi respektera, säger Tomas Peterson (M). 

Rektorer och personal informerades om planerna under tisdagen.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt