Annons:

Första steget mot ny skola togs i dag –

Kommunalråden Tomas Peterson (M) och Helen Nilsson (S).

Första steget mot ny skola togs i dag – "Men vi har inte ekonomi för det"

I dag togs det första formella beslutet om att bygga en ny skola. Majoriteten i kommunstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut om att bygga en ny skola. – Vi vill kasta upp den här bollen på bordet och sätta igång en diskussion om det, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M).

Annons:

För en tid sedan presenterade majoriteten sin idé om att bygga en ny grundskola i Vimmerby. Tanken är att den ska ersätta AL-skolan – där kommunen nyligen fick kraftig kritik från Arbetsmiljöverket och hotas med vite.

– Vi fick ett föreläggande med vite som kräver investeringar på 40-50 miljoner. Lappa och laga inget bra alternativ. Ett annat viktigt skäl är vi kan sälja hela fastigheten, kanske tillsammans med Granen, för att bygga bostäder. Det är ett väldigt attraktivt område och det är ett annat viktigt skäl för oss, säger Tomas Peterson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Det stora problemet är förstås kommunens ekonomi.

– Vi är noga med att poängtera att vi inte har ekonomi för det, men vi vill planera och noggrant titta på det. Vi ska ha en bra och bred dialog. Det här är lite av vårt stora medborgardialogprojekt och vill ha en stor öppenhet.

Oppositionen kritisk

Oppositionen röstade emot beslut – och mer om det kommer på DV inom kort.

– Vi var oense om skrivningen med inriktningsbeslut. De ville inte att det skulle stå inriktningsbeslut. Vi har all respekt för att de känner oro inför det här och det finns en oro kring alla våra stora investeringar. Vi har fortfarande inte sagt att vi ska göra det, men det är vår vilja, säger Helen Nilsson (S). 

När en skola kan vara klar är högst oklart.

– Det dröjer ett par år innan en upphandling och vi måste ha ekonomi som klarar av det. 

Inte säkert kommunen bygger

Att det är kommunen som bygger en eventuell ny skola är inte självklart. 

– För oss är det inte nödvändigt att kommunen bygger en ny skola, säger Peterson (M). 

Hans kommunalrådskollega – Helen Nilsson (S) – tycker så här: 

– Det är inte det bästa, men jag tycker att man måste vara mån om hur verkligheten ser ut. Kan vi inte bygga på egen hand får vi göra så. 

Annat än skolverksamhet?

Dessutom är Tomas Peterson (M) öppen för att skolan kan användas till annat än bara skolverksamhet. 

– Generellt är det väldigt kort tid som en skola används. Den används bara tre fjärdedelar av ett år och bara en tredjedel av dygnet. Kanske går det att använda till konferenslokaler så att den används mer dygnet runt? Vi vill ha flexibilitet i en ny byggnad.

Helen Nilsson: 

– Det är mycket riv i lokaler från föreningsliv, det kan handla om hörselfrämjande eller personer som mår psykiskt dåligt. Det skulle kanske också gå att hitta något bra där. 

Ny idrottshall?

Vimmerby IBK har länge påtalat att de är i behov av en ny idrottshall. Huruvida det kan bli aktuellt i anslutning till en ny skola är något oklart.

– Vi måste ta med det, det funkar inte med en skola utan idrottshall. Sedan är frågan vilken storlek det blir eller om det löses på något annat sätt, säger Helen Nilsson (S).

Tomas Peterson (M) säger så här om AL-skolans idrottshall och matsal: 

– Det är en fin idrottshall och en fin matsal. En eventuell köpare kanske inte vill använda det och då skulle vi kunna hyra tillbaka det till annan verksamhet. Men det här är inte bara vår sak, utan det är allas sak.

Har ni fått många synpunkter från allmänheten?

– Det har varit lite diskussioner, men lite locket på också. Vi har ju inte släppt upp det än och det har blivit lite stiltje i det. 

Skolfrågan kommer upp på kommunfullmäktige den 19 december.

 

Simon Henriksson

Jakob Karlsson

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt