Annons:

På en digital pressträff under torsdagen kommenterade kommunens politiska ledning förvaltningsrättens bedömning.

Efter rättens bedömning: "Varken friskriver eller rentvår Ingela från kritiken"

Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut att vägra ansvarsfrihet för ex-kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij. Nu uttalar sig den politiska ledningen om rättens bedömning.
– Vi kommer inte att överklaga, säger Jacob Käll (C), ordförande i kommunstyrelsen. 

Annons:

Förra veckan kom nästa vändning i historien kring Ingela Nilsson Nachtweij och kommunen. Förvaltningsrätten har tittat på Nilsson Nachtweijs överklagan och ger henne rätt. 

Det var ett felaktigt beslut av kommunfullmäktige att vägra henne ansvarsfrihet. 

– Vi konstaterar att domen inte friskriver eller rentvår Ingela från kritiken, men de gör en bedömning att den kritik som finns, om bland annat bristande ledarskapsförmåga och felaktiga beteenden, inte är skäl nog för att inte bevilja henne ansvarsfrihet, säger Jacob Käll på en pressträff under torsdagsmorgonen. 

Kommunen har också tagit beslut om att inte överklaga Förvaltningsrättens domslut.

– Hela kommunstyrelsen har fått kritik och sedan 2019 har det här varit ett arbetsmiljöproblem. Ingela har från start förnekat och sagt sig inte förstå. Hon har spridit sin bild i media och på sociala medier. Det har också spridits desinformation om vad som har hänt och hon har också lyft frågan om att dra det här rättsligt. Kommunstyrelsen har sedan hösten 2019 jobbat med arbetsmiljöproblemet och det som skyddsombudet påtalade och flaggade upp kunde leda till en anmälan till Arbetsmiljöverket. Vi som kommunstyrelse tog till oss av kritiken från revisorerna och accepterade anmärkningen. Nu vill vi lägga kraft på det som utvecklar kommunen. Vi vill inte lägga mer arbetstid eller skattemedel på frågan och därför överklagar vi inte, säger Käll. 

"Hoppas det är slutet"

Leif Larsson, som är ordförande i kommunfullmäktige, säger att det här är en fråga som rör två delar rent juridiskt. 

– Vi har dels laglighetsprövningen av hur kommunen hanterat detta enligt kommunallagen och vi har dels ansvarsprövningen. Den formella hanteringen från revisionsberättelsen via fullmäktiges presidium, som har uppdraget att ta fram ett förslag till hur kommunfullmäktige ska hantera frågan, har inneburit många turer angående jäv och så vidare. Det har vi hanterat korrekt enligt förvaltningslagen, men när det gäller ansvarsprövningen menar rätten att man sammantaget har bedömt att kommunfullmäktige inte tillräckligt tydligt har visat att man ska vägra ansvarsfrihet. Kommunen tänker inte överklaga det här och då vinner domen laga kraft. Domen innebär att rätten undanröjt beslutet och det torde vara så att vi måste meddela kommunfullmäktige och kommunstyrelsen det beslut rätten har tagit. Därmed tror vi att frågan där är färdighanterad i kommunen, säger Leif Larsson.

Moderaten Marie Nicholson säger att man inte kommer kunna samarbeta med Ingela Nilsson Nachtweij igen. 

– Vi accepterar naturligtvis rättens bedömning, men vi ser också att det är svårt att visa på den ekonomiska skada och den förtroendeskada som låg till grund för vår bedömning och som vi tycker att tidigare KSO är ansvarig för. Vi inom Moderaterna kommer inte kunna ha ett framtida kommunalt samarbete med Ingela på en ledande position. Nu hoppas att vi att det här är slutet på den här oerhört skadliga och sorgliga historien. 

Oppositionsrådet Helen Nilsson säger att Socialdemokraterna hade röstat för att vägra ansvarsfrihet även i dag.

– Vi har gått igenom beslutet i vår grupp och kommit fram till samma ställningstagande. Vi har inte ändrat vår uppfattning och står för det. Nu vill vi fokusera framåt och att överklaga det här leder inte till någon förändringar. Det är en bedömningssak, men det förmildrar inte det som hänt. 

"Inte genant"

Leif Larsson säger att om kommunfullmäktiges presidium, som föreslog för fullmäktige att vägra ansvarsfrihet, inte hade gått på revisionens bedömning hade det varit detsamma som att underkänna revisionen. 

– Då hade vi sagt att den oberoende revisionen inte duger. De har gjort ett gediget arbete och det finns gradskillnader i det här och man inte ska förstora det här. 

Anser ni att det här är genant för er?

– Nej. Rätten att pröva är en demokratiskt viktig rättighet och man ska kunna pröva beslut, det är därför vi har en rättsapparat. Det är inte genant, säger Jacob Käll. 

– Det hade varit roligare om kommunen vunnit i rätten, men att kalla det för genant är fel. Rätten har tolkat lagstiftaren, alltså riksdagen, som att man ska vara väldigt strikt när det gäller ansvarsfriheten, säger Leif Larsson.

Vad tänker ni om att ni tog ett beslut om att vägra henne ansvarsfrihet och vad det har betytt för henne som person?

– Hanteringen är en del. Det här är en förtroendefråga i hur man jobbar i en kommun och hur man får saker och ting att fungera. Den andra biten handlar om att vi har en ordning där vi går igenom vad som har hänt och därefter gör en ansvarsprövning i kommunfullmäktige. Det är inget märkligt i det. I samband med beslutet hade vi tidigare noterat att Ingela lämnat sitt uppdrag och då tog kommunen också beslut om att inte gå vidare i en juridisk prövning kring skadestånd. Vi hade redan där konstaterat att hon lämnat sitt uppdrag och för kommunens sida var vi färdiga med processen. Nu överklagade hon beslutet och därför sitter vi här på en pressträff, säger Larsson. 

Kan Ingela förvänta sig en ursäkt eller liknande?

– Vi hade för några år sedan ett antal politiker som inte beviljades ansvarsfrihet och där fanns det en direkt ekonomisk konsekvens. Det fanns en exakt summa och det beslutet hade tagits felaktigt. Då var det lättare att påvisa vad som hade hänt. Skadan i det här fallet är betydligt större, men det finns inte de direkta konsekverna som är lätta att påvisa. Därför faller den här frågan, men vi ser ändå effekter av det. Vi såg det varje dag ett tag och nu ser vi effekter varje vecka. Skadan är långsiktig för kommunen och därför blir jag, när du frågar om vi är genererade eller om hon ska få en ursäkt, förvånad. Det här är en skada vi kommer få leva med väldigt länge och det finns ingen anledning att vi ska skämmas, säger Marie Nicholson.

Jacob Käll:

– Den kritik som har givits är väldigt hård och vi står bakom den kritiken. Det är inte vi som ska skämmas när det utfärdas kritik mot någon. Jag säger inte vem som ska skämmas, men vi behöver inte skämmas. Det här är en sorglig historia som har tagit väldigt mycket tid för många. Nu vill vi ägna oss åt en positiv utveckling för kommunen. 

Det fanns aldrig någon ambition från er att kräva något skadestånd och Ingela Nilsson Nachtweij hade redan avgått. Likt hon var inne på var frågan redan utraderad. Blev det inte bara en extra kniv i sidan på henne att vägra ansvarsfrihet?

– Jag ser det inte så. En gång om året tar fullmäktige till sig vad som har hänt och till det har man som grund för det en revisionsberättelse som är noga genomgången. En gång om året tar man beslut om hur kommunstyrelsen och andra nämnder hanterat det tidigare året. Jag ska vända på frågan och säga att det är självklart att man måste göra bokslut. Det gjordes den 15 juni efter att ha lyssnat in de olika parterna och vad de hade att säga. Det hade varit mer anmärkningsvärt om fullmäktige inte gjort något, säger Leif Larsson.

"Får inte skada vår kommun igen"

Kommunens politiska ledning menar att det finns en stor risk att medborgarna blandar ihop delarna i det här. 

– Det finns en stor risk för det och där har ni i media ett stort ansvar i att förklara de olika delarna. Det görs inte alltid och jag förstår att det inte är lätt, säger Käll. 

– Hur medborgarna väljer att bedöma detta är upp till väljarna. Det är inget vi skulle göra annorlunda utifrån de förutsättningar som råder i dag, säger Helen Nilsson. 

Jacob Käll säger att Centerpartiets inställning inte förändras av den här domen.

– Det förändrar inte i sak att vi uppmanat henne att lämna sina uppdrag och att hon inte representerar Centerpartiet i fullmäktige eller i det interna partiarbetet. Den här domen friskriver inte Ingela från det hon kritiseras för. 

– Det är två delar i det här, dels kommunens prövning av ansvar och dels förtroendefrågan. Situationen har gjort att förtroendet är förbrukat både hos Centerpartiet och övriga partier, utom möjligtvis hos Vänsterpartiet som röstade för ansvarsfrihet. I övrigt är blod tjockare än vatten och för Centerns del var det viktigare att gå vidare i samarbetet med allianspartierna än att ta ställning för en viss person, säger Leif Larsson. 

Marie, du säger att ni inte kan samarbeta med Ingela igen i en ledande position i kommunen. Varför är det så tydligt från er och varför kan hon inte få en andra chans inom ett par eller några år?

– Ingela har fått jättemånga chanser. Vi gick ut och sa att hon skulle förändra sitt ledarskap omedelbart eller lämna sin post. Det var inte andra chansen, det var femte eller sjätte chansen. Hon tog inte de steg vi krävde, i själva verket blev det värre. Jag har inget som helst förtroende för att hon kan komma tillbaka och klara av det samspel som krävs med politiker och tjänstemän. Jag tror inte att hon är kapabel att göra det och vill inte medverka till att hon hamnar på en position där hon återigen kan skada vår kommun, säger Marie Nicholson.

Statsvetaren Erik Wångmar kallade det här för en seger för henne. Hur ser ni på det?

– Det är det naturligtvis, om man bara ser till ansvarsfrågan. Men kritiken ligger fast.

Leif Larsson:

– Det är en strid om påvens skägg det här. Hon har lämnat sina uppdrag och därmed återstod endast ansvarsprövningen. Det här förändrar inget i den historiska beskrivningen. 

Tror ni att den här historien dör nu?

– Det här är en stor sak i kommunen och det kommer pratas om det under lång tid. Det dör inte ut i och med det här. Nu handlar det om att få respekt och tillit mellan tjänstemän och politiker igen. Det kommer leva kvar, men tyna bort i sinom tid, säger Helen Nilsson. 

Vi har sökt Ingela Nilsson Nachtweij för en kommentar till rättens bedömning flera gånger. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt